Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Chi phí thành lập công ty hợp danh

Ngày nay, công ty hợp danh là một loại hình được nhiều người lựa chọn đăng ký thành lập với nhiều ưu điểm như dễ dàng cho công ty tiến hành mở rộng phát triển về sau cũng như chỉ phải chịu trách nhiệm hữu vô hạn nên công ty hợp danh luôn dễ dàng có được sự tin tưởng từ phí khách hàng cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên khi tiến hành mở công ty khởi nghiệp thì chi phí thành lập công ty hợp danh là vấn đề mà ai cũng sẽ để tâm. Bài viết dưới đây Luật Việt Mỹ sẽ đưa ra những chi phí cần thiết để khách hàng có thể hiểu hơn về các chi phí này.

Công ty Hợp danh là gì theo quy định? 

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2020 thì công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp trong đó:

Phải có ít nhất 02 người tham gia thành lập công ty, gọi là thành viên hợp danh(là cá nhân) là đồng chủ sở hữu chung của Công ty hợp danh, cùng nhau tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh dưới một tên gọi chung tùy theo nhu cầu của khách hàng. Các thành viên hợp danh theo quy định hiện hành với đặc điểm đối vốn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh, trong công ty hợp danh còn có thể có thêm các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty, được gọi là thành  góp vốn. Thành viên góp vốn trong công ty vì không có các quyền tham gia quản lý điều hành nên chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết và thực hiện góp vào công ty.

Công ty Hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày công ty được nhà nước cấp Giấy chứng nhận về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp pháp.

Đặc điểm của công ty hợp danh 

Công ty hợp danh có rất nhiều đặc điểm khác so với các loại hình công ty khác theo quy định hiện hành. Trước khi đi tìm hiểu về chi phí thành lập công ty hợp danh chúng ta cùng phân tích các đặc điểm đó.

Thành viên công ty hợp danh của công ty

 • Như đã phân tích ở trên thì Công ty hợp danh phải có tối thiểu ít nhất 2 người là thành viên hợp danh, thành viên hợp danh của công ty cũng chính là là chủ sở hữu chung công ty đó.  Ngoài ra thì công ty còn có thể có các thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh sẽ có một số điều cần phải chú ý như không được làm chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân khác hoặc không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Trường hợp ngoại lệ vẫn được làm đó là  đã được sự nhất trí chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty.
 • Thành viên hợp danh của công ty cũng không được quyền nhân danh cá nhân của mình hoặc nhân danh một người khác thực hiện việc sản xuất kinh doanh mà có cùng ngành, nghề kinh doanh hiện tại của công ty đó để tiến hành tư lợi hoặc có dấu hiệu phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thành viên hợp danh ngoài ra còn không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trong công ty của mình cho một người khác nếu không chưa được sự đồng ý chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

 • Thành viên hợp danh và các thành viên góp vốn của công ty phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết ban đầu.
 • Thành viên hợp danh trong trường hợp không góp đủ số vốn và đúng hạn về số vốn đã cam kết ban đầu mà gây thiệt hại cho công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
 • Thành viên góp vốn trong trường hợp góp không góp đủ cũng như đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ sẽ được coi là khoản nợ của các thành viên góp vốn đó đối với công ty hợp danh; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan đến vấn đề này có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Tại thời điểm đã góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên góp vốn cũng như thành viên hợp danh sẽ được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Tài sản của công ty hợp danh

Tài sản của công ty hợp danh cũng sẽ được tính vào chi phí thành lập công ty hợp danh ban đầu mà nhiều người quan tâm bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của các thành viên tham gia đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty hợp danh;
 • Tài sản tạo lập được trong quá trình sản xuất mang tên công ty;
 • Tài sản thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh do các thành viên hợp danh cùng nhau thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động sản xuất  kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
 • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

Đại diện theo pháp luật và điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh của công ty có toàn quyền trong việc đại diện theo pháp luật của công ty và tiến hành tổ chức điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty hợp danh. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Trong điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty hợp danh, thành viên hợp danh phải thực hiện phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và thực hiện việc kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng nhau tiến hành thực hiện một số công việc kinh doanh nhất định thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động tiến hành sản xuất kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty hợp danh, trừ trường hợp hoạt động đó đã được tất cả các thành viên hợp danh còn lại chấp thuận.

Chi phí thành lập công ty hợp danh gồm những gì?

Chi phí thành lập công ty hợp danh hiện nay bao gồm rất nhiều vấn đề như:

 • Chi phí đào tạo cán bộ, công nhân viên trong công ty hợp danh, đây là một trong những chi phí thành lập công ty hợp danh rất quan trọng và cần thiết, bởi cán bộ nhân viên là những người trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho công ty;
 • Chi phí tiến hành quảng cáo trong chi phí thành lập công ty hợp danh;
 • Các loại chi phí liên quan đến vấn đề  học phí, chi phí di chuyển;
 • Chi phí khi công ty hợp danh mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, thực hiện việc xin cấp giấy phép, xin cấp bằng sáng chế và các vấn đề về chuyển giao công nghệ, thương hiệu, …
 • Chi phí thành lập công ty hợp danh còn bao gồm chi phí kinh doanh phát sinh thực tế của hoạt động sản xuất
 • Chi phí của công ty hợp có hoá đơn, chứng từ hợp pháp sẽ được khấu trừ thuế

Các chi phí được khấu trừ thuế thu nhập công ty được quy định phân bổ trong 03 năm, hết 3 năm sẽ được đưa ra khỏi mục này.

Vậy hạch toán chi phí thành lập công ty hợp danh về các chi phí tư vấn cũng như một số chi phí của dịch vụ thành lập công ty phát sinh trong các trường hợp đã được cấp giấy phép thành lập công ty nhưng không có văn bản ủy quyền rõ ràng khi thực hiện chi hộ hoặc không có đầy đủ hóa đơn theo đúng quy định, thì doanh nghiệp không được kê khai chi phí đó vào chi phí được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chi phí thành lập công ty hợp danh trong trường hợp cấp giấy phép

 • Chi phí thành lập công ty hợp danh tại sở kế hoạch và đầu tư: 100.000 đồng
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp: 100.000 đồng
 • Khắc mẫu con dấu hợp pháp: từ 200.000 – 500.000 đồng tùy thuộc vào giá của từng đơn vị
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty hợp danh: 1.000.000 đồng (mức này có thể chênh lệch do chính sách của các ngân hàng)
 • Mua hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật: dao động từ 900.000 đồng trở lên
 • Mua chữ ký số tại các nơi cung cấp dịch vụ: khoảng từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng/1 năm
 • Phí làm biển hiện: từ 200.000 – 300.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ chi phí thành lập công ty hợp danh khi công ty tiến hành xin giấy phép hoạt động trong trường hợp công ty tự mình thực hiện các thủ tục này.

Quy trình thành lập công ty hợp danh

Ngoài vấn đề chi phí thành lập công ty hợp danh thì nhiều người cũng còn thắc mắc đến quy trình thành lập công ty. Thành lập công ty hợp danh là một trong những bước nền quan trọng để giúp công ty có thể phát triển, mở rộng quy mô sau này. Hiện nay, chỉ với 05 bước đơn giản là có thể tiến hành thành lập công ty mới, bao gồm:

Bước 1: Chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Căn cứ vào quy mô và số lượng tham gia thành lập công ty và hoạt động công ty, cá nhân, tổ chức sẽ lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Theo đó trường hợp quý khách hàng lựa chọn công ty hợp danh phải nắm rõ được những quy định cũng như đặc điểm của loại hình này để có thể hoạt động cho tốt.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và thông tin về các chi phí thành lập công ty hợp danh

Bước 3: Tiến hành khắc dấu cho công ty hợp danh

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu.

Bước 4: Công bố thông tin về việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp cho công ty hợp danh thì người đại diện theo pháp luật phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về các thông tin đăng ký doanh nghiệp và nộp phí theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Hoàn thiện các công việc khác theo quy định của pháp luật

Để hoàn thiện thủ tục cũng như chi phí thành thành lập công ty hợp danh và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động hợp pháp trên thực tế cần phải thực hiện một số thủ tục như: Mua hoá đơn và tiến hành phát hành hoá đơn điện tử; Mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng thương mại…

Dịch vụ thành lập công ty hợp danh của Luật Việt Mỹ

 • Tự hào là đơn vị công ty hàng đầu về vấn đề đăng ký thành lập công ty hợp danh; vì vậy luôn đảm bảo tỷ lệ ra giấy chứng nhận là cao nhất với thời gian tiến hành là nhanh nhất cho quý khách. Luật Việt Mỹ sẽ không tiến hành nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng đảm bảo chắc chắn ra giấy chứng nhận cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh các vấn đề về chi phí thành lập công ty hợp danh khác.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu thực hiện tư vấn, báo giá, tiến hành ký hợp đồng, nhận hồ sơ và ký hồ sơ). Luật Việt Mỹ luôn có đội ngũ hỗ trợ ở khắp mọi nơi tư vấn nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ thủ tục rất đơn giản (hồ sơ khó như giấy đăng ký tiến hành thành lập công ty hợp danh, điều lệ của công ty hợp danh,…). Luật Việt Mỹ thay mặt quý khách soạn thảo.

Quý khách cần chuẩn bị gì khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Luật Việt Mỹ

Khi quý khách sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Luật Việt Mỹ, quý khách hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin cụ thể như sau:

 • Cung cấp tên dự định đặt cho công ty hợp danh của mình;
 • Cung cấp lĩnh vực, cũng như ngành nghề thực hiện kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin số vốn điều lệ tiến hành đăng ký kinh doanh (nếu công ty có nhiều thành viên góp vốn thì cung cấp thêm % góp vốn của từng cổ đông).
 • Cung cấp các vấn đề liên quan đến giấy tờ cần thiết: Chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hoặc có thể sử dụng hộ chiếu passport của từng thành viên góp vốn, photo và sao y chứng thực không quá 5 tháng.
 • Chuẩn bị các chi phí thành lập công ty hợp danh phù hợp trọn gói.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.