Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Điều kiện thành lập công ty xây dựng

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì hàng loạt các công trình xây dựng mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế cũng như những đòi hỏi về nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của con người. Nhận ra được cơ hội phát triển trên, các cá nhân, tổ chức tiến hành thành lập các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng ngày càng nhiều. Khi tiến hành thành lập thì chủ thể kinh doanh cần phải lưu ý các điều kiện thành lập công ty xây dựng để việc thành lập trở lên dễ dàng hơn, không trái các quy định của pháp luật. Nhìn chung, mỗi loại hình đều có những điều kiện thành lập riêng nhất định nhưng để tìm hiểu rõ hơn về thành lập công ty xây dựng thì mời quý khách tham khảo của bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ chúng tôi.

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty xây dựng

Trước hết, để có thể đáp ứng được các điều kiện thành lập công ty xây dựng thì cá nhân hoặc tổ chức muốn thành lập được công ty phải đáp ứng được các quy định về về đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì tất cả tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các một số trường hợp nhất định đã được luật Doanh nghiệp 2020 quy định tại Khoản 2 Điều 18. Ngoài ra, đối với cá nhận còn đặt ra yêu cầu về độ tuổi phải từ đủ 18 tuổi, còn đối với tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân. Thêm vào đó, khi thành lập công ty xây dựng thì chủ thể còn đặt ra yêu cầu về các chứng chỉ chuyên môn đối với lĩnh vực kinh doanh. Theo đó, nếu như các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện về mặt chủ thể trên thì được phép thành lập công ty xây dựng 

Điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của công ty xây dựng

Điều kiện thành lập công ty xây dựng theo quy định hiện hành còn phải đáp ứng về việc lựa chọn và áp mã ngành nghề kinh doanh.

Một trong những điều kiện thiết yếu để chủ thể kinh doanh được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn như việc buôn bán chất ma túy, mại dâm, mua bán người, nội tạng trái phép,…

Đồng thời, Luật doanh nghiệp cũng trao cho doanh nghiệp quyền tự do kinh doanh, đầu tư trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Theo đó, pháp luật không giới hạn những lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp được tiến hành hoạt động kinh doanh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh các ngành nghề mời, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 cùng với các quy định của Luật Đầu tư năm 2014 đã quy định rõ yêu cầu thành lập doanh nghiệp và yêu cầu kinh doanh ngành, nghề có điều kiện. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũ thì đối với việc thực hiện kinh doanh thuộc một trong cách ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp một mặt phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty xây dựng của doanh nghiệp còn phải chú ý như vốn pháp định hay điều kiện về bản sao chứng chỉ hành nghề của người quản lý. Mặt khác, còn yêu cầu thêm các giấy tờ đối với việc kinh doanh ngành, nghề có điều kiện như: Giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện, chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Qua đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đang bị pháp luật quy định lẫn lộn với điều kiện thành lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề này đã được loại bỏ khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, sau đó là luật doanh nghiệp 2020 cùng với các quy định của luật đầu tư đã cụ thể, tách biệt rõ các điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện 

Theo quy định mới này thì các tổ chức, cá nhân không cần phải thỏa mãn các điều kiện về kinh doanh ngành nghề có điều kiện ngay từ khi đăng ký thành lập công ty xây dựng. Công ty xây dựng vẫn tiến hành thành lập doanh nghiệp theo các thủ tục thành lập công ty xây dựng trước, chỉ khi nào công ty xây dựng  kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì mới phải thỏa mãn các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề đó.

Như vậy, nếu như ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc một trong  những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư thì doanh nghiệp đã đảm bảo được các điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Như vậy có thể thấy đây cũng là vấn đề không thể thiếu trong khi thành lập công ty xây dựng mà chủ sở hữu của doanh nghiệp phải thực hiện. Nếu như không đáp ứng có thể bị trả lại hồ sơ.

Điều kiện về tên doanh nghiệp dự kiến thành lập

Tên doanh nghiệp cũng là một điều kiện thành lập công ty xây dựng mà các chủ thể kinh doanh cũng cần phải lưu ý đến các vấn đề theo quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp nhằm thực hiện việc thực hiện thủ tục đăng ký công ty xây dựng đơn giản, dễ dàng, tránh mất thời trong việc sửa lại tên doanh nghiệp.

Theo đó, tên của công ty xây dựng phải viết được bằng tiếng Việt. Ngoài ra, tên của công ty có thể kèm theo chữ số hoặc ký hiệu. Tên của doanh nghiệp sẽ bao gồm 2 thành tố cơ bản lần lượt theo thứ tự là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Chẳng hạn như: công ty TNHH hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp HSTK. Loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này là công ty TNHH, tên riêng ở đây là hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp HSTK.

Đồng thời, khi đặt tên công ty xây dựng thì chủ thể kinh doanh không được vi phạm những điều cấm trong việc đặt tên công ty như:

  • Không được đặt tên công ty trùng hoặc tên công ty có thể gây nhầm lẫn với tên của các công ty khác đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Không được sử dụng tên của các cơ quan nhà nước như bộ chính trị hay không được sử dụng tên của đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, hay tên của tổ chức chính trị như Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội như Hội phụ nữ Việt Nam để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty xây dựng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp  được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó thì công ty vẫn được phép sử dụng.
  • Chủ kinh doanh không được sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống về lịch sử hay văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam để đặt tên riêng cho công ty của mình, gây mất cảm quan, mất đi truyền thống dân tộc.

Một doanh nghiệp trước khi tiến hành thủ tục cũng như tìm hiểu các điều kiện thành lập công ty xây dựng thì Luật Việt Mỹ khuyên các bạn nên lựa chọn một số tên doanh nghiệp dự kiến có thể đặt cho công ty của mình sau đó nên tham khảo tên các doanh nghiệp khác đang hoạt động tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để hạn chế tối đa trường hợp trung hay nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác.

Điều kiện về trụ sở chính của doanh nghiệp

Điều kiện về trụ sở là một điều kiện cần thiết trong những điều kiện thành lập công ty xây dựng. Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp.

Cụ thể, trụ sở chính phải có địa chỉ xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trường hợp nơi đặt trụ sở chính chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì làm công văn có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm hồ sơ khi đăng ký kinh doanh.

Điều kiện về hồ sơ đăng ký thành lập công ty xây dựng:

Để đáp ứng một những điều kiện thành lập công ty xây dựng thì doanh nghiệp cần phải lưu ý đến hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vì đây cũng là một điều kiện quan trọng. Một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ cần có đầy đủ các loại giấy tờ  theo quy định của Luật này đồng thời cần phải có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người thành lập doanh nghiệp tức chủ sở hữu của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung được  kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp . Còn cơ quan đăng ký kinh doanh tức sở kế hoạch và đầu tư chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà tổ chức, cá nhân kinh doanh dự kiến thành lập, thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau để đáp ứng đủ 

Điều kiện về nộp lệ phí để thành lập công ty xây dựng

Để đáp ứng Điều kiện thành lập công ty xây dựng thì người thành lập doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp được nộp theo hai hình thức. Lệ phí đăng ký công ty xây dựng những chủ thể đăng ký kinh doanh cũng có thể nộp trực tiếp lệ phí tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khoản lệ phí đăng ký doanh nghiệp mà chủ thể đăng ký kinh doanh nộp vào sở kế hoạch và đầu tư là khoản tiền không được thu hồi trong mọi trường hợp. Nó sẽ không được hoàn trả cho công ty xây dựng trong trường hợp trong trường hợp công ty xây dựng không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 20/9/2019 thì khoản tiền lệ phí mà công ty xây dựng phải nộp khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp cấp mới, cấp lại hoặc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần theo quy định của thông tư hiện nay. Việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp cũng là điều kiện thành lập công ty xây dựng.

Như vậy có thể thấy khi thành lập công ty xây dựng theo quy định hiện hành là một trong những vấn đề tất yếu mà cá nhân cũng như tổ chức phải đáp ứng. Trong các trường hợp nếu như thiếu hoặc bị sai sót tiến trình thành lập công ty của quý khách hàng có thể bị chậm trễ.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

5/5 - (4 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.