Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thành lập công ty kế toán uy tín

Kế toán được hiểu là việc tiến hành thu thập, xử lý, kiểm tra, cũng như phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới  các hình thức cụ thể như giá trị, loại hình hoặc thời gian làm việc. Căn cứ theo quy định hiện hành tại Luật kế toán năm 2015 thì tổ chức kinh tế kinh doanh về dịch vụ kế toán phải tiến hành thành lập công ty kế toán theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và luật hướng dẫn chuyên ngành riêng. Người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán yêu cầu phải có giấy chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước Việt Nam người có thẩm quyền cấp theo quy định. Như vậy khi tiến hành tìm thủ tục thành lập công ty kế toán thì cá nhân, cũng như tổ chức cần phải chú ý đến các điều kiện nhất định.

Thế nào được gọi là công ty kế toán

 • Trước khi đi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty kế toán chúng ta cần hiểu được bản chất khái niệm của công ty này. Theo đó, đây là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp về các dịch vụ liên quan đến ngành kế toán hợp pháp và có tổ chức. 
 • Tại đây, một số chuyên viên đã có chứng chỉ cũng như chuyên môn về kế toán sẽ đứng ra tuân theo các nguyên tắc của công ty, cũng như hợp đồng làm việc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của bộ phận kế toán của các đơn vị mà mình làm ngoài ra thì nhân viên kế toán cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự quản lý từ ứng dụng, cá nhân hay tổ chức nào.

Vì vậy, các công ty kinh doanh về dịch vụ kế toán, dịch vụ về việc xác định thuế được coi là một loại hình ngành nghề kinh doanh mới nổi trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong nền phát triển kinh tế thị trường như hiện nay, đây sẽ được coi là một trong những điều kiện cần và đủ cho sự phát triển một cách bền vững của ngành. Khi nhu cầu tiến hành xây dựng phát triển và tiến hành thành lập công ty ngày càng nhiều cũng như nhu cầu về việc xây dựng đội ngũ kế toán hoàn chỉnh thì tiềm năng phát triển khi thành lập công ty kế toán hiện nay là rất cao và nhanh chóng. Đối với nhiều công ty cũng như doanh nghiệp hiện nay, sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại các công ty chuyên cung cấp dịch vụ là giải pháp tốt nhất, vừa có thể tiết kiệm được chi phí, thời gian, cũng như vừa đảm bảo tính toán nhanh chóng, kịp thời và hợp lý bảo đảm quyền lợi của công ty, tránh vi phạm pháp luật.

Điều kiện thành lập công ty kế toán theo pháp luật hiện hành

Trước khi đi tìm câu trả lời cho vấn đề thủ tục cũng như hồ sơ để thành lập công ty thì cá nhân, tổ chức cần xem xét tìm hiểu về các điều kiện cần và đủ để tiến hành thành lập công ty kế toán mà pháp luật quy định, trong đó cần chú ý các vấn đề sau:

Điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ nghị định 174/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán được áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

 • Thành lập công ty kế toán và thực hiện hoạt động theo một trong ba hình thức công ty được quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc có thể là doanh nghiệp hợp danh và cuối cùng là loại hình doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập công ty thì ít nhất trong công ty phải có hai người có Chứng chỉ hành nghề kế toán do nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Việc thành lập công ty kế toán, cũng như tổ chức quản lý và hoạt động của công ty dịch vụ kế toán phải được tuân thủ theo các quy định của pháp Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định hướng dẫn.
 • Công ty dịch vụ kế toán có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề theo quy định để hoạt động dịch vụ kế toán, ngoài ra có thể đăng ký thêm các ngành nghề khác tùy theo nhu cầu của chủ sở hữu công ty.
 • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán để thực hiện việc điều hành cũng như quản lý doanh nghiệp, tránh trường hợp người không có chuyên môn gây ra các sai sót cho khách hàng.

Điều kiện về việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định tại Luật kế toán 2015, chứng chỉ kế toán được cấp khi cá nhân phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Đối với trường hợp công dân là người Việt Nam:

 • Phải Có đạo đức nghề nghiệp, có các đức tính trung thực, liêm khiết, ý thức tuân thủ pháp luật; cũng như không làm các công việc bị pháp luật cấm.
 • Có trình độ chuyên môn, cũng như nghiệp vụ tài chính, kế toán tốt nghiệp hệ đại học trở lên và đã thực tế đi công tác làm ăn trong lĩnh vực tài chính, kế toán ít nhất từ 05 năm trở lên;
 • Vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cấp giấy chứng nhận hành nghề kế toán thực hiện và tổ chức.

Đối với trường hợp là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

 • Phải là những người được phép sinh sống tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành, không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm nhập cảnh.
 • Có Chứng chỉ nghiệp vụ về ngành kế toán hoặc Chứng chỉ kế toán của tổ chức nước ngoài hoặc của các quốc tế được Bộ Tài chính Việt Nam xem xét và công nhận;
 • Đạt kỳ thi kiểm tra về lĩnh vực Luật Kinh tế, Tài chính và kiến thức liên quan Kế toán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tổ chức.

Nội dung có thể làm khi tiến hành thành lập

Theo quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP do chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; tổ chức và cá nhân có đăng ký thành lập công ty kế toán được thực hiện các hoạt động dịch vụ kế toán sau đây:

 • Làm kế toán hoặc có thể làm kế toán trưởng tùy thuộc vào mục đích nhu cầu cũng như kiến thức chuyên môn;
 • Thiết lập cụ thể về hệ thống kế toán cho các đơn vị kế toán của các loại hình công ty, doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành.
 • Cung cấp cũng như tiến hành tư vấn ứng dụng công nghệ về thông tin trong hoạt động kế toán;
 • Trau dồi các vấn đề về nghiệp vụ kế toán và tiến hành  cập nhật kiến ​​thức kế toán;
 • Hỗ trợ tài chính cho các công ty cá nhân khác;
 • Kê khai thuế cho các công ty, doanh nghiệp mới thành lập;
 • Các dịch vụ kế toán khác tương đương theo yêu cầu của pháp luật.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định của pháp luật, để có thể thành lập công ty kế toán thì đây là một điều kiện bắt buộc, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán bao gồm:

 • Bộ Tài chính là cơ quan nhà nước có quyền tổ chức thi và tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc thực hiện việc uỷ quyền cho tổ chức kế toán chuyên nghiệp khác thực hiện việc tổ chức thi cũng như tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề kế toán.
 • Bộ Tài chính, theo quy định của “Luật Kế toán” và các luật khác có liên quan, sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch nghiên cứu sâu hơn, xem xét hội đồng, thực hiện phê duyệt và thu hồi thủ tục cũng như có thẩm quyền tiến hành các vấn đề khác theo quy định của pháp luật đối với chứng chỉ hành nghề kế toán.

Như vậy chứng chỉ hành nghề kế toán cũng là một trong các nội dung quan trọng khi tiến hành thành lập công ty kế toán mà khách hàng phải chú ý, bởi sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cấp thì công ty mới có thể đi vào sản xuất và kinh doanh trên thực tế được.

Hồ sơ thành lập công ty kế toán theo quy định pháp luật

Hồ sơ là một trong các bước bắt buộc phải có khi tiến hành thành lập công ty kế toán, chính vì vậy tổ chức và cá nhân nếu như có nhu cầu tiến hành thành lập kinh doanh loại hình này cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ sau:

 •  Giấy đề nghị tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định của nhà nước có thẩm quyền đã ban hành.
 • Dự thảo về Điều lệ công ty tùy thuộc vào loại hình công ty mà khách hàng lựa chọn để thành lập công ty kế toán.
 • Danh sách các thành viên, kèm theo đó là bản sao Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác có hiệu lực pháp luật của mỗi thành viên trong trường hợp là lựa chọn loại hình thành lập là công ty hợp danh hoặc công ty TNHH có 2 thành viên trở lên.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn pháp định của của công ty do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp cá nhân tổ chức thành lập công ty phải đăng ký ngành nghề đó yêu cầu vốn pháp định tối thiểu.
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán bắt buộc phải có của người quản lý điều hành trực tiếp của công ty.

Thủ tục thành lập công ty kế toán

Sau khi đã nắm bắt được rõ các điều kiện cũng như hồ sơ thì khách hàng muốn việc kinh doanh được diễn ra hợp pháp trên thực tế thì cần thực hiện theo các bước của thủ tục thành lập công ty kế toán sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ về việc đăng ký thành lập công ty phù hợp với từng loại hình công ty mà chủ sở hữu đã chọn lựa trước đó, kèm theo các giấy tờ tài liệu đặc thù của ngành kế toán cũng như một số hồ sơ mà Luật Việt Mỹ đã giới thiệu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại bước 1 đến cơ quan nhà nước về đăng ký kinh doanh hiện nay là Sở kế hoạch đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty kế toán.

Bước 3: Công bố thông tin về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của mình sau khi nhận được giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Tiến hành thực hiện thủ tục Khắc dấu công ty và còn phải nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu của công ty kế toán lên cổng thông tin điện tử.

Bước 5: Tiến hành các thủ tục sau khi thành lập công ty kế toán như tiến hành treo biển tại trụ sở công ty kế toán, làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng, thông báo kê khai thuế ban đầu sau khi thành lập; thực hiện góp vốn đầy đủ đúng hạn theo như đã cam kết hoặc trong thời hạn tối đa vào công ty kế toán là 90 ngày kể từ ngày được sở cấp đăng ký kinh doanh. Tiến hành đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện kê khai và nộp thuế online.

Một số chú ý khi thành lập công ty kế toán

 • Khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh về vấn đề như đại lý thuế không cần xuất trình các chứng chỉ hành nghề. 
 • Ngoài các việc về kế toán thì công ty này còn được hoạt động trong các dịch vụ liên quan đến vấn đề về thuế như: Thủ tục tiến hành đăng ký thuế, thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, cũng như quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền về vấn đề miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế cho các doanh nghiệp; Dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế cho các công ty doanh nghiệp;
 • Dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định hiện hành phải chú ý được quy định tại Điều 150 của Luật quản lý thuế 2019.
 • Ngoài ra khi thành lập công ty kế toán bên cạnh các điều kiện của luật chuyên ngành thì cá nhân tổ chức còn phải chú ý đến các vấn đề chung như tên của công ty kế toán, vốn điều lệ cũng như ngành nghề kinh doanh phải đúng, tránh trường hợp sai sót dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật.

Quý khách hàng đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.