Tư vấn dịch vụ trong nước
Thuế môn bài năm 2021

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài chính là khoản tiền mà doanh nghiệp, công ty hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc nộp định kỳ hàng năm hoặc khi bạn có ý định thành lập công ty. Mức nộp phí môn bài quy định hàng năm không lớn nhưng đây là nghĩa vụ bắt buộc của các doanh nghiệp, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thực hiện việc đóng phí môn bài sẽ bị pháp luật xử lý theo các chế tài nhất định. Hãy theo dõi bài viết cụ thể dưới đây của Luật Việt Mỹ, để có thể hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này, tránh phải những vi phạm không đáng có.

Mức nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật

Mức thu đối với trường hợp là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính, thì mức thu thuế môn bài đối với tổ chức thực hiện việc hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Tổ chức có vốn điều lệ góp vào công ty hoặc mức vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng sẽ phải nộp mức thuế môn bài hàng năm là 3 triệu đồng / năm.
 • Tổ chức có vốn điều lệ của các thành viên tham gia góp vốn vào công ty hoặc mức vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống sẽ phải nộp phí môn bài hàng năm là 2 triệu đồng.
 • Đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm kinh doanh và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật, mức đóng thuế môn bài hàng năm sẽ là 1 triệu đồng.

Mức thu đối vào thuế môn bài theo quy định hiện hành chỉ căn cứ vào vốn điều lệ được doanh nghiệp đăng ký và cơ quan nhà nước công nhận và ghi trong giấy chứng nhận về việc đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc được ghi trong điều lệ của hợp tác xã. Trường hợp công ty, doanh nghiệp không có vốn điều lệ thì sẽ căn cứ vào mức vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận về việc đăng ký đầu tư hoặc ghi trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc ra quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã có thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ hoặc các mức vốn đầu tư thì căn cứ để cơ quan nhà nước xác định mức thu phí môn bài sẽ là vốn điều lệ của công ty hoặc mức vốn đầu tư của năm trước liền kề với năm tính thuế môn bài.

Nếu vốn điều lệ của công ty hoặc mức  vốn đầu tư được ghi trong văn bản giấy chứng nhận về việc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì sẽ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để cơ quan nhà nước xác định làm căn cứ để tính mức phí môn bài theo tỷ giá mua vào theo quy định của ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng nơi mà người nộp thuế môn bài tiến hành mở tài khoản tại thời điểm người nộp thuế môn bài tiến hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Một số lưu ý như sau:

 • Tổ chức kinh doanh sản xuất mà thuộc trường hợp không được cơ quan nhà nước miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên mới thành lập hoặc tiến hành thực hiện ra hoạt động sản xuất và hoạt động kinh doanh mới được thành lập, được cơ quan nhà nước cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số  riêng doanh nghiệp trong thời gian là 6 tháng đầu năm thì theo quy định phải nộp theo mức nộp phí môn bài cả năm; nếu được thành lập, hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số của doanh nghiệp trong thời gian thuộc 6 tháng cuối năm thì doanh nghiệp chỉ phải nộp 50% theo mức thuế môn bài cả năm.
 • Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi từ loại hình hộ kinh doanh (bao gồm cả trường hợp là chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian theo quy định về trường hợp được miễn lệ phí môn bài (tức là từ năm thứ tư kể từ năm tiến hành thành lập doanh nghiệp): Nếu trường hợp kết thúc trong thời gian ở 6 tháng đầu năm thì mức nộp lệ phí môn bài sẽ là mức thuế môn bài cả năm, trường hợp doanh nghiệp kết thúc trong thời gian thuộc trường hợp 6 tháng cuối năm thì doanh nghiệp chỉ phải nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Người tiến hành nộp thuế môn bài có văn bản gửi tiến hành gửi các cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc gửi tới các cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh, trong trường hợp thực hiện việc tạm ngừng hoạt động sản xuất và kinh doanh trong thời gian thuộc năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) thì sẽ không phải nộp lệ phí môn bài năm mà doanh nghiệp thực hiện tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản về việc xin tạm ngừng hoạt động sản xuất và kinh doanh gửi tới các cơ quan thuế hoặc các cơ quan đăng ký kinh doanh trước đó phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật (ngày 30/01 hàng năm) và chưa tiến hành nộp thuế môn bài của năm doanh nghiệp thực hiện việc xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không đảm bảo về điều kiện nêu trên thì doanh nghiệp nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Mức thu thuế môn bài đối với trường hợp là cá nhân, hộ gia đình

TT

Doanh thu

Mức nộp

1

Trên 500 triệu đồng/năm

01 triệu đồng/năm

2

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

Doanh thu theo quy định của pháp luật để làm căn cứ xác định mức thu thuế môn bài đối với trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình cũng như địa điểm mới đưa ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình (trừ trường hợp cá nhân cho thuê tài sản)

 • Là mức tổng doanh thu được tính thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình năm trước liền kề tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm trong đó hoạt động cho thuê tài sản) cũng như các địa điểm kinh doanh theo quy định mới nhất tại Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính.
 • Trường hợp những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình đã tiến hành giải thể cũng như tạm ngừng sản xuất, kinh doanh của mình, sau đó ra hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại nhưng không xác định được mức doanh thu của năm trước liền kề, thì theo quy định pháp luật sẽ xác định căn cứ doanh thu để làm cơ sở xác định mức thuế phí môn bài sẽ là doanh thu của cá nhân, hộ kinh doanh năm tính thuế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác cùng quy mô, địa bàn cũng như ngành nghề theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC bộ tài chính.

Trường hợp 2: Cá nhân, hộ kinh doanh có thực hiện hoạt động cho thuê tài sản

 • Sẽ tính doanh thu nộp thuế môn bài theo doanh thu tính thuế thu nhập của cá nhân đó với các hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp cá nhân có phát sinh nhiều hợp đồng về hoạt động cho thuê tài sản tại một địa điểm, trường hợp này thì doanh thu để cơ quan nhà nước xác định làm căn cứ mức thu thuế  môn bài cho địa điểm kinh doanh đó là tổng doanh thu của cá nhân từ các hợp đồng về hoạt động cho thuê tài sản của năm tính thuế.
 • Trường hợp mà cá nhân phát sinh hoạt động cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm khác nhau, thì doanh thu để cơ quan xác định làm căn cứ mức thu thuế môn bài cho từng địa điểm kinh doanh đó là là tổng doanh thu từ các hợp đồng của hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân tại các địa điểm của năm tính thuế, bao gồm tính cả trường hợp tại một địa điểm kinh doanh có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.
 • Nếu hợp đồng cho thuê tài sản của cá nhân đó kéo dài trong nhiều năm liền thì nộp thuế môn bài theo từng năm tương ứng cho cơ quan nhà nước với số năm cá nhân, hộ gia đình thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình kê khai thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hoạt động cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm đó thì chỉ tiến hành nộp thuế môn bài của một năm.

Một số lưu ý mà cá nhân cũng như hộ kinh doanh phải lưu ý:

Cá nhân, hộ gia đình cũng như các địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp về việc không được miễn thuế môn bài) nếu ra hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian 06 tháng đầu năm thì cá nhân hộ kinh doanh sé nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian 06 tháng cuối năm thì cá nhân hộ kinh doanh sẽ nộp với mức 50% thuế môn bài của cả năm. 

Hạn nộp lệ phí môn bài theo quy định pháp luật

Hạn nộp tiền thuế môn bài

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất của các doanh nghiệp, cá nhân là ngày 30/01 hàng năm.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc cũng như địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) thì khi kết thúc thời gian theo quy định là được miễn lệ phí môn bài thì thời hạn nộp được tính như sau:

 • Nếu kết thúc thời gian được cơ quan nhà nước miễn lệ phí môn bài trong thời gian thuộc 6 tháng đầu năm, thì thời hạn doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài được quy định chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc khoảng thời gian miễn.
 • Nếu doanh nghiệp kết thúc thời gian được cơ quan nhà nước miễn lệ phí môn bài trong khoảng thời gian thuộc 6 tháng cuối năm thì thời hạn để doanh nghiệp tiến hành nộp lệ phí môn bài chậm nhất được tính là là ngày 30/01 năm liền kề với năm kết thúc thời gian miễn.

Hộ kinh doanh cũng như cá nhân kinh doanh đã thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất và kinh doanh sau đó tiến hành hoạt động trở lại thì thời hạn để tiến hành nộp thuế môn bài được tính như sau:

 • Trường hợp ra hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian 6 tháng đầu năm: Chậm nhất phải nộp thuế môn bài là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian thuộc 6 tháng cuối năm: Chậm nhất phải nộp thuế môn bài là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Thời hạn tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo quy định khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn tiến hành nộp hồ sơ khai phí môn bài được tính như sau:

Người có nghĩa  vụ nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh cũng như cá nhân kinh doanh) mới thành lập doanh nghiệp hoặc có tiến hành thành lập thêm đơn vị phụ thuộc cũng như địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh  phải thực hiện nộp hồ sơ thuế môn bài chậm nhất được quy định là ngày 30/01 năm sau năm doanh nghiệp thành lập.

Nếu trong năm đó, doanh nghiệp có thay đổi về vốn điều lệ góp vào công ty thì người nộp thuế môn bài tiến hành nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau năm phát sinh các thông tin thay đổi.

Hộ kinh doanh cũng như các cá nhân kinh doanh không phải tiến hành nộp hồ sơ khai thuế môn bài. Cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ về việc khai thuế, cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế để xác định doanh thu của cá nhân, hộ kinh doanh làm căn cứ để tính số tiền thuế môn bài các đối tượng này phải nộp và sẽ tiến hành thông báo cho người nộp thuế môn bài biết.

Đối tượng phải tiến hành nộp thuế môn bài

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC của Bộ tài chính, người phải nộp thuế môn bài là những tổ chức, cá nhân có tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh về hàng hóa, dịch vụ, trừ các doanh nghiệp, cá nhân thuộc trường hợp được miễn, bao gồm:

 • Doanh nghiệp: Các doanh nghiệp phải đóng thuế môn bài như các doanh nghiệp tư nhân, các loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty với loại hình trách nhiệm hữu hạn.
 • Các tổ chức được tiến hành đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định tại văn bản Luật Hợp tác xã.
 • Các đơn vị sự nghiệp hoạt động và thành lập theo quy định pháp luật.
 • Các tổ chức kinh tế thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc các tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện và địa điểm sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp.
 • Cá nhân, hộ gia đình có tiến hành thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận.

Trên đây là một số nội dung quan trọng về thuế môn bài mà Luật Việt Mỹ gửi đến quý độc giả, hy vọng với những thông tin trên có thể giúp ích cho khách hàng. Nếu như trong quá trình tìm hiểu còn điều gì khiến khách hàng băn khoăn thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp tới công ty chúng tôi để có thể được tư vấn một cách cụ thể chi tiết hơn.

=>>> Có thể bạn quan tâm:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021 từ tiền lương, tiền công

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2021 mới nhất hiện nay

ketoanvietmy.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.