Thuế môn bài

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế bắt buộc phải đóng của cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ sẽ chỉ ra những căn cứ phải tính vào tiền thuế thu nhập cá...

Xem chi tiết
Thuế môn bài năm 2021

Thuế môn bài

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài chính là khoản tiền mà doanh nghiệp, công ty hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc nộp định kỳ hàng năm hoặc khi bạn có ý định thành lập công ty. Mức nộp phí môn bài quy định hàng năm không lớn nhưng đây là...

Xem chi tiết