Graphic hồ sơ thành lập công ty

Hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Công ty Việt Mỹ tự tin giải quyết tất cả các câu hỏi đặt ra khi khởi nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hồ sơ công ty hoặc bối cảnh thành lập công ty. Nếu bạn cần tư vấn về cách sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ và hợp pháp để tránh mắc phải những sai lầm dẫn đến bị nộp phạt sau này, vui lòng liên hệ với các chuyên gia pháp lý của Việt Mỹ. Chi tiết dịch vụ thành lập công ty trọn gói như sau mời các bạn tham khảo.

1. Tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2023

Theo Quyết định 855/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Mẫu đơn đăng ký kinh doanh.
 2. Dự thảo điều lệ công ty (họ, tên, chữ ký của cổ đông sáng lập nếu là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập nếu là tổ chức).
 3. Danh sách cổ đông sáng lập
 4. Cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường (đối với doanh nghiệp xã hội).
 5. Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội. (Khi chuyển đổi cơ quan bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội).
 6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 • CMND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông.
 • GCN ĐKDN và giấy ủy quyền kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
 • GCN ĐKĐT đối với trường hợp công ty do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp yêu cầu không phải do chủ sở hữu công ty trực tiếp thực hiện thì người được ủy quyền phải cung cấp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân sau:

 • Đối với người Việt Nam thì cung cấp CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài thì cung cấp hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực và kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện các bước liên quan đến đăng ký kinh doanh phải được công chứng hoặc chứng thực.

2. Vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần năm 2023

Vốn của công ty cổ phần là tổng giá trị danh nghĩa của các loại cổ phần đã bán Hiện nay không có quy định nào về mức vốn cổ phần tối thiểu và tối đa khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Vì vậy, Công ty sẽ lựa chọn mức vốn đăng ký phù hợp theo phân bổ nguồn vốn và kế hoạch đầu tư để không làm chậm tiến độ đầu tư.

Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký tại thời điểm đăng ký thành lập công ty

Cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đấu giá mua trong vòng 90 ngày từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc thỏa thuận đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn thì không được. Khi cổ đông góp tài sản thì thời gian cần thiết cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và thủ tục giấy tờ chuyển quyền sở hữu tài sản không được tính vào thời gian góp này. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát cổ đông và yêu cầu cổ đông thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần đã đăng ký.

Trong thời hạn kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này, số quyền biểu quyết do công ty nắm giữ trừ khi có quy định khác trong điều lệ công ty, số lượng cổ phiếu phổ thông được bán sẽ được áp dụng.

Trường hợp cổ đông không thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đăng ký mua sau thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định sau đây:

 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn tư cách là cổ đông của công ty và không được chuyển quyền mua số cổ phần này cho người khác.
 • Cổ đông mua quyền biểu quyết bằng cách chỉ trả một phần nhỏ số cổ phần đã đăng ký, và nhận cổ tức và các quyền khác theo số cổ phần đã trả. Quyền mua cổ phần chưa thanh toán không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Cổ phiếu chưa thanh toán được coi là cổ phiếu chưa bán và hội đồng quản trị có quyền bán chúng.
 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đủ số cổ phần đặt mua theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Công ty tuyên bố điều chỉnh vốn cổ phần bằng mệnh giá số cổ phần đã đặt mua. Thanh toán đầy đủ trừ khi cổ phiếu đang lưu hành được bán trong khoảng thời gian này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

Tác động pháp lý của việc đầu tư kịp thời tại thời điểm thành lập

 • Cổ đông không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên mất quyền sở hữu cổ phần tại công ty. Ngoài ra, quyền mua cổ phiếu đó không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua được nhận quyền biểu quyết, lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán. Quyền mua cổ phần chưa thanh toán không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phiếu chưa bán và hội đồng quản trị có quyền bán chúng.
Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2023
Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2023

3. Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2023

Theo Quyết định 855/QĐ-BKHĐT, quy trình thành lập công ty cổ phần được thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

 • Người đại diện theo pháp luật/cơ quan đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận được hồ sơ, Sở Thương mại sẽ cấp giấy biên nhận hồ sơ. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thương mại sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng cấp phép thương mại sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn.

Khi nộp hồ sơ trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền làm theo các thủ tục trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty để cung cấp thông tin, tải tài liệu điện tử và ký điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử.
 • Khi các tài liệu đăng ký đã được gửi, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được xác nhận điện tử về việc nhận tài liệu đăng ký công ty.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Thương mại sẽ gửi thông tin đến cơ quan thuế và tự động tạo mã số thương mại. Sau khi nhận được mã số công ty từ cơ quan thuế, Văn phòng Thương mại và Giấy phép sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty và thông báo cho công ty.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu thay đổi, bổ sung hồ sơ.

Nếu bạn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Người đại diện theo pháp luật/cơ quan công bố có được tài khoản đăng ký kinh doanh bằng cách tải xuống tài liệu điện tử hoặc giấy tờ tùy thân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin trực tuyến, tải hồ sơ điện tử, xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu thay đổi, bổ sung. Nếu hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin tạo mã số công ty cho cơ quan thuế và thông báo cho công ty sau khi nhận được mã số từ cơ quan thuế.
 • Khi nhận được thông báo, người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng giấy cho Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua đường bưu điện.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết hồ sơ là ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí giải quyết:

 • 50.000 đồng/hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).
 • Miễn lệ phí khi đăng ký qua mạng điện tử.
Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4. Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2023

Với nền tảng pháp lý vững chắc và kinh nghiệm thực hiện đăng ký thành công hàng trăm công ty nói chung, đặc biệt là các công ty niêm yết, đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất và với chi phí hợp lý nhất. đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp. Đối với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam hoạt động.

4.1 Nội dung dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những thông tin cần thiết về dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần, về thủ tục thành lập công ty cổ phần ban đầu và những điều cần biết về công ty cổ phần. Tư vấn về tên công ty, địa chỉ công ty, phòng ban, vốn, người đại diện theo pháp luật và tất cả các vấn đề liên quan khác trước khi thành lập công ty đại chúng.

Bạn không cần phải đi lại cho đến khi hoàn thành toàn bộ hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả. Đây là thời gian và chi phí hiệu quả nhất.

Việt Mỹ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật nói chung và lĩnh vực thành lập công ty nói riêng. Đến với gói dịch vụ thành lập công ty tại Việt Mỹ của chúng tôi, bạn sẽ được:

 • Tư vấn chủ doanh nghiệp lựa chọn loại hình công ty phù hợp.
 • Tra cứu tên công ty theo quy định.
 • Tư vấn các yêu cầu mà trụ sở chính phải đáp ứng.
 • Tư vấn, hỗ trợ đăng ký nghiệp vụ theo nhu cầu và điều kiện thực tế.
 • Hướng dẫn chọn vốn giống phù hợp.
 • Tư vấn các yêu cầu cần đáp ứng của người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty/doanh nghiệp.
 • Soạn thảo điều lệ công ty
 • List thành viên/cổ đông (nếu có),
 • Chúng tôi sẽ thay mặt bạn xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Khắc dấu tròn công ty và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin đăng ký quốc gia.
 • Đăng tải thông tin thành lập công ty trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia.
 • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trước và sau khi thành lập công ty,
 • Chúng tôi tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến công ty trong vòng hai tháng sau khi thành lập.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm dịch vụ thành lập công ty quận 4 của công ty Việt Mỹ chúng tôi.

4.2 Tại sao nên chọn dịch vụ đăng ký thành lập công ty cổ phần của Việt Mỹ

Việt Mỹ là hãng luật hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong quá trình thành lập công ty cổ phần, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty trọn gói của Công ty Việt Mỹ. Điều này là vì những lý do sau đây:

Kinh nghiệm và chuyên môn:

Việt Mỹ có đội ngũ luật sư doanh nghiệp giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên nghiệp. Điều này đảm bảo rằng các dịch vụ đăng ký công ty đại chúng được thực hiện với kiến ​​thức và chuyên môn sâu rộng.

Tốc độ và tiện ích:

Việt Mỹ nỗ lực đăng ký công ty đại chúng nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn, giải đáp thắc mắc, đăng ký thuế, giấy phép kinh doanh, v.v.

Chi phí hợp lý:

Việt Mỹ cam kết cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty đại chúng với chi phí hợp lý, cạnh tranh trên thị trường. Điều này cho phép các doanh nghiệp mới tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đảm bảo tính pháp lý:

Việt Mỹ cam kết đảm bảo tính pháp lý trong thủ tục đăng ký thành lập công ty đại chúng và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty.

Hỗ trợ sau khi thành lập:

Việt Mỹ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau thành lập, bao gồm tư vấn về tài chính công ty, kế toán, thuế và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Vì vậy, khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty trọn gói của Công ty Việt Mai sẽ không phải lo lắng về việc đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập công ty cổ phần hay chưa. Hồ sơ của tôi có thiếu giấy tờ gì không? Làm cách nào để liên hệ với cơ quan thuế sau khi thành lập công ty?…Tất cả những vấn đề này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thay bạn.

Hiện nay có không ít các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Tại LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ, chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khởi nghiệp và chúng tôi luôn nỗ lực hết mình với sự nhiệt tình và tư vấn thân thiện để đảm bảo sự thành công của dịch vụ tư vấn làm hài lòng khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu kinh doanh và thực hiện thủ tục thuế một cách chuyên nghiệp và dễ hiểu nhất.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.