Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

Tôi đang tìm hiểu và muốn mở công ty về lĩnh vực chứng khoán. Quý công ty tư vấn giúp tôi thủ tục thành lập công ty chứng khoán cần những loại giấy tờ gì? nếu tôi sử dụng dịch vụ làm trọn gói bên bạn thì hết bao nhiêu tiền? bao lâu tôi nhận được kết quả? Mong nhận được phản hồi sớm, tôi cảm ơn!

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho kế toán Việt Mỹ, về vấn đề thành lập công ty chứng khoán nói chung và những thắc mắc của bạn nói riêng chúng tôi có thể giải đáp cho bạn như sau:

Nội dung bài viết:

Các bước trong việc thực hiện thành lập công ty chứng khoán:

Bước 1: Bước đầu tiên trong việc thực hiện thủ tục thành lập công ty chứng khoán là gửi hồ sơ lên Uỷ ban chứng khoán nhà nước để được cấp giấy phép thành lập

Bộ hồ sơ mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập công ty chứng khoán sẽ bao gồm các tài liệu được pháp luật chứng khoán nhà nước quy định. Những giấy tờ này sẽ được lập thành 1 bộ hồ sơ  gốc, kèm theo đó là tệp thông tin điện tử của bộ hồ sơ.

Bộ hồ sơ gốc sẽ được chủ thể kinh doanh hoặc người đại diện theo ủy quyền của chủ thể kinh doanh gửi trực tiếp đến bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc bộ hồ sơ này sẽ được gửi thông qua đường bưu điện nhằm tiết kiệm thời gian và và chi phí trong việc đi lại của các cá nhân, tổ chức kinh doanh.

Hồ sơ sau khi được nộp lại Uỷ ban chứng khoán nhà nước mà các thành viên của công ty chứng khoán có nhu cầu sửa đổi các thông tin trong bộ hồ sơ này thì các thành viên trong công ty được phép tiến hành sửa đổi, sau đó nộp lại bản sửa đổi, bổ sung lên Uỷ ban chứng khoán nhà nước. Tuy nhiên, bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ phải có chữ ký của những người đã ký trong bộ hồ sơ mà trước đó đã gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo sự nhất quán về mặt ý chí của các thành viên trong công ty.

Trong trường hợp Uỷ ban chứng khoán nhà nước cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thì pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đề nghị người đại diện công ty chứng khoán, hay cổ đông, các thành viên sáng lập của công ty chứng khoán hoặc người dự kiến làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán được ghi nhận thông qua bộ hồ sơ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh gửi lên Uỷ ban chứng khoán nhà nước yêu cầu giải trình những vấn đề mà Uỷ ban chứng khoán cần phải làm rõ trước khi cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua hình thức giải trình trực tiếp hoặc giải trình gián tiếp thông qua văn bản. 

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị cấp giấy phép thành lập thì thủ tục thành lập công ty chứng khoán tiếp theo mà chủ thể kinh doanh cần chú ý thực hiện đó mà hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Trong khoảng thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu bằng văn bản đối với các cá nhân của công ty chứng khoán thì các cổ đông, thành viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoàn thiện lại bộ hồ sơ theo yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán nhà nước để được cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán. Nếu như sau thời hạn 3 ngày mà các chủ thể nêu trên không hoàn thiện theo như yêu cầu, khiến cho hồ sơ không được bổ sung và hoàn thiện đầy đủ thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho tổ chức, cá nhân này.

Bước 3: Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của ủy ban chứng khoán nhà nước thì thủ tục thành lập công ty chứng khoán tiếp theo mà tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đó là hoàn thiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Uỷ ban chứng khoán nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất đồng thời thực hiện phong tỏa vốn góp tại ngân hàng. Thực hiện văn bản đề nghị của Uỷ ban, các cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán được trích phần vốn đã góp để thành lập công ty thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất cho công ty của mình. Đối với phần vốn góp còn lại sẽ được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số vốn phong tỏa này sẽ được giải tỏa và chuyển vào tài khoản của công ty ngay sau khi công ty được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép mở công ty chứng khoán. Nếu như công ty chứng khoán không thực hiện những yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc hoàn thiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn tại ngân hàng chỉ thị sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công ty sẽ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép thành lập công ty.

Bước 4: Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tiếp theo khi chủ thể kinh doanh đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Uỷ ban thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận  ề việc công ty đã thực hiện phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất của công ty đã hoàn thành và các tài liệu hợp lệ khác liên quan thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ chối yêu cầu cấp giấy phép thành lập công ty đối với chủ thể kinh doanh thì phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Đây chính là những bước chính trong việc thực hiện thủ tục thành lập công ty chứng khoán mà quý khách hàng có thể tham khảo, góp phần thực hiện quá trình thành lập công ty chứng khoán được diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn.

Hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty chứng khoán bao gồm những gì?

 • Giấy đề nghị Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán của tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Bản thuyết minh của chủ thể kinh doanh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của công ty mình sẽ bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
 • Giấy xác nhận của ngân hàng theo chỉ thị của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về mức vốn pháp định đã được công ty chứng khoán gửi tại tài khoản phong tỏa được mở  tại ngân hàng này.
 • Danh sách các thành viên dự kiến của công ty chứng khoán
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập của công ty chứng khoán, đồng thời kèm theo bản sao  các giấy tờ nhân thân như Giấy chứng minh nhân dân, CCCD, Hộ chiếu trong trường hợp là  cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với  trường hợp là pháp nhân.
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty 
 • Bản dự thảo Điều lệ công ty chứng khoán
 • Phương án dự kiến hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu khi đi vào hoạt động của công ty
 • Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính hoặc quyết định giao mặt bằng, trụ sở của chủ sở hữu kèm theo tài liệu xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trụ sở của bên cho thuê hoặc chủ sở hữu.
 • Văn bản chấp thuận về việc cho phép góp vốn thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí mở công ty chứng khoán tại Việt Mỹ trọn gói là bao nhiêu?

Hiện nay Kế Toán Việt Mỹ xây dựng 2 gói dịch vụ chính. Tất cả các gói của chúng tôi đã bao gồm phí dịch vụ và phí nhà nước. Cam kết không phát sinh.

Gói {đặc biệt} hỗ trợ mùa dịch: 699.000đ

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Giấy phép Công ty)
 • Mã số thuế cho doanh nghiệp đồng thời là số đăng ký kinh doanh
 • Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty 
 • Lập hồ sơ góp vốn /thành viên/ cổ đông công ty
 • Đăng bố cáo công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
 • Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn để khách hàng tự thực hiện các thủ tục thuế ban đầu
 • Miễn phí mở các tài khoản ngân hàng và đặc biệt được chọn tài khoản số đẹp

Gói đầy đủ: 1.500,000đ {Trả kết quả trong 5 -7 ngày}

 • Check tên công ty trước để tránh bị trùng hoặc gây nhầm lẫn. 
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Giấy phép Công ty)
 • Mã số thuế cho doanh nghiệp
 • Đăng ký mã số xuất nhập khẩu cho công ty có ngành nghề xuất nhập khẩu
 • Miễn phí kê khai lệ phí môn bài sau khi thành lập và các tờ khai khác ban đầu của doanh nghiệp
 • Tư vấn, cung cấp và hỗ trợ các vấn đề liên quan tới việc thông báo phát hành hóa đơn Giá Trị Gia Tăng cho doanh nghiệp
 • Miễn phí mở các tài khoản ngân hàng và đặc biệt được chọn tài khoản số đẹp
 • Khắc con dấu công ty, dấu chức danh theo tên và chức danh của khách.
 • Lập hồ sơ góp vốn/thành viên/cổ đông (tùy vào loại hình doanh nghiệp của quý khách)
 • Đăng bố cáo công ty mới trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
 • Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty
 • Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn để khách hàng tự thực hiện các thủ tục thuế ban đầu, thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu
 • Hỗ trợ tư vấn bảo hộ thương hiệu và nhãn hiệu độc quyền theo luật sở hữu trí tuệ.
 • Cam kết hỗ trợ, tư vấn pháp lý thường xuyên cho quý doanh nghiệp (những vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động)

ĐẶC BIỆT TẶNG NGAY 500 – 1000 SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO 100 CÔNG TY ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN TRONG THÁNG

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.