Tư vấn đầu tư nước ngoài
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp năm 2021

Tình hình covid trong những năm gần đây diễn ra rất phức tạp, do đó nhu cầu sáp nhập doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. Vậy thủ tục sáp nhập doanh nghiệp năm 2021 được quy định như thế nào? Cần chuẩn bị những giấy tờ tại liệu gì đối với thủ tục này? Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi xin đưa ra những thông tin cần thiết quan trọng đối vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Sáp nhập doanh nghiệp được hiểu là gì theo quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Sáp nhập doanh nghiệp được hiểu là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi chung là công ty bị sáp nhập) có thể tiến hành thủ tục sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách tiến hành chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty mình sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Lưu ý khi tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp:

 • Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp mà công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên cùng một thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty đó phải tiến hành thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
 • Không được thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp của các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên cùng một thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh hiện hành có quy định khác.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp đối với trường hợp công ty nhận là công ty TNHH MTV

Thành phần hồ sơ

 • Hợp đồng tiến hành thực hiện việc sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp của công ty trong việc thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp trong công ty về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty tiến hành thực hiện thủ tục nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
 • Thông báo thay đổi nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin “đăng ký doanh nghiệp“ theo quy định của pháp luật.
 • Danh sách người đại diện của công ty theo ủy quyền.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

 1. Các công ty có liên quan chuẩn bị hợp đồng tiến hành sáp nhập và dự thảo Điều lệ của công ty nhận sáp nhập.
 2. Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông có liên quan trong công ty thực hiện các thủ tục sau:
 3. Thông qua hợp đồng tiến hành sáp nhập, Điều lệ công ty thực hiện nhận sáp nhập;
 4. Tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo trình tự thủ tục được quy định của Luật Doanh nghiệp.
 5. Hợp đồng sáp nhập phải được tiến hành gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động của công ty biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hai bên tiến hành thông qua.
 6. Trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung tiến hành đăng ký doanh nghiệp của công ty thực hiện nhận sáp nhập không thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hai bên hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập tiến hành gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Công ty nhận sáp nhập được tiếp tục hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty  bị sáp nhập và cũng phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp khi công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH 2 tv

Thành phần hồ sơ

Các thành phần giống như công ty TNHH 1 tv đã trình bày ở trên kèm theo: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật các thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, và Danh sách thành viên hiện nay trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Trình tự thực hiện

 1. Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng thực hiện thủ tục sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
 2. Các thành viên, chủ sở hữu công ty trong công ty tiến hành thực hiện các thủ tục sau:
  • Thông qua hợp đồng về việc sáp nhập, Điều lệ của công ty tiến hành nhận sáp nhập;
  • Tiến hành thực hiện thủ tục về đăng ký công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  • Hợp đồng sáp nhập phải được thực hiện gửi đến tất cả các chủ nợ và tiến hành thông báo cho người lao động trong công ty biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
  • Trường hợp sau khi tiến hành thực hiện sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không có sự thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ công ty đã ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty tiến hành nhận sáp nhập gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp khi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ tương tự như các công ty trên kèm theo: Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần; Danh sách cổ đông của công ty trường hợp là nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự thực hiện

 1. Các công ty liên quan tiến hành chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ của công ty cổ phần nhận sáp nhập.
 2. Các cổ đông của các công ty tiến hành biểu quyết thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty cổ phần nhận sáp nhập và tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 3. Hợp đồng tiến hành sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ của công ty cũ và thông báo cho người lao động trong công ty hiện tại biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Lệ phí thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định hiện hành lệ phí thực hiện như thủ tục sáp nhập doanh nghiệp sau:

 • 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Từ năm 2021, việc nộp hồ sơ qua mạng cũng sẽ phải nộp lệ phí không được miễn như những năm trước đây.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ.

Công ty cổ phần tiến hành nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm toàn bộ về các khoản nợ mà công ty bị sáp nhập chưa thanh toán, hợp đồng lao động cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Quý khách hàng trên TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp giá rẻ, thành lập doanh nghiệp uy tín hay đăng ký hộ kinh doanh nhanh – chất lượng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.