Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2024

Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các dự án đầu tư hiện nay được nhiều đơn vị thực hiện khá phổ biến, vì thế để kiểm soát được hoạt động của các dự án đầu tư, nhà nước quy định cần phải đăng ký xin giấy chứng nhận dự án đầu tư mới được phép đi vào hoạt động. Để tìm...

Xem chi tiết
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 2024

Quy trình khai báo thuế cho thuê xưởng cá nhân

Hoạt động cho thuê tài sản cá nhân hiện khá phổ biến, những tài sản cho thuê hầu như là nhà, đất, ô tô, xưởng chế biến. Những tài sản này khi cho thuê có doanh thu cũng cần xem xét đóng thuế theo đúng quy định của nhà nước. Vậy với khai báo thuế...

Xem chi tiết
Giấy phép đầu tư nước ngoài 2024

Điều kiện cấp giấy phép đầu tư nước ngoài 2024

Đầu tư nước ngoài là việc mà nhà đầu tư chuyển vốn hoặc thanh toán mua một phần/ toàn bộ hệ thống kinh doanh nhằm trực tiếp quản lý hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư nước ngoài được nhà nước khuyến khích nhằm mở rộng và phát triển thị trường Việt Nam. Vậy...

Xem chi tiết
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2024

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2024

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là một trong những thủ tục được nhiều cá nhân khá quan tâm, hình thức hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ khá phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn. Vậy thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh cá thể năm 2024 như...

Xem chi tiết
Quy định khai báo thuế cho thuê ô tô cá nhân

Quy định khai báo thuế cho thuê ô tô cá nhân

Nhiều cá nhân hiện nay cho thuê ô tô cá nhân để một cá nhân khác chạy và sử dụng, vì thế nên nhiều cá nhân không rõ mình có phải đóng thuế và khai báo thuế cho cơ quan nhà nước hay không. Để có câu trả lời chính xác nhất, mời bạn đọc...

Xem chi tiết