Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập công ty

Các bạn đang muốn tìm hiểu về biểu mẫu cũng như các giấy tờ tài liệu trong bộ hồ sơ thành lập công ty để phục vụ cho việc để có thể nắm bắt, chuẩn bị cho quá trình thành lập sản xuất kinh doanh của mình. Luật Việt Mỹ chúng tôi chuyên tư vấn các vấn đề về trình tự thủ tục, điều kiện trong việc đăng ký kinh doanh và thực hiện chuẩn bị soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và cả hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Dưới đây là hồ sơ chúng tôi hướng dẫn theo từng loại hình doanh nghiệp, hy vọng có thể giúp khách hàng hiểu hơn về vấn đề này.

Hồ sơ thành lập công ty theo quy định gồm những loại nào?

Theo luật doanh nghiệp 2021 hiện hành quy định thì hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến. Do vậy  khi tiến hành sản xuất kinh doanh cũng sẽ có 5 bộ hồ sơ khác nhau về thành lập công ty tương ứng với 5 loại hình thành lập về doanh nghiệp. Thành phần tài liệu giấy tờ trong hồ sơ thành lập công ty của mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ là khác nhau. Hồ sơ thành lập công ty theo quy định của 5 loại hình doanh nghiệp tương ứng đó bao gồm:

 1. Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình công ty TNHH 1 Thành Viên;
 2. Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 3. Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình công ty cổ phần; 
 4. Hồ sơ thành lập đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân;
 5. Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình  hợp danh (loại hình này ít người lựa chọn).

Dưới đây là chi tiết thành phần hồ sơ thành lập công ty tương ứng của 5 loại hình doanh nghiệp, công ty tương ứng theo quy định của pháp luật, bạn có thể đọc, tìm tòi tham khảo và chuẩn bị theo như chúng tôi hướng dẫn.

Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên

Đối với loại hình này, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ tài liệu như sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh tương ứng với mẫu thành lập công ty của loại hình công ty TNHH 1 Thành viên do cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh quy định và ban hành.
 2. Dự thảo theo quy định của pháp luật về Điều lệ công ty. Trong đó phải bao gồm các nội dung liên quan đến các quy định pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên.
 3. Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu của các thành viên tham gia góp vốn vào công ty TNHH 1 thành viên như sau đây:
  • Đối với trường hợp thành viên chủ sở hữu công ty là cá nhân: bản sao căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong trường hợp làm mất hoặc không có cả hai có thể sử dụng Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
  • Đối với thành viên chủ sở hữu của công ty là tổ chức: cung cấp bản sao của công ty về việc đưa ra quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty hoặc  các tài liệu tương đương khác được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức; bản gốc có chữ ký hai bên trong văn bản uỷ quyền. Ngoài ra còn cần bổ sung Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác được sự đồng ý cơ quan nhà nước của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức đó đã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty không quá ba tháng, trước ngày công ty đó tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 1. Văn bản xác nhận hợp pháp về nguồn vốn pháp định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét nguồn vốn đối với trường hợp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo các quy định của pháp luật hiện hành phải có vốn pháp định tối thiểu.
 2. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh của Tổng Giám đốc hoặc giám đốc và cá nhân quản lý khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo các quy định của pháp luật hiện hành phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 1. Giấy đề nghị đăng ký theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc xin thành lập công ty TNHH 2 Thành viên. Trong đó cần liệt kê ghi đầy đủ các thông tin về vốn pháp định, trụ sở của công ty khi nộp hồ sơ đăng ký.
 2. Dự thảo về Điều lệ công ty, trong đó có bao gồm các quy định về công ty TNHH 2 thành viên theo luật doanh nghiệp 2020.
 3. Danh sách thành viên thực hiện tham gia góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên và các giấy tờ kèm theo của các thành viên đó bao gồm các tài liệu sau đây
  • Đối với thành viên tham gia góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên là cá nhân: bản sao đã chứng thức của cơ quan có thẩm quyền như Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn hiệu lực pháp luật hoặc có thể sử dụng Hộ chiếu cũng như các chứng thực cá nhân hợp pháp khác trong trường hợp được pháp luật cho phép.
  • Đối với thành viên tham gia góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên là tổ chức mang quốc tịch nước ngoài thì cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký kinh doanh không quá ba tháng trước ngày thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 1. Văn bản xác nhận về nguồn vốn pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật có yêu cầu quy về nguồn vốn pháp định.
 2. Chứng chỉ về các ngành nghề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và đối với cả các cá nhân khác có liên quan đối với trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty đối với loại hình công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần theo mẫu quy định thống nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh quy định và đăng tải.
 • Dự thảo về Điều lệ mẫu của công ty cổ phần. Trong đó cần phải ghi đầy đủ những vấn đề cơ bản trong hoạt động quản lý điều hành công ty cổ phần.
 • Danh sách những cổ đông sáng lập của công ty cổ phần và các giấy tờ tài liệu kèm theo sau đây:
  • Đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân: bản sao giấy tờ có chứng thực như Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn có hiệu lực pháp luật, Hộ chiếu hoặc sử dụng các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
  • Đối với trường hợp tham gia thành lập công ty là cổ đông là tổ chức: bản sao việc ra quyết định thành lập, Giấy chứng nhận về việc đăng ký kinh doanh hoặc những tài liệu tương đương khác theo quy định của pháp luật của tổ chức; văn bản về việc uỷ quyền. Ngoài ra cần bổ sung thêm Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn hiệu lực, trong trường hợp mất cả hai có thể sử dụng thêm Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân pháp lý hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền của công ty.

Đối với cổ đông sáng lập của công ty là tổ chức nước ngoài thì cần cung cấp thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty kinh doanh và phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức đó đã đăng ký và không quá ba tháng trước ngày thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 1. Văn bản về việc xác nhận vốn pháp định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong trường hợp công ty thực hiện hoạt động kinh doanh ngành, nghề mà theo các quy định của pháp luật hiện hành phải có vốn pháp định.
 2. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh của cá nhân điều hành quản lý như Giám đốc hoặc có thể Tổng giám đốc và các cá nhân khác theo quy định của pháp luật đối với trường hợp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo các quy định của pháp luật hiện hành phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu thống nhất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đăng tải.
 2. Bản sao các giấy tờ đã chứng thực như căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc các loại giấy tờ khác như Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân pháp lý hợp pháp khác.
 3. Văn bản về việc xác nhận vốn pháp định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc này, đối với trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề mà theo quy định của pháp luật hiện hành thì phải có nguồn vốn pháp định.
 4. Giấy tờ liên quan đến chứng chỉ hành nghề của cá nhân quản lý điều hành công ty như Giám đốc và cá nhân khác theo quy định của pháp luật đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải có giấy tờ về chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 1. Giấy đề nghị đăng thành lập công ty, đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất của loại hình công ty hợp danh do cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh quy định và ban hành.
 2. Dự thảo các quy định Điều lệ công ty hợp danh.
 3. Danh sách thành viên hợp danh tham gia góp vốn vào công ty, bản sao căn cước công dân còn hiệu lực pháp luật hoặc các loại giấy tờ khác như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hợp pháp hoặc chứng thực cá nhân theo quy định của pháp luật mà hợp pháp khác của mỗi thành viên.
 4. Văn bản về việc xác nhận nguồn của vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định đối với công ty hợp danh thực hiện đăng ký kinh doanh những ngành mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 5. Chứng chỉ đối với trường hợp đăng ký có yêu cầu đối với thành viên của công ty hợp danh và cá nhân khác đối với trường hợp công ty hợp danh đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành phải có chứng chỉ hành nghề.

Sau khi cá nhân có nhu cầu thành lập công ty chuẩn bị xong các giấy tờ tài liệu về hồ sơ thành lập công ty, nếu như các bạn muốn tiến hành việc thành lập công ty một cách thành công đi vào kinh doanh trên thực tế thì tham khảo các bước hướng dẫn thành lập công ty được Luật Việt Mỹ chuẩn hóa dưới đây:

Các bước thành lập công ty theo quy định của pháp luật

 • Bước 1: Các cá nhân, tổ chức chuẩn bị các thông tin cũng như giấy tờ để chuẩn bị thành lập công ty như hướng dẫn của Luật Việt Mỹ ở bên trên.
 • Bước 2: Thực hiện việc soạn thảo và tiến hành hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty mà Luật Việt Mỹ đã hướng dẫn theo từng loại hình doanh nghiệp mà khách hàng lựa chọn.
 • Bước 3: Nộp bộ hồ sơ đã hoàn chỉnh về việc thành lập công ty đầy đủ tới cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh trực thuộc cấp Tỉnh/Thành phố sở tại.
 • Bước 4: Nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền là giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (Nếu hồ sơ được chuẩn bị hoàn chỉnh và chính xác).
 • Bước 5: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập như khắc dấu tròn doanh nghiệp và thực hiện Thông báo mẫu dấu của công ty lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.
 • Bước 6: Mở tài khoản tại ngân hàng thương mại có thẩm quyền + Thông báo số tài khoản ngân hàng sau khi đã thực hiện tại ngân hàng thương mại cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Bước 7: Bước quan trọng nhất mà khách hàng cần chú ý trong thành lập công ty cần thực hiện các thủ tục về sau đó là việc kê khai và nộp thuế sau khi xin được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu. 

Trên đây là phần chia sẻ của công ty chúng tôi về hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình. Hy vọng với những thông tin trình bày ở trên, sau khi quý khách hàng tham khảo bài viết có thể nắm thêm được những yêu cầu về việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty một cách chu đáo, đầy đủ trước khi quý khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký trình tự thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nếu còn vướng mắc gì hay cần tư vấn thêm gì về cách thức chuẩn bị hồ sơ cũng như quy định của pháp luật về quy trình thành lập công ty, hãy liên hệ trực tiếp tới Luật Việt Mỹ để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

ketoanvietmy.vn

5/5 - (3 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.