Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thành lập công ty tnhh giá rẻ

Công ty tnhh là một trong những loại hình được nhiều người kinh doanh lựa chọn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm được hồ sơ cũng như quy trình để thành lập công ty tnhh giá rẻ. Hãy cùng Luật Việt Mỹ theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn những ưu điểm nhược điểm của loại hình này cũng như những vấn đề cần chú ý để có thể tiến hành thủ tục thành lập công ty một cách thành công.

Ưu điểm và nhược điểm khi thành lập công ty tnhh

Ưu điểm khi thành lập công ty tnhh giá rẻ

 • Thành viên trong công ty và chủ sở hữu của công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật trong phạm vi số vốn mà đã tiến hành cam kết góp vào trước đó.
 • Do số lượng thành viên khi tiến hành thành lập công ty tnhh giá rẻ không quá nhiều, nên khi thành viên trong công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải thành viên công ty thì phải tiến hành chào bán cho các  thành viên còn lại trong công ty trước, nếu các thành viên còn lại đều không đồng ý việc mua thì mới được quyền tiến hành chuyển nhượng cho người ngoài, chính vì vậy loại hình dễ dàng quản lý, và cũng tránh được sự tham gia của các cá nhân không quen biết hoặc của đối thủ cạnh tranh.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành của công ty TNHH đơn giản rất phù hợp với các công ty mới  do các cá nhân mới thực hiện khởi nghiệp, công ty gia đình hoặc các công ty có các bí quyết về vấn đề đặc thù nghề nghiệp, kinh doanh.
 • Khác với loại hình công ty cổ phần, nếu thành viên tham gia muốn chuyển nhượng vốn khi công ty chưa tiến hành kinh doanh có lãi chỉ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân tiến hành chuyển nhượng vốn mà không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng như loại hình công ty cổ phần.

Hạn chế khi thành lập công ty tnhh giá rẻ

Khả năng trong việc tiến hành hoạt động huy động vốn của công ty TNHH kém hơn nhiều so với loại hình công ty cổ phần do theo quy định pháp luật thì khi thành lập công ty tnhh giá rẻ chỉ được tiến hành phát hành trái phiếu để huy động vốn vay mà không được thực hiện việc phát hành cổ phiếu và không được tham gia thị trường chứng khoán.

Một số lưu ý đối với việc thành lập công ty tnhh

Đối với thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp pháp luật quy định chỉ do một tổ chức hoặc một cá nhân đứng ra làm chủ sở hữu; và chủ sở hữu công ty cũng là người chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan nhà nước của công ty.
 • Công ty TNHH một thành viên không được tiến hành thực hiện quyền phát hành cổ phần.
 • Vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên tại thời điểm tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu của công ty tiến hành cam kết góp và ghi trong Điều lệ khi thành lập công ty tnhh.
 • Chủ sở hữu của công ty phải thực hiện góp đủ và đúng loại tài sản như đã tiến hành cam kết khi đăng ký thành lập công ty tnhh giá rẻ trong thời hạn tối đa là 90 ngày, kể từ ngày được cơ quan quản lý tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp sau khi thành lập công ty tnhh giá rẻ, mà chủ sở hữu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn pháp luật quy định 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty phải đăng ký với cơ quan nhà nước về việc tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải tiến hành góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu của công ty phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã tiến hành cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu của công ty phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các vấn đề về nghĩa vụ tài chính của công ty, cũng như những thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Ngoài ra theo quy định hiện hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giảm vốn trong các trường hợp sau đây:

 • Công ty tiến hành hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ đã đăng ký trước đó của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong thời gian hơn 02 năm, kể từ ngày công ty tiến hành đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
 • Vốn điều lệ của công ty không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiến hành tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty thực hiện hoạt động đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định về hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ theo nhu cầu mong muốn của mình.
 • Trường hợp tiến hành tăng vốn điều lệ bằng việc thực hiện huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải thực hiện tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình: loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc lựa chọn chuyển đổi sang loại hình Công ty cổ phần

Đối với thành lập công ty tnhh 2 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên theo quy định hiện hành của pháp luật được hiểu là doanh nghiệp trong đó thành viên tham gia chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật hiện hành của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã tiến hành cam kết góp vào doanh nghiệp trước đó.
 • Thành viên của công ty theo quy định thì có thể là tổ chức, hoặc cá nhân; số lượng thành viên tham gia tối thiểu của công ty là hai và tối đa không vượt quá năm mươi thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan quản lý nhà nước tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn giống như công ty tnhh 1 thành viên đều không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên trong quá trình điều hành quản lý phải có Hội đồng thành viên, ngoài ra còn phải có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.
 • Cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty được thực hiện tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ của công ty, số thành viên tham gia dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ 2.

Thủ tục thành lập công ty tnhh trong năm 2022 cần những gì?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

Trường hợp Quý khách hàng tiến hành sử dụng dịch vụ của Luật Việt Mỹ thì chỉ cần chuẩn bị duy nhất là bản sao một trong các loại giấy tờ như chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước công dân) hoặc trong trường hợp làm mất giấy tờ trên thì có thể sử dụng hộ chiếu. Các việc khác như chuẩn bị hồ sơ và công việc thành lập công ty tnhh còn lại do Luật Việt Mỹ tiến hành tư vấn và thực hiện dịch vụ cho Quý khách hàng.

Trường hợp Quý khách hàng tự thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH giá rẻ sẽ cần các hồ sơ vấn đề như sau:

 • Đơn đề nghị tiến hành đăng ký thành lập công ty tnhh giá rẻ.
 • Điều lệ doanh nghiệp phù hợp với loại hình công ty tnhh 1 thành viên hoặc công ty tnhh 2 thành viên,
 • Danh sách thành viên tham gia góp vốn công ty đối với trường hợp lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên;
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc có thể sử dụng hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với trường hợp thành viên tham gia là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực như ở trên của các cá nhân, quyết định về việc uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 • Quyết định về việc góp vốn của thành viên tham gia là tổ chức.
 • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật;

Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH: Cơ quan tiến hành đăng thành lập ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp thì cơ quan nhà nước phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo cơ quan nhà nước phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty tnhh

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thêm thủ tục thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và bên cạnh đó còn phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố theo quy định phải bao gồm các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và thông tin như về ngành, nghề sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự tiến hành công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP  do chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không tiến hành công bố thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị cơ quan nhà nước phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải tiến hành khắc phục hậu quả là: buộc phải tiến hành thủ tục công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đang có hiệu lực năm 2021: “Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về các vấn đề về hình thức, số lượng cũng như nội dung con dấu của công ty, doanh nghiệp và không phải tiến hành thủ tục thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thành lập công tnhh giá rẻ tại Luật Việt Mỹ

Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho các doanh nhân có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty Luật Việt Mỹ cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty  như sau:

 • Tư vấn điều kiện, quy định pháp luật có liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH cũng như các chính sách thuế phải đóng liên quan sau khi đi vào hoạt động.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh giá rẻ;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền;
 • Tư vấn và tra cứu miễn phí về tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Tư vấn các vấn đề của pháp luật liên quan đến hoạt động về thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho công ty và khách hàng về cách lựa chọn đặt tên công ty và tiến hành thủ tục tra cứu miễn phí tên công ty;
 • Tư vấn về trụ sở đăng ký công ty (Lưu ý: theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 quy định cụ thể địa chỉ trụ sở tiến hành đăng ký kinh doanh của công ty không được lựa chọn các khu vực là nhà tập thể và là nhà chung cư vì đây là khu vực có chức năng chính là để ở, trừ trường hợp các tòa nhà chung cư hỗn hợp mà chủ đầu tư có tiến hành xây dựng khu vực có chức năng kinh doanh);
 • Tư vấn về các mức vốn của công ty nên đăng ký sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Tư vấn ngành nghề tiến hành sản xuất và kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động cũng như nhu cầu khởi nghiệp của doanh nghiệp và điều kiện quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các thủ tục mà pháp luật yêu cầu bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập công ty.

Quý khách hàng tại trên toàn quốc đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chất lượng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.