Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập công ty bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ đang trở thành xu hướng trong giai đoạn phát triển hiện nay khi nhu cầu của thị trường đối với nguồn lao động này liên tục có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên đây là một ngành nghề có điều kiện do đó có rất nhiều người còn chưa nắm rõ thủ tục cũng như hồ sơ thành lập công ty bảo vệ. Nếu bạn cũng có ý định thành lập công ty bảo vệ và đang gặp rắc rối về các vấn đề pháp lý của công ty bảo vệ, thì bài viết của Luật Việt Mỹ dưới đây thực sự dành cho bạn!

Cơ sở pháp lý

 • Theo Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2020
 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về an ninh, trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bảo vệ là một ngành có điều kiện, liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự xã hội nên việc soạn thảo hồ sơ thành lập công ty bảo vệ có hoạt động trong lĩnh vực này có những yêu cầu khá đặc biệt. Dưới đây sẽ là toàn bộ các điều kiện cũng như thủ tục và hồ sơ cần thiết để thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực Bảo vệ.

Điều kiện để thành lập công ty bảo vệ trong năm 2022 là gì?

Căn cứ nghị định số 96/2016/NĐ-CP do chính phủ ban hành quy định về an ninh, trật tự đối với ngành nghề đầu tư hoạt động kinh doanh có điều kiện quy định như sau:

Điều kiện an ninh trật tự áp dụng cho ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Được tiến hành thực hiện tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty bảo vệ để đăng ký, được cơ quan nhà nước cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh, và trật tự của công ty tiến hành kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp bị cấm sau đây:

Đối với trường hợp là người Việt Nam:

 • Bị các cơ quan tố tụng Việt Nam hoặc nước ngoài khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội phạm.
 • Bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội cố ý khác mà bị phạt tù trên ba năm, chưa có tiền án; đang được hưởng án treo; đang bị phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm sống, và bị cấm đảm nhiệm các chức vụ nhất định, Bị cấm tham gia kinh doanh, đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an toàn và trật tự theo phán quyết của tòa án.
 • Được xã, phường, thị trấn giáo dục; trước khi chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; nghiện ma tuý; đình chỉ, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc; đối tượng các biện pháp hành chính, nhưng không đủ thời gian coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có mang hộ chiếu nước ngoài và trường hợp là người nước ngoài: Chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép về việc cư trú.

Đủ điều kiện về cơ sở đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện về đảm bảo an ninh, trật tự đối với công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài điều kiện Luật Việt Mỹ quy định nêu trên, khi tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty bảo vệ thì cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là một doanh nghiệp đã đảm bảo kinh doanh hợp pháp.
 • Người chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự của công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và phải thuộc trường hợp không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.
 • Công ty tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Công ty tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ của nước ngoài trong trường hợp cần tiến hành đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác thực hiện bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài sử dụng góp vốn vào việc mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Công ty kinh doanh hoạt động dịch vụ bảo vệ ở nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

 1. a) Là doanh nghiệp, công ty đang hoạt động về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất phải đạt 05 năm;
 2. b) Người đại diện cho phần vốn góp của công ty tiến hành kinh doanh nước ngoài là người chưa bị các cơ quan pháp luật quản lý của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm pháp luật với các trường hợp có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
 3. c) Phần vốn góp của công ty kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để đầu tư trong việc mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác hoạt động bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của công ty tiến hành kinh doanh nước ngoài ít nhất phải từ 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên tiến hành thực hiện; chi phí định giá tài sản đó phải do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

Chỉ các công ty sau đây mới được tiến hành hoạt động đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ:

 1. a) Cơ sở công ty tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định pháp luật.
 2. b) Trung tâm thực hiện hoạt động dạy nghề của các trường thuộc Công an nhân dân;
 3. c) Trung tâm thực hiện tiến hành huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc  cơ quan Công an từ cấp tỉnh trở lên;
 4. d) Các cơ sở tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực này nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác thì cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Cơ sở đào tạo các nhân viên dịch vụ bảo vệ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải cung cấp cho cơ quan nhà nước thuộc Công an có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định này các tài liệu chứng minh về chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp kèm theo giáo trình, chương trình đào tạo cho nhân viên dịch vụ bảo vệ. Nội dung giáo trình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. a) Có phòng học và có địa điểm để tiến hành tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;
 2. b) Có ít nhất từ 03 năm đi vào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có các ban quản lý, thực hiện đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;
 3. c) Có số lượng nhân viên của dịch vụ bảo vệ tối thiểu đạt từ 300 nhân viên trở lên;
 4. d) Có giáo viên giảng viên hoặc tiến hành hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy cho các nhân viên bảo vệ phải có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề đó, có bằng tốt nghiệp từ hệ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);

đ) Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên hoạt động dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo đó sẽ bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; cũng như nghiệp vụ bảo vệ; các vấn đề liên quan kỹ năng giao tiếp, ứng xử; cách chuẩn bị công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu cho trường hợp người bị nạn; các vấn đề liên quan  quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; ngoài ra còn phải có một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và giúp phục vụ khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất phải là 30 ngày.

Các cơ sở chỉ được tiến hành đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi cơ quan nhà nước là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã được Bộ Công an thẩm duyệt giáo trình, cũng như chương trình đào tạo. Sau khóa đào tạo phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an của nhà nước có thẩm quyền sát hạch đánh giá kết quả và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Mẫu số 04 được ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định) cho những nhân viên dịch vụ bảo vệ đã đảm bảo đạt yêu cầu trong đợt sát hạch.

Hồ sơ thành lập công ty bảo vệ

Hồ sơ thành lập công ty bảo vệ bao gồm những tài liệu sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký về việc thành lập doanh nghiệp hoạt động bảo vệ. Đây là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ thành lập công ty bảo vệ, trong giấy đề nghị này phải có đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Trong hồ sơ thành lập công ty bảo vệ thì không thể thiếu Điều lệ hoạt động công ty bảo vệ theo mẫu nhà nước đề ra. (Các cổ đông/ Thành viên ký vào cuối mỗi trang điều lệ)
 • Ngoài ta trông hồ sơ thành lập công ty bảo vệ còn có Danh sách thành viên là người sáng lập, cũng như những cổ đông sáng lập của công ty bảo vệ.
 • Bên cạnh đó còn phải cung cấp các Giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, cổ đông tham gia thành lập công ty bảo vệ, chú ý bản sao có chứng thực không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thành lập công ty bảo vệ.
 • Bản sao hợp lệ bằng cấp của người đứng đầu quản lý của doanh nghiệp (Bằng đại học hoặc cao đẳng của khối ngành liên quan đến Kinh tế hoặc Luật)
 • Giấy xác nhận số tiền ký quỹ vốn pháp định đối với công ty bảo vệ là 2 tỷ đồng của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

Lưu ý: Sau khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty xong Quý khách mới tiếp tục tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép về vấn đề đủ điều kiện an ninh trật tự tại địa điểm đặt trụ sở Doanh nghiệp do công an Tỉnh/ Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Điều kiện sau khi thành lập công ty)

Kế Toán Việt Mỹ đơn vị thực hiện dịch vụ thành lập công ty/ doanh nghiệp uy tín số 1 hiện nay

Thực tế ngày nay nhu cầu bảo vệ quyền sử dụng cá nhân, tổ chức, đơn vị rất lớn nên ngày càng có nhiều người muốn thực hiện các giao dịch dịch vụ bảo mật. Tuy nhiên, kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của pháp luật.

Đối với những người thiếu kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm thì thủ tục hồ sơ thành lập công ty bảo vệ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn việc thiết lập các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ dịch vụ của công ty. Trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty, vậy khách hàng am hiểu nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty bảo vệ ở đâu?

Luật Việt Mỹ hiện nay là sự lựa chọn của hàng trăm công ty hỗ trợ quy trình kinh doanh mỗi năm. Với sự hỗ trợ pháp lý toàn diện, kinh nghiệm toàn diện và đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn dịch vụ chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bảo vệ cũng như tư vấn mọi vấn đề liên quan một cách tốt nhất.

Quý khách hàng tại trên toàn quốc đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chất lượng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.