Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thành lập công ty hợp danh là một trong những loại hình công ty theo luật doanh nghiệp 2020. Đây là một trong những loại hình ít được lựa chọn để tiến hành hoạt động kinh doanh, chủ yếu nhu cầu tiến hành thành lập công ty hợp danh sẽ phụ thuộc một số ngành nghề yêu cầu bắt buộc phải lựa chọn loại hình này hoặc đối với các trường hợp người thành lập là họ hàng thân thiết. Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục, quy trình để thành lập công ty hợp danh có rất nhiều cá nhân tổ chức lúng túng không biết chuẩn bị và bắt đầu từ đâu. Muốn vậy, để hiểu rõ hơn các bước tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh với những ai đang có ý định lựa chọn loại hình này thì dưới đây là bài viết hữu ích nhất dành cho bạn. 

Quy định pháp luật về công ty hợp danh

Công ty hợp danh là được hiểu là công ty có bao gồm ít nhất hai thành viên hợp danh tham gia thành lập và làm chủ (đều phải là cá nhân) tham gia hoạt động sản xuất thương mại dưới một pháp nhân và mang một tên chung, thành viên hợp danh phải cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài chính khác của công ty hợp danh.

Ngoài các thành viên hợp danh, loại hình công ty còn có thể có thêm các thành viên tham gia góp vốn vào công ty. Thành viên góp vốn của công ty hợp danh chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản cũng như các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

Các thành viên hợp danh của công ty hợp danh sẽ có quyền thỏa thuận trong việc đưa ra phương hướng quản lý, điều hành của công ty. Thành viên hợp danh không được đồng thời làm chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân hoặc cùng là thành viên hợp danh khác công ty hợp danh khác khác, trừ trường hợp đã được sự thỏa thuận, đồng lòng, nhất trí giữa các thành viên hợp danh còn lại trong công ty.

Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh cũng không được quyền nhân danh cá nhân mình hoặc nhân danh là người khác thực hiện việc tiến hành sản xuất kinh doanh cùng ngành, nghề mà công ty hợp danh hiện tại đang tiến hành sản xuất kinh doanh.

Công ty hợp danh là một công ty độc lập, thủ tục thành lập công ty hợp danh hợp pháp nên sẽ có tư cách pháp nhân ngay khi được cơ quan nhà nước sở kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

=> Thực tế công ty hợp danh thường có những ràng buộc lớn bởi sự hợp danh giữa các nhân trong công ty (đối nhân của mình), do đó ít được tổ chức cá nhân lựa chọn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu nhu cầu tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh sẽ phụ thuộc một số ngành nghề có quy định yêu cầu bắt buộc đối với loại hình này.

Điều kiện tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh

Bất kỳ một doanh nghiệp nào trước khi tiến hành thủ tục thành lp công ty kể cả là thủ tục thành lập công ty hợp danh đều phải nắm rõ và tuân thủ những quy định theo Luật Doanh Nghiệp 2020 hiện hành yêu cầu. Vậy để tránh những sai sót và vi phạm pháp luật trước khi khi tiến hành thủ tục, công ty hợp danh cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh phải có ít nhất 2 người thành viên trở lên bao gồm là thành viên hợp danh và thành viên tham gia góp vốn. Chức năng cụ thể của 2 loại thành viên này như sau:

 • Đối với trường hợp là thành viên hợp danh: bắt buộc phải là cá nhân, pháp luật không cho phép pháp nhân thành lập loại hình này, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình về các nghĩa vụ tài chính tài sản của công ty hợp danh. Có quyền thỏa thuận trong việc thực hiện hoạt động quản lý, điều hành giám sát công ty. Được làm chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh khác công ty hợp danh khác nếu được thỏa thuận, nhất trí giữa các thành viên hợp danh còn lại tham gia góp vốn vào công ty. 
 • Đối với trường hợp là thành viên góp vốn: giống với các loại hình công ty khác, thành viên này chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình đã cam kết góp trước đó vào công ty hợp danh. 

Ngoài ra các cá nhân tham gia thủ tục thành lập công ty hợp danh không thuộc các trường hợp sau đây (Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp).

Ngoài ra công ty hợp danh muốn thành lập công ty hợp danh phải có: Tên công ty hợp danh phù hợp với quy định của pháp luật, lựa chọn được người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp danh phải hợp pháp, vốn điều lệ và ngành nghề sản xuất kinh doanh theo quy định chuyên ngành đối với từng ngành nghề mà công ty lựa chọn theo các quy định của pháp luật.

Các bước tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

Sau khi tìm hiểu rõ về điều kiện tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh, doanh nghiệp phải bắt đầu chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh và tiến hành đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền – Phòng Đăng Ký Kinh Doanh. Để tránh mất thời gian và chi phí của khách hàng trong quá trình làm thủ tục thành lập công ty hợp danh, bạn nên tham khảo các bước mà Luật Việt Mỹ xin chia sẻ sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ tiến hành thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 1. CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hợp pháp hoặc có thể sử dụng thẻ căn cước của các thành viên hợp danh tham gia góp vốn vào công ty hợp danh cũng như giấy tờ của các thành viên góp vốn (sao y  phải được công chứng không quá 3 tháng)
 2. Danh sách thành viên hợp danh hay chính là chủ sở hữu của công ty hợp danh.
 3. Điều lệ công ty hợp danh theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 (trong đó có ghi rõ họ, tên và chữ ký của các thành viên chủ sở hữu của công ty hợp danh; ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các thành viên cũng như của người đại diện theo pháp luật của công ty);
 4. Giấy đề nghị về việc đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty hợp danh theo theo mẫu được cơ quan nhà nước đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định và đã được ban hành kèm nghị định 01/2020/NĐ-CP. 
 5. Chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh trong công ty và các cá nhân khác đối với trường hợp công ty hợp danh đăng ký kinh doanh sản xuất các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề.
 6. Văn bản xác nhận về nguồn vốn pháp định của các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp công ty đăng ký những lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải bắt buộc có vốn pháp định
 7. Các giấy tờ bản sao kèm theo:
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất vào Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.  
 • Đối với trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (bản sao có chứng thực) 
 • Đối với thành viên là tổ chức: Trường hợp này pháp luật quy định không được thực hiện góp vốn tham gia với tư cách là thành viên hợp danh chỉ được tham gia với tư cách góp vốn, có thể chuẩn bị các giấy tờ xác thực như giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như giấy đăng ký kinh doanh của công ty đó

Bước 2: Nộp hồ sơ, theo dõi và thực hiện nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền

Tiến hành nộp trực tiếp một bộ hồ sơ như trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính  hoặc công ty hợp danh có thể nộp hồ sơ qua mạng trên cổng thông tin điện tử về việc đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp danh đặt trụ sở, tiến hành theo dõi kết quả và bổ sung các thông tin theo hướng dẫn của chuyên viên (nếu có).

Thời gian làm việc: trong 3 ngày kể từ ngày các chuyên viên nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Công bố thông tin hợp danh và khắc con dấu

Sau khi làm thủ tục thành lập công ty hợp danh và nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh công ty hợp danh thành công, công ty hợp danh còn phải cần thực hiện các công việc như công bố công khai các thông tin của công ty mình lên cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp, và khắc mẫu con dấu tại các cơ sở có thẩm quyền để việc kinh doanh đi vào hoạt động được dễ dàng cũng như đầy đủ cơ sở pháp lý. 

Ngoài ra sau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty hợp danh quý khách hàng cũng cần lưu ý thêm các công việc:

 • Thực hiện các việc liên quan đến nghĩa vụ thuế của công ty.
 • Thực hiện việc góp vốn vào công ty hợp danh theo cam kết (nếu có) trong thời hạn theo quy định tối đa là 90 ngày.
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng thương mại uy tín và tiến hành mua chữ ký số để thực hiện việc kê khai nộp thuế online.
 • Treo biển hiệu cho công ty hợp danh, chức danh và tiến hành phát hành hóa đơn,
 • Thuê kế toán có chuyên môn hoặc có thể dịch vụ kế toán (nếu có).

Một số câu hỏi về thủ tục thành lập công ty hợp danh

Ai có thể là thành viên hợp danh của một Công ty hợp danh? 

Thành viên hợp danh phải bắt buộc phải là cá nhân.  Một thành viên hợp danh của công ty hợp danh như Luật Việt Mỹ cũng đã trình bày ở trên, không được phép đồng thời là chủ sở hữu của loại hình doanh nghiệp tư nhân, là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh khác, hoặc cũng không được làm chủ hộ kinh doanh, ngoại trừ trường hợp được sự đồng ý chấp thuận của tất cả các thành viên hợp danh còn lại trong công ty hợp danh cho phép. 

Trách nhiệm tài chính của thành viên hợp danh? 

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh thì phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, vì đây là một công ty đối vốn tức là khi có rủi ro, công ty các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác thì thành viên hợp danh phải trả và thanh toán bằng toàn bộ tài sản mình có đến khi hết thì thôi.  Điều này cũng có nghĩa nếu công ty hợp danh kinh doanh làm ăn thất bại, thành viên hợp danh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà cửa, đất đai, xe ôtô, v.v.) để trang trải các khoản nợ của công ty.

Trách nhiệm tài chính của thành viên góp vốn? 

Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty hợp danh trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Điều này hạn chế rủi ro của thành viên góp vốn tuy nhiên lại không được tham gia vào quá trình điều hành quản lý công ty hợp danh.

Có quy định nào hạn chế phạm vi hoạt động của thành viên hợp danh không?

Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện các hoạt động thương mại trong cùng phạm vi kinh doanh của công ty hợp danh nhằm trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của cá nhân, tổ chức khác. Ngoài ra, thành viên hợp danh không được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Ai chịu trách nhiệm quản lý công ty hợp danh?

Công ty hợp danh được quản lý bởi hội đồng thành viên. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản về hiệp hội của công ty, hội đồng thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch hội đồng thành viên và đồng thời là giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty.

Một Công ty hợp danh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh? 

Không có giới hạn về số lượng địa điểm kinh doanh của một công ty hợp danh. Công ty hợp danh cũng có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện với điều kiện các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện này phải được đăng ký đúng theo luật định. 

Công ty hợp danh có được phép sở hữu và sử dụng con dấu hay không? 

Theo quy định hiện hành thì công ty hợp danh được phép sử dụng con dấu. Công ty Hợp danh có quyền đến các cơ sở cung cấp dịch vụ làm con dấu và sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.