Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một trong những loại hình công ty đối nhân, trong đó thì cần phải có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng tiến hành hoạt động thương mại dưới một pháp nhân chung và cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của công ty. Đây là loại hình được các thành viên trong cùng một gia đình ưa chuộng, có tổ chức tương đối chặt chẽ. Bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ hướng dẫn mọi người về quy trình thủ tục để tiến hành thành lập công ty hợp danh.

Định nghĩa về công ty hợp danh theo quy định hiện hành

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 hiện hành, Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiệp, trong đó có những đặc điểm cụ thể khác biệt sau:

 • Khi tiến hành thành lập công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là đồng chủ sở hữu chung của công ty hợp danh, cùng nhau tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới công ty với một tên chung (sau đây gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, thì công ty có thể có thêm các thành viên thực hiện việc góp vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh cùng;
 • Thành viên hợp danh của công ty phải là cá nhân, chịu trách nhiệm với công ty hợp danh bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ tài chính cũng như nghĩa vụ tài sản của công ty;
 • Thành viên góp vốn của công ty hợp danh thì chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, tuy nhiên thành viên hợp danh không có các quyền biểu quyết cũng như tham gia trong việc quản lý công ty.

Điều kiện thành lập công ty hợp danh theo quy định của pháp luật hiện hành

Theo quy định tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp hiện hành mới nhất thì các cá nhân khi tham gia thành lập công ty hợp danh phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Phải có ít nhất hai thành viên tiến hành thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập công hợp danh,  là đồng chủ sở hữu chung của công ty hợp danh, cùng nhau tiến hành thực hiện sản xuất kinh doanh dưới một tên chung của công ty; ngoài các thành viên trong công ty hợp danh có thể có thể có thêm các thành viên tham gia góp vốn;
 • Điều kiện chung khi thành lập công ty như: Tên công ty hợp danh phải phù hợp với các quy định của pháp luật, không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các công ty tiến hành đăng ký kinh doanh đã được pháp luật công nhận trước đó; vốn điều lệ cũng như ngành nghề kinh doanh khi tiến hành đăng ký phải phù hợp, đáp ứng các điều kiện pháp luật đưa ra.
 • kiện về chủ thể tiến hành thành công ty hợp danh phải không thuộc một trong những đối tượng sau đây:
  • Cơ quan nhà nước, cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quân đội của Việt Nam thực hiện sử dụng tài sản của cơ quan nhà nước để tiến hành thành lập công ty hợp danh, doanh nghiệp kinh doanh và thu lợi riêng bất chính cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Các cán bộ hoặc những người làm công chức chịu sự điều chỉnh theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, cũng như không được là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thuộc một trong các cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam; , hạ sĩ quan, sĩ quan chuyên nghiệp thuộc một trong các cơ quan, đơn vị của Công an nhân dân nước Việt Nam;
  • Cán bộ lãnh đạo của nhà nước hoặc thuộc quản lý nghiệp vụ trong các công ty, doanh nghiệp với số vốn là 100% sở hữu của nhà nước, trừ những trường hợp là người được nhà nước cử làm đại diện theo uỷ quyền để tiến hành thực hiện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác
  • Những người thuộc các trường hợp theo quy định của bộ luật dân sự như trường hợp là những Người chưa thành niên; người bị pháp luật dân sự công nhận bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trường hợp người bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Người hiện tại đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc trường hợp là đang bị Tòa án ra quyết định cấm hành nghề kinh doanh;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành về phá sản.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành thì các cá nhân tổ chức khi tham gia thành lập công ty hợp danh phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh về việc thành lập công ty hợp danh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền ban hành và quy định.
 2. Dự thảo Điều lệ về công ty hợp danh, có quy định đầy đủ các thông tin quyền và nghĩa vụ của những người nắm quyền quản lý, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
 3. Danh sách thành viên, và bản sao một trong những giấy tờ sau như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hiệu lực hợp pháp hoặc thẻ căn cước công dân cũng như giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên hợp danh tham gia thành lập công ty.
 4. Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp công ty hợp danh tiến hành sản xuất kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải có vốn pháp định.
 5. Chứng chỉ hành nghề của các thành viên thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với trường hợp khi thành lập công ty hợp danh mà có tiến hành lựa chọn kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Trong quá trình thành lập công ty hợp danh, Quý khách hàng cần lưu ý những thủ tục quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ  thành lập công ty hợp danh và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Chuẩn một bộ hồ sơ như Luật Việt Mỹ ở trên, chú ý phải lấy mẫu đơn do nhà nước ban hành và phải ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục tiến hành nộp hồ sơ:

Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày sở kế hoạch và đầu tư nhận hồ sơ, Cơ quan thực hiện việc đăng ký thành lập kinh doanh có trách nhiệm xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh của doanh nghiệp và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ sở kế hoạch và đầu tư từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp thì phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho người đi tiến hành thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và nguyên nhân vì sao các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung về việc thành lập công ty hợp danh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định. Nội dung được phát hành bao gồm nội dung của “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” và thông tin về phạm vi kinh doanh của công ty.

Bước 3: Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, doanh nghiệp phải đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia Đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp thì bạn cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 50/2016 / NĐ-CP có hiệu lực ngày 15 tháng 7 năm 2016, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Công ty không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp kịp thời sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả sau: Buộc công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Như vậy thì đây là một thủ tục bắt buộc phải có để cơ quan nhà nước có thể tiến hành quản lý các công ty dễ hơn cũng như giúp cho khách hàng và đối tác kinh doanh dễ theo dõi các thông tin của doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc dấu pháp nhân sau khi thành lập công ty hợp danh

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty được cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luật Việt My sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo tiến hành mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho Quý công ty.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh có quyền quyết định về vấn đề như hình thức, cũng như số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên của công ty hợp danh; Mã số của công ty hợp danh.

Trong trường hợp Công ty hợp danh có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân thứ hai, Luật sư của công ty Luật Việt Mỹ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công ty hợp danh chuẩn bị hồ sơ và hoàn thiện thủ tục khắc con dấu thứ hai.

Bước 5: Thông báo về mẫu con dấu sau khi thành công ty hợp danh

Thông báo về việc sử dụng các mẫu con dấu doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ quyết định và biên bản họp của hội đồng thành viên hợp danh, trong đó có nội dung, hình thức và số lượng dấu.

Sau khi phòng đăng ký kinh doanh nhận được thông báo về mẫu con dấu sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, đăng thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đăng “Thông báo đăng ký”, tải về công ty doanh nghiệp. thông tin mẫu con dấu.

Tuy nhiên hiện nay theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thủ tục công bố mẫu dấu đã không còn là yêu cầu bắt buộc nữa, các công ty có thể thực hiện hoặc có thể tiến hành sử dụng con dấu luôn ngay sau khi nhận được.

Kết quả dịch vụ khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty hợp danh tại Luật Việt Mỹ

 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty hợp danh đồng thời là mã số thuế;
 • Dấu tròn của công ty hợp danh;
 • Công bố mẫu dấu cho công ty hợp danh;
 • Hồ sơ nội bộ cho doanh nghiệp thành lập công ty hợp danh;
 • Tư vấn miễn phí trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hợp danh.

Các thủ tục sau thành lập công ty hợp danh cần thực hiện

 • Treo biển có ghi rõ tên công ty hợp danh, địa chỉ cũng như ngành nghề của công ty tại trụ sở chính công ty
 • Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Mở tài khoản ngân hàng thương mại riêng cho công ty hợp danh của doanh nghiệp, đăng ký theo mẫu 08 về tài khoản ngân hàng với cơ quan quản lý thuế, đăng ký nộp thuế điện tử .
 • Đăng ký chữ ký số điện tử với các công ty dịch vụ thực hiện nộp thuế điện tử tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tiến hành In và đặt in hóa đơn điện tử để sử dụng.

Một số điều hạn chế của thành viên hợp danh

 • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc tiến hành thành viên hợp danh của một công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh  còn lại trong công ty hợp danh.
 • Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân của riêng mình hoặc nhân danh của người khác thực hiện sản xuất kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc tiến hành phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thành viên hợp danh của công ty không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của bản thân mình tại công ty hợp danh cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty hợp danh.

Quý khách hàng đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.