Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Công việc của kiểm toán theo quy định hiện hành được hiểu là kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp, công ty cung cấp từ đó kiểm tra mức độ hoạt động của các tổ chức đó trên thực tế. Hiện nay nhu cầu tiến hành thành lập công ty kiểm toán ngày càng nhiều, nhưng nhiều tổ chức, cá nhân vẫn không nắm bắt được các điều kiện thành lập công ty kiểm toán. Để giúp đỡ các bạn giải đáp thắc mắc về điều kiện, Luật Việt Mỹ sẽ thông qua bài viết dưới đây để nêu ra các điều kiện cần thiết nhất.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán tổng quát

Tiêu chuẩn và điều kiện thành lập công ty kiểm toán được quy định chi tiết trong Luật Kiểm toán độc lập 2011, Nghị định 17/2012/NĐ-CP do chính phủ ban hành và Thông tư 60/2006/TT-BTC do bộ tài chính ban hành như sau:

Đối với loại hình công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đáp ứng các điều kiện sau đây để đủ điều kiện hoạt động:

 • Nếu là công ty nước ngoài kinh doanh ngành nghề có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trong công ty có ít nhất năm kiểm toán viên tại chức thì phải có ít nhất hai thành viên góp vốn, đây cũng là điều kiện để thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH phải là kiểm toán viên hành nghề để đảm bảo công ty hoạt động đúng pháp luật, tránh sai sót.
 • Đảm bảo vốn pháp định theo yêu cầu của chính phủ.

Sự đóng góp của các thành viên trong tổ chức không được vượt quá mức do chính phủ quy định. Người đại diện là thành viên của tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

Vì là công ty TNHH nên theo quy định của pháp luật, thành viên của công ty có thể là cá nhân của tổ chức nhưng số lượng tham gia không được vượt quá là 50 thành viên.

Đối với loại hình công ty hợp danh

Hiện theo quy định của pháp Luật hiện hành về kiểm toán không quy định các điều kiện chung khi tiến hành lựa chọn hình thức công ty hợp danh mà chỉ căn cứ vào các điều kiện chung được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp như:

 • Cần có ít nhất có hai thành viên hợp danh cùng chung nhau góp vốn thực hiện thủ tục thành lập công ty, với một tên chung.
 • Các điều kiện hạn chế đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh như không được làm chủ sở hữu của công ty tư nhân, không được là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.

Như vậy điều kiện thành lập công ty kiểm toán đầu tiên tổng quát chung cần quan tâm chính là đáp ứng điều kiện pháp luật về doanh nghiệp đối với từng loại hình kinh doanh.

Quy định về vốn góp của công ty kiểm toán

Phần vốn pháp định cũng là một trong những điều kiện thành lập công ty kiểm toán quan trọng mà khi muốn tiến hành đăng ký kinh doanh ngành nghề này các khách hàng cần quan tâm.

 • Công ty TNHH phải đảm bảo nguồn vốn hợp pháp là 5 tỷ đồng kể từ ngày 01/01/2015
 • Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, công ty TNHH phải luôn duy trì mức vốn của chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn vốn pháp định 5 tỷ NDT theo quy định của pháp luật. Nếu vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định, công ty cần bổ sung vốn trong vòng 03 ngày.
 • Đối với mỗi cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán, phải có ít nhất hai thành viên cùng góp và cùng tham gia vào công việc kiểm toán. Ngoài ra, hai thành viên này phải góp trên 50% vốn đăng ký của công ty. Cụ thể, thành viên kiểm toán hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai hoặc nhiều công ty kế toán. Do đó, theo quy định trên, hai thành viên phải góp ít nhất 2,5 tỷ đồng vào vốn đăng ký của công ty.
 • Còn trường hợp đối với thành viên tham gia công ty là tổ chức thì chỉ được góp tối đa là 35% trong tổng vốn điều lệ của công ty TNHH, còn trong trường hợp có nhiều tổ chức cùng tiến hành tham gia góp vốn thành lập công ty thì tổng số vốn góp của các tổ chức chỉ được tối đa là 35% tổng số vốn điều lệ của công ty TNHH. 
 • Đặc biệt điều kiện thành lập công ty kiểm toán còn phải chú ý về việc Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức theo quy định của pháp luật không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các thành viên là cá nhân góp vốn vào công ty

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán ngoài về vốn thì còn có tiêu chuẩn điều kiện riêng đối với các thành viên khi tiến hành tham gia góp vốn vào công ty như:

Trung thực, đáng tin cậy, trung thực và thi hành công vụ, làm công tác kế toán, kiểm toán theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, có ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

 • Thành viên được bổ nhiệm làm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) của công ty phải có Chứng chỉ kiểm toán viên và phải làm việc trong công ty, tổ chức kiểm toán từ 3 năm trở lên kể từ khi có Chứng chỉ kiểm toán viên; phải đóng góp ít nhất 10% tổng số vốn đăng ký của công ty; Không đồng thời tham gia quản lý hành chính hoặc ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cơ quan hành nghề khác.
 • Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp về dịch vụ kiểm toán phải có chứng chỉ kiểm toán viên.
 • Các thành viên phải trực tiếp làm việc trong công ty và phải góp vốn vào công ty.

Như vậy trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân thì điều kiện thành lập công ty kiểm toán phải bao gồm đáp ứng cả các vấn đề kể trên. Chỉ khi đó thì công ty mới được cơ quan nhà nước cấp giấy phép kinh doanh.

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên là tổ chức

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán bao gồm cả điều kiện về thành viên là cá nhân và thành viên là tổ chức thành lập vào công ty. Đối với trường hợp thành viên là tổ chức thường cử người đại diện theo pháp luật của công ty đó để thực hiện tham gia ký kết góp vốn cũng cần đạt những điều kiện sau:

Cũng giống như đóng góp của cá nhân, người đại diện của tổ chức cần có đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán phù hợp với các chuẩn mực đạo đức pháp luật. Ngoài ra, hãy trung thực, ngay thẳng và tuân thủ pháp luật.

 • Có giấy ủy quyền hợp pháp để thay mặt tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ góp vốn.
 • Trường hợp người đại diện được bổ nhiệm làm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) công ty phải có Chứng chỉ kiểm toán viên và phải có thời gian thực tế làm công tác kiểm toán từ 3 năm trở lên kể từ ngày được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên. kiểm toán viên và cá nhân đóng góp tương tự. Đặc biệt, pháp luật cũng quy định không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành, ký hợp đồng lao động với tổ chức, cơ sở khác. Ngoài ra, tổ chức là thành viên cũng phải góp ít nhất 10% vốn điều lệ như cá nhân.

Quy định như vậy là hoàn toàn hợp lý bởi điều kiện thành lập công ty kiểm toán đã có những quy định cụ thể chi tiết về các vấn đề để có thể tiến hành thành lập được công ty này. Đây là công ty pháp lý có chứa nhiều rủi ro, chính vì vậy điều kiện đối với người hành nghề cần phải có những tiêu chuẩn nhất định.

Quý khách hàng trên TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín hay đăng ký hộ kinh doanh nhanh – chất lượng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

5/5 - (3 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.