Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngành, nghề kinh doanh có nhiều thay đổi. Các cá nhân, tổ chức có thể tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như an ninh quốc phòng, sức khỏe cộng đồng, pháp luật quy định nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện đăng ký kinh doanh bắt buộc. Cụ thể bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ sẽ cùng các bạn làm rõ nội dung này.

Các quy định chung về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện. Vì lý do liên quan đến hoạt động quốc phòng, an ninh, hoặc các vấn đề về trật tự, an toàn xã hội cho mọi người, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.
 • Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể trong Phụ lục của Luật Đầu tư mới nhất được ban hành năm 2020.
 • Các luật, nghị định và nghị định đã quy định về điều kiện kinh doanh của các ngành, nghề kinh doanh nói trên. Điều này được quy định trong các điều ước quốc tế do nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không ban hành quy định về điều kiện đầu tư thương mại.
 • Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định cụ thể phù hợp với mục tiêu đã nêu. Và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan. Tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
 • Ngành, nghề kinh doanh phải phù hợp với điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện của ngành, nghề đó phải được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tại sao cần có quy định về điều kiện cũng như mà các ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Hoạt động kinh doanh là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn, trật tự xã hội, đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt là vấn đề sức khỏe cộng đồng. Trong kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Hay việc kinh doanh nhập khẩu mỹ phẩm cần phải có cam kết về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm.

Tất cả những điều này được thiết kế để giúp quốc gia quản lý tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh. Các công ty có đủ điều kiện để sử dụng các mã doanh nghiệp đặc biệt này không?

Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh sản xuất chính là các yêu cầu từ phía cơ quan có mang quyền lực nhà nước buộc các công ty, doanh nghiệp phải có hoặc phải tiến hành thực hiện được thể hiện cụ thể các quy định trên giấy đăng ký phép kinh doanh (mã ngành, nghề), hoặc trong giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện để tiến hành kinh doanh, yêu cầu về chỉ hành nghề, chứng nhận cũng như yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp, yêu cầu về điều kiện của vốn pháp định hoặc một số yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về giấy phép kinh doanh của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Giấy phép kinh doanh đôi khi trên thực tế còn được gọi là “Giấy phép con”. Được hiểu đây là một loại giấy tờ do các quan nhà nước chuyên môn có thẩm quyền tiến hành cho phép các công ty, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất và kinh doanh tiến hành một hoặc một số hoạt động liên quan đến kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định, có yêu cầu về điều kiện liên quan đến giấy phép.

Giấy phép kinh doanh là một trong các loại giấy tờ có tính chất thông hành mà trong trường hợp có nó thì các cá nhân, các tổ chức tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trên thực tế một cách hợp pháp. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh buộc phải có các giấy phép này khi đi vào hoạt động những lĩnh vực thuộc các “Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện” theo quy định của pháp luật hiện hành và được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư. 

Giấy phép kinh doanh hiện nay còn được sử dụng như một hình thức hạn chế kinh doanh của cơ quan nhà nước đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong một số lĩnh vực nhất định.

Các lĩnh vực thuộc sự quản lý nhà nước theo quy định  hiện hành thì bao gồm nhiều loại Giấy phép là: Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cơ quan liên quan đến quản lý Thông tin và Truyền thông. 

Giấy chứng nhận của công ty xác nhận đã đủ điều kiện kinh doanh

Thông thường, khi hoạt động sản xuất các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì giấy chứng nhận xác nhận đã đủ điều kiện kinh doanh là một thủ tục bắt buộc. Đây thường là các điều kiện liên quan đến vấn đề về cơ sở vật chất hoặc điều kiện liên quan đến nguồn nhân lực cũng như con người của cơ sở kinh doanh đó. Khi chủ thể tiến hành sản xuất kinh doanh đã đáp ứng được đầy đủ những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động của từng ngành nghề sẽ cấp cho họ Giấy chứng nhận về cơ sở đã đầy đủ điều kiện kinh doanh.

Sau khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đã đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể của công ty thực hiện kinh doanh mới được phép tiến hành đi hoạt động trên thực tế trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đó.

Những loại giấy chứng nhận về đủ điều kiện hoạt động đi vào sản xuất kinh doanh phổ biến hiện nay có thể kể đến một số loại như giấy chứng nhận cơ sở đã đáp ứng đủ điều kiện an toàn trong hoạt động liên quan đến thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đã đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cũng như điều kiện về an ninh trật tự…

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề đối với hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Chứng chỉ hành nghề là một trong các văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Việt Nam hoặc các hiệp hội nghề nghiệp tại nước ta được nhà nước ủy quyền cho phép sẽ cấp cho cá nhân kinh doanh, những người có đáp ứng đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc về một ngành, nghề nhất định nào đó tùy thuộc vào nhu cầu của họ.

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh phải có người hoạt động quản lý, hoặc các nhân viên trực tiếp làm việc phải là những người trong ngành nghề đó và đã có chứng chỉ hành nghề hợp lệ.

Tùy vào từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau được quy định điều chỉnh trong pháp luật chuyên ngành mà sẽ có những yêu cầu số lượng cá nhân, điều kiện về có giấy chứng nhận hành nghề cũng như vị trí của người yêu cầu phải có giấy chứng nhận hành nghề trong công ty doanh nghiệp cũng sẽ là khác nhau.

Chẳng hạn có thể ví dụ như:

 • Yêu cầu Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người quản lý đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề như vậy thì đối với trường hợp này, điều kiện yêu cầu bắt buộc khi doanh nghiệp hoạt động đầu tư sản xuất vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có giấy chứng chỉ hành nghề là Giám đốc của công ty, doanh nghiệp đó. Hoặc có thể người đứng đầu cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề.
 • Yêu cầu giám đốc của công ty và người khác bao gồm các cá nhân làm việc phải có chứng chỉ hành nghề: Đối với trường hợp này thì thường yêu cầu bắt buộc đối với Giám đốc của công ty, doanh nghiệp. Và ít nhất có một cán bộ chuyên môn của công ty theo đúng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải có giấy xác nhận theo quy định của pháp luật chuyên ngành đang và sẽ trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề liên quan.
 • Đối với một số trường hợp doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật không đề ra yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu quản lý cơ sở kinh doanh phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề thì phải có ít nhất một cán bộ hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành làm việc trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề liên quan.

Điều kiện về vốn pháp định tối thiểu theo quy định

Yêu cầu về số vốn pháp định bắt buộc phải có thường được đặt ra đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà đòi hỏi trách nhiệm tài sản phải cao của công ty, doanh nghiệp hoặc các ngành, nghề có yêu cầu phải có điều kiện về cơ sở vật chất lớn.

Ví dụ, Đối với Luật kinh doanh bất động sản quy định cá nhân tổ chức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp này khi đăng ký vốn điều lệ phải có ít nhất 20 tỷ đồng mới được đi vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

Mục đích của yêu cầu về mức vốn điều lệ tối thiểu khi tiến hành thành lập công ty này nhằm xác định được năng lực tài chính, năng lực hoạt động trong ngành, lĩnh vực đó đối với từng cá nhân, doanh nghiệp. Và vì đây thường là những ngành nghề có nhiều rủi ro, chính vì vậy thì điều này cũng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức là chủ thể tiến hành tham gia giao dịch với các doanh nghiệp đó.

Một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật

 • Văn bản xác nhận yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu của cá nhân làm việc trong doanh nghiệp;
 • Phải tiến hành lập dự án và được cơ quan nhà nước phê duyệt về chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Việt Nam trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty để bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 • Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh doanh kinh tế phải đáp ứng để có thể thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh thành công mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận của nhà nước dưới các hình thức văn bản quy định.

Lưu ý:

Mọi cá nhân, tổ chức khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cơ quan nhà nước cấp giấy phép. Hoặc được quyền tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trong trường hợp cơ quan từ chối cấp, hoặc gia hạn, cũng như sửa đổi, bổ sung giấy phép. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cấp giấy phép đó phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu và nêu rõ lý do từ chối.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính để được cơ quan nhà nước cấp giấy phép. Hoặc thực hiện các điều kiện theo quy định đối với trường hợp cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Mà không cần phải tiến hành việc xác nhận, chấp thuận của cơ quan nhà nước dưới các hình thức văn bản. Doanh nghiệp sản xuất hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện không phải ghi các các yêu cầu về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Giấy chứng nhận thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ xin giấy phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Việt Mỹ

Với mong muốn giúp các công ty doanh nghiệp sản xuất giảm được chi phí về thời gian cũng như tiền bạc, Công ty Luật Việt Mỹ chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay còn gọi là giấy phép con. Với nhiều năm làm việc, tích lũy kinh nghiệm chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về việc xin giấy phép con của các doanh nghiệp sản xuất kinh trên địa bàn toàn quốc, bao gồm nhiều loại thủ tục hồ sơ bao gồm:

 • Biên bản xin xác nhận đủ điều kiện trong vấn đề phòng cháy chữa cháy
 • Giấy Chứng nhận cơ sở kinh doanh đã đủ điều kiện an ninh trật tự
 • Thông báo về hoạt động sàn giao dịch lĩnh vực bất động sản
 • Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh sản xuất đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm (GCN ATVSTP)
 • Giấy chứng nhận thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm (sản xuất lĩnh vực thực phẩm, nhập khẩu thực phẩm)
 • Giấy phép hoạt động đối với trường hợp mở trung tâm ngoại ngữ (tin học)
 • Giấy phép khi thực hiện kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Giấy phép hoạt động các lĩnh vực liên quan đến trang thông tin điện tử (giấy phép ICP)
 • Giấy phép yêu cầu về thiết lập mạng xã hội
 • Giấy phép của cá nhân, tổ chức liên quan đến biểu diễn nghệ thuật
 • Giấy phép tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội thảo Giấy chứng cơ sở đã đầy đủ điều kiện kinh doanh (ví dụ trường hợp kinh doanh buôn bán thuốc thú y)

Ngoài việc hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp xin cấp các loại giấy phép hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật Việt Mỹ còn cung cấp nhiều dịch vụ khác có liên quan đến quản lý, hoạt động doanh nghiệp cho các cá nhân tổ chức kinh doanh như: hợp pháp hóa lãnh sự đối với trường hợp sử dụng lao động nước ngoài, dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp mới, giải thể thay đổi các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Quý khách hàng trên TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thực hiện chuyển đổi loại hình hay xin giấy phép kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.