Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập công ty kế toán

Hiện nay, kế toán đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong các doanh nghiệp, vì thế mà dịch vụ kế toán ngày càng phát triển. Bạn đang muốn mở công ty kế toán? Bạn đang băn khoăn về hồ sơ thành lập công ty kế toán? Đừng quá lo lắng, trong nội dung bài viết dưới đây, Việt Mỹ sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Điều kiện chung để thành lập công ty kế toán

Theo quy định tại Luật kế toán năm 2015 cũng quy định Doanh nghiệp sẽ chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, để công ty kế toán đi vào hoạt động thì ngoài việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn còn cần phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Điều kiện để được cơ quan có thẩm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để có thể được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Công ty phải đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Công ty có ít nhất 02 thành viên góp vốn đang là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay tổng giám đốc của công ty cũng phải là kế toán viên hành nghề;
 • Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên trong công ty phải nhiều hơn 50%, đối với tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức phải đảm bảo không được quá 30%.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với công ty hợp danh

 • Công ty phải đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Công ty phải có ít nhất 02 thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay tổng giám đốc của công ty cũng phải là kế toán viên hành nghề.

Điều kiện đối với công ty tư nhân

 • Công ty phải đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đồng thời là kế toán viên hành nghề và giám đốc.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kế toán

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-Cp, để thành công ty kế toán, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:

 • Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty kế toán. Cần lưu ý rằng một số biểu mẫu tại giấy đề nghị thành lập công ty đã có sự thay đổi theo thông tư 01/2021/BKHĐT.
 • Điều lệ công ty kế toán, cần có đầy đủ chữ ký của các thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Danh sách thành viên nếu là công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh;
 • Bản sao có công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu nếu thành viên công ty là cá nhân.
 • Bản sao có công chứng của Quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác nếu thành viên là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền thành lập kèm bản sao có công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền đăng ký thành lập.

Sau khi hoàn tất hồ sơ này, bạn cần nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở chính trực tuyến qua mạng. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công ty bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau 3 – 5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ của bạn không hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo đến công ty bạn bằng văn bản.

Hồ sơ xin cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định tại Điều 61 Luật kế toán, đề được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, bạn cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được lập theo mẫu đối với từng loại hình doanh nghiệp: DNTN; công ty tnhh 2 thành viên; công ty HD.
 • Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán lập theo mẫu đối với chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam nếu là chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bản sao hợp lệ GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác.
 • Bản sao hợp lệ GCN hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên..
 • Hợp đồng lao động của công ty với các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về số vốn góp đối với công ty tnhh.
 • Điều lệ công ty đối với công ty tnhh, công ty hợp danh trong đó có chữ ký của thành viên theo quy định.

Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kế toán

Để việc nộp hồ sơ thành lập công ty kế toán được suôn sẻ, bạn cần chú ý ngày 01/04/2021/ là ngày mà Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bộ kế hoạch và đầu tư ban hành bắt đầu có hiệu lực của. Thông tư đã có những thay đổi so với Thông tư trước đó là Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, thông tư hướng dẫn về việc tiến hành thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ vào thông tư này, có thể thấy, có một số điểm mới cơ bản mà bạn cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công kế toán, cụ thể như sau:

 • Bắt buộc thực hiện đăng ký các thông tin của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong hồ sơ thành lập công ty kế toán tại trường dữ liệu của người quản lý khác trên cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp. Ở đây không bắt buộc thông tin về người giữ chức vụ này phải là người có chứng chỉ hành nghề kế toán mà có thể lấy thông tin của bất kỳ ai trong công ty để đăng ký cũng được.
 • Khi đăng ký các thông tin trong hồ sơ thành lập công ty kế toán tại phần phương pháp tính thuế GTGT: bạn cần chọn 1 trong 4 phương pháp mà pháp luật quy định bao gồm trực tiếp trên giá trị gia tăng; trực tiếp trên doanh số; khấu trừ; hoặc không phải nộp thuế GTGT.
 • Tại phần danh sách thành viên tham gia góp vốn của công ty kế toán có ô “Thời điểm tiến hành góp vốn”. Theo đó, tại ô này, bạn cần ghi rõ về thời gian là thời hạn thực hiện góp đủ vốn điều lệ (theo quy định của pháp luật là trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép).
 • Ngoài ra, tại các mục của giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ cần ghi rõ và chính xác những thông tin sau:
 • Tên dự kiến của công ty kế toán, địa chỉ địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty mình. Đối với tên công ty sẽ không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty khác đã lập trước đó. Về địa chỉ, cần phải xác định được theo địa giới hành chính. Theo quy định hiện hành, địa chỉ công ty bắt buộc phải đính kèm số điện thoại.
 • Số vốn điều lệ của công ty kế toán, cần xác định và ghi chi tiết về số vốn góp và tỷ lệ sở hữu phần góp của các thành viên góp vốn. Trong trường hợp công ty kinh doanh thêm các ngành nghề pháp luật yêu cầu vốn pháp định thì cần phải chú ý đăng ký cho hợp lệ.
 • Tên đầy đủ, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp của người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ sở hữu công ty và các thành viên góp vốn
 • Ngành, nghề tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty kế toán. Tại phần đăng ký ngành nghề, bạn cần căn cứ vào danh mục ngành nghề kinh  doanh quy định tại Quyết định 27/2018 để đăng ký cho phù hợp. Bạn có thể lựa chọn nhiều ngành nghề tuy nhiên cần xác định được ngành nghề chính. Ngành nghề đăng ký ở giấy đề nghị phải trùng với những ngành nghề có trong điều lệ công ty.
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ sở hữu công ty và các thành viên góp vốn phải được thể hiện đầy đủ tại các mục có yêu cầu. Nếu thành viên công ty là tổ chức cần phải người đại diện theo ủy quyền đồng thời phải có chữ ký của các người đại diện theo ủy quyền tại văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Những câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty kế toán

Câu hỏi 1: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hiện nay và thời gian làm việc là bao lâu?

Đáp:

 • Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là Bộ Tài chính;
 • Thời gian làm việc là: trong vòng 15 ngày trong trường hợp xét thấy hồ sơ đăng ký đã hợp lệ thì Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Câu hỏi 2: Thành lập công ty kế toán có yêu cầu vốn pháp định không?

Đáp: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thành lập công ty kế toán không yêu cầu vốn pháp định. Tuy nhiên, nếu công ty bạn đăng ký thêm những ngành nghề mà pháp luật có yêu cầu về vốn pháp định như kinh daonh dịch vụ bảo vệ, cho thuê lại lao động…thì sẽ cần đáp ứng mức vốn pháp định tương ứng của những ngành nghề này.

Câu hỏi 3: Công ty luật và kế toán Việt Mỹ có cung cấp các dịch vụ đăng ký thành lập công ty kế toán không?

Đáp: Công ty luật và kế toán Việt Mỹ là đơn vị chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ đăng ký thành lập công ty kế toán.  Quý khách hãy liên hệ với Công ty luật và kế toán Việt Mỹ để có thể được tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục pháp lý hoặc chúng tôi cũng có thể thay mặt quý khách hàng để hoàn thành hồ sơ thủ tục thành lập công ty sớm nhất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, cùng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, nhiệt huyết và tận tâm trong công việc, Việt Mỹ cam kết sẽ cung cấp đến khách hàng dịch vụ thành lập công ty kế toán tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.