Tư vấn đầu tư nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay với việc phát triển không ngừng của Việt Nam, đặc biệt là ở một số thành phố lớn đã thu hút được nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư của nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên thì khi vào kinh doanh tại thị trường của Việt Nam nhiều nhà đầu tư không nắm được thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật nước ta là như thế nào. Bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ sẽ đưa ra các thông tin cần thiết và hỗ trợ quý khách hàng.

Hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với công ty TNHH:

Hồ sơ khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với loại hình công ty TNHH bao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo mẫu nhà nước ban hành.
 • Quy định điều lệ theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Danh sách thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên).
 • Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các thành viên hợp pháp khác có tư cách pháp nhân;
 • Quyết định thành lập của tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác và giấy ủy quyền; thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên tổ chức
 • Đối với thành viên của tổ chức nước ngoài phải hợp pháp hóa bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” hoặc tài liệu tương đương;
 • Quyết định cấp kinh phí và bổ nhiệm cán bộ quản lý; danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với công ty Cổ phần:

Hồ sơ gồm khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài với loại hình công ty cổ phần bao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần theo mẫu của nhà nước.
 • Quy định về điều lệ của công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có cổ đông là tổ chức thì danh sách người đại diện theo ủy quyền).
 • Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các thành viên hợp pháp khác có tư cách pháp nhân;
 • Quyết định thành lập của tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác và giấy ủy quyền; thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên tổ chức.
 • Đối với thành viên của tổ chức nước ngoài phải hợp pháp hóa bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” hoặc tài liệu tương đương;
 • Quyết định cấp kinh phí và bổ nhiệm cán bộ quản lý; danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Khắc dấu và thông báo mẫu dấu, công bố thông tin sau tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Công ty sản xuất bản khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty có quyền quyết định mẫu con dấu và số lượng con dấu.
 • Tổ chức tiếp nhận: Phòng Đăng ký Công ty-Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Thời gian xử lý: khoảng 5-8 ngày làm việc khi cơ quan nhà nước nhận được hồ sơ.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 • Văn bản yêu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến dự án đầu tư vào Việt Nam;
 • Bản sao chứng minh nhân dân của nhà đầu tư/ thẻ căn cước hoặc có thể tiến hành sử dụng hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận tổ chức hoặc các tài liệu tương đương khác để chứng minh nhà đầu tư là tư cách pháp nhân của tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn và lộ trình đầu tư, nhu cầu lao động, phương án ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động kinh tế – xã hội của dự án và hiệu quả;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành trong hai năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo đảm khả năng tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải trình tài chính của nhà đầu tư có khả năng;
 • Đưa ra yêu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không được nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc tài liệu khác chứng minh nhà đầu tư có quyền sử dụng đất để thực hiện.
 • Theo Luật Chuyển giao công nghệ, việc giải thích dự án sử dụng công nghệ trong dự án đầu tư bao gồm việc sử dụng các hạng mục: tên công nghệ, nguồn công nghệ, sơ đồ quy trình; các thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị cơ khí chính và tuyến đường kỹ thuật;

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chưa thành lập Ban quản lý. Và khu công nghệ cao.

Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế thu hồi, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế . Khu vực, bao gồm:

 • Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư tiến hành thực hiện việc đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc các văn phòng quản lý điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, cũng như thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư được thực hiện trên địa bàn của nhiều tỉnh, cũng như thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta;
 • Dự án đầu tư mà được thực hiện đồng thời ở trong và ngoài các khu công nghiệp, cũng như các khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thủ tục tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo từng dự án mà khách hàng đầu tư.
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và nghị định hướng dẫn về vấn đề này.
 • Xin cơ quan nhà nước về việc cấp Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp nhà đầu tư tiến hành đầu tư dự án công ty bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới tay người tiêu dùng, Giấy phép về việc thành lập cơ sở tiến hành hoạt động bán lẻ hoặc  phải xin các Giấy phép chuyên ngành theo quy định cụ thể như giấy phép của Bộ theo các lĩnh vực kinh doanh hoạt động đặc thù theo quy định như: thực hiện kinh doanh về việc Đào tạo, ngành nghề du lịch, lữ hành, hoạt động kiểm toán, pháp lý, Y tế….

Các trường hợp khác theo quy định:

Tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo Phương án thành lập công ty vốn Việt Nam trước sau đó tiến hành thủ tục chuyển vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Luật Việt Mỹ

 • Tư vấn các điều kiện để nhà đầu tư thành lập công ty nước ngoài dựa trên lĩnh vực kinh doanh cụ thể hoặc quốc tịch của nhà đầu tư;
 • Tư vấn về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam và cam kết WTO;
 • Gợi ý để nhà đầu tư lựa chọn loại hình công ty phù hợp: công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính, vốn, phạm vi kinh doanh, mở tài khoản chuyển khoản, thời hạn góp vốn;
 • Đưa ra các khuyến nghị về điều kiện và hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để thành lập công ty nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện cho nhà đầu tư tiến hành làm việc với các cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận về việc đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, làm dấu cho pháp nhân, thủ tục công bố mẫu dấu, thủ tục pháp lý phát sinh sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận của công ty ra nước ngoài, cũng như các vấn đề liên quan đến lao động – bảo hiểm, các vấn đề có liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động pháp lý có phát sinh trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.