Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thủ tục thành lập công ty kế toán

Dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường cũng như xu hướng khuyến khích hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức đã tạo điều kiện cho sự ra đời của các doanh nghiệp mới. Các doanh nghiệp ra đời và đi vào hoạt động tại nhiều nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đại đa số họ đều chú trọng đến bộ phận  kinh doanh, đầu tư phát triển công ty, bộ phận kế toán trong công ty thường có hoặc nó sẽ thuê dịch vụ này ở các công ty cung cấp dịch vụ kế toán. Đáp ứng nhu cầu trên, các công ty chuyên về mảng kế toán ra đời. Để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty kế toán cũng như một số lưu ý trong thành lập công ty kế toán, luật Việt Mỹ sẽ thông qua bài viết dưới đây nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty kế toán.

Thủ tục thành lập công ty kế toán

Đây là bước được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty kế toán của tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh trên lĩnh vực này. Sau khi hoàn tất thủ tục tại sở, công ty kế toán của chủ thể kinh doanh được xác định có tư cách pháp nhân, có mã số thuế, con dấu và có thể tiến hành các giao dịch, thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Các bước cần có trong thủ tục thành lập công ty kế toán

Bước 1: Bước đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán là chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để thành lập công ty kế toán.

Bước 2: Thủ tục thành lập công ty kế toán tiếp theo là việc cá nhân, tổ chức nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị lên phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư để được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ,  thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp, trong  thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để có được một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, giúp cá nhân, tổ chức hoàn thành được thủ tục thành lập công ty kế toán.

Bước 3: Khách hàng chờ và nhận kết quả đăng ký thành lập công ty kế toán từ Sở kế hoạch và đầu tư nơi thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán

Bước 4: thủ tục thành lập công ty kế toán tiếp theo mà khách hàng phải thực hiện đó là công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lên công thông tin  quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty kế toán phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Nếu như không thực hiện thủ tục này thì công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời công ty buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mà trước đó công ty kế toán chưa thực hiện lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc con dấu tròn cho công ty kế toán của mình.

Thành phần hồ sơ cần có trong bộ hồ sơ thành lập công ty kế toán

 • Giấy đề nghị của cá nhân, tổ chức muốn tiến hành đăng ký thành lập công ty kế toán theo quy định của pháp luật doanh nghiệp lên Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Điều lệ công ty kế toán bao gồm những nội dung cơ bản về tên, trụ sở, thành viên của công ty kế toán của bạn và một số nội dung về bộ máy quản lý công ty ( điều lệ công ty cần có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND/ CCCD hay hộ chiếu của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước thì không cần các loại giấy tờ nêu trên);
  • Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì trong bộ hồ sơ cần có thêm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu công ty kế toán cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Một số lưu ý của Luật Việt Mỹ đưa ra giúp khách hàng giảm thiểu những khó khăn trong quá trình thành lập cũng như thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán:

Về loại hình thành lập công ty kế toán 

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán được lựa chọn  thành lập theo các loại hình dưới đây:

 • Công ty kế toán dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty kế toán dưới loại hình công ty hợp danh;
 • Công ty kế toán dưới loại hình doanh nghiệp tư nhân
 • Ngoài ra, công ty kế toán còn được thành lập dưới hình thức là hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thì pháp luật hiện hành không yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán)

Như vậy, khách hàng chủ được lựa chọn thành lập công ty kế toán theo 1 trong 4 hình thức trên mà không được thành lập công ty kế toán dưới loại hình là công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên.

Về vốn điều lệ của công ty kế toán

Pháp luật doanh nghiệp hiện hành không quy định số vốn tối đa cũng như số vốn điều lệ  tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán.

Tuy nhiên khi thành lập công ty kế toán,doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần lưu ý là công ty không được quyền góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp công ty góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam

Về tỷ lệ góp vốn trong công ty kế toán

Phần vốn góp của của thành viên là các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn Điều lệ của công ty kế toán

Phần vốn góp đối với thành viên là tổ chức thì được góp tối đa 35% vốn Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trong trường hợp có nhiều tổ chức cùng tham gia góp vốn vào công ty kế toán thì tổng tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.

Về thành viên công ty kế toán

Đối với trường hợp công ty kế toán thành lập dưới loại hình công ty TNHH thì phải có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề.

Đối với trường hợp công ty kế toán thành lập dưới loại hình công ty hợp danh thì phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề

Đối với trường hợp công ty kế toán thành lập dưới loại hình doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải là kế toán viên hành nghề đồng thời là giám đốc của công ty kế toán.

Về thành viên là người hành nghề kế toán trong công ty kế toán

Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại hai công ty kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một một khoảng thời gian.

Về người đại diện theo pháp luật của công ty 

Người đại diện theo pháp luật của công ty kế toán, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty kế toán dưới loại hình công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề

Ngành nghề kinh doanh

Để có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, khách hàng cần đăng ký các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kế toán hay các hoạt động liên quan đến kiểm toán, các hoạt động tư vấn đề thuế.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài chỉ được thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Dưới hình thức góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có thể tự thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến kế toán qua biên giới theo quy định của Chính phủ

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngoài thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán thì để công ty có thể hoạt động kinh doanh lĩnh vực kế toán thì phải thực hiện thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận:

 • Công ty kế toán sau khi thực hiện xong thủ tục thành lập công ty kế toán thì làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Công ty cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Công ty cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề trong công ty kế toán của mình được quy định trong điều lệ của công ty khi làm thủ tục thành lập công ty kế toán
 • Hợp đồng lao động của các kế toán viên hành nghề trong công ty kế toán.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm đảm bảo tỷ lệ vốn góp theo quy định của pháp luật
 • Điều lệ của công ty kế toán đối với loại hình công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.