Tin tức sự kiện
Quy định về thay đổi người đại diện công ty

Thủ tục thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật là trường hợp sửa đổi nội dung đăng ký công ty phức tạp nhất. Nếu chưa nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tìm hiểu và hoàn thiện thủ tục. Nếu đang muốn thực hiện thay đổi người đại diện công ty, bạn đọc có thể tham khảo nội dung bài viết dau đây của Việt Mỹ.

1. Người đại diện của công ty theo quy định pháp luật là ai?

Người đại diện công ty là người đứng đầu công ty và được công ty ủy quyền thực hiện các giao dịch thay mặt công ty với các đối tác, khách hàng hoặc với cơ quan công quyền nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty. Người đại diện theo pháp luật của mỗi loại sẽ có quy định về quyền sở hữu khác nhau.

Người đại diện theo pháp luật có thể thực hiện chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc/Chủ tịch công ty và các chức năng quản lý khác quy định tại điều lệ thành lập công ty.

2. Trách nhiệm của người đại diện là gì?

 • Người đại diện của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc/Giám đốc điều hành và các chức năng quản lý khác sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty. Theo quy định người đại diện theo pháp luật phải là người thường trú tại Việt Nam, trường hợp không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày thì phải có giấy ủy quyền cho người khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, công ty cổ phần, công ty TNHH đại chúng có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Người đại diện theo pháp luật phải tận tâm, siêng năng và thực hiện tốt nhất các quyền và nhiệm vụ được giao để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty.
 • Trung thành với lợi ích của công ty, không lợi dụng thông tin, bí quyết hoặc cơ hội kinh doanh của chúng tôi, lạm dụng địa vị hoặc chức vụ của chúng tôi hoặc sử dụng tài sản của chúng tôi để phục vụ lợi ích cá nhân của bạn hoặc lợi ích của các tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời, đầy đủ và chính xác rằng người đại diện này và các chi nhánh của họ sở hữu hoặc kiểm soát phần lớn lợi ích hoặc góp vốn vào một công ty khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại mà công ty phải gánh chịu do vi phạm nghĩa vụ.

3. Thủ tục thay đổi người đại diện công ty năm 2023

Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và có thể thay đổi. Thủ tục thay đổi người đại diện công ty là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Quy định về <yoastmark class=

3.1 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh, công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/ND-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty TNHH, công ty cổ phần bao gồm:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật mới.

Tùy thuộc vào loại hình công ty, bạn sẽ cần các giấy tờ sau:

 • Nghị quyết và quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1tv
 • Đối với công ty tnhh 2tv trở lên thì việc thông qua nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Trường hợp nội dung điều lệ công ty thay đổi do thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải có bản sao nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nghị quyết của công ty, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị. Tuy nhiên, việc này chỉ giới hạn trong trường hợp nội dung điều lệ thành lập công ty không bị thay đổi do thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, nội dung của tên và chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty được loại trừ theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh/công ty cổ phần

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp giấy biên nhận, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp GCN đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm vốn điều lệ là gì khi thành lập doanh nghiệp nhé!

3.2 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh năm 2023

Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 184 Luật doanh nghiệp 2020, thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty. Như vậy, thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng nghĩa với việc thay đổi thành viên hợp danh của công ty.

Hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty hợp danh

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh được quy định tại Điều 25 Luật Công ty 2020, trong đó không bao gồm việc kê khai thành viên góp vốn;
 • Bản sao các văn bản pháp lý cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Trình tự thay đổi người đại diện của hợp danh

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp giấy biên nhận, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3.3 Thay đổi người đại diện của doanh nghiệp tư nhân năm 2023

Áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng nghĩa với việc thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thay đổi người đại diện doanh nghiệp tư nhân

 • Trường hợp doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho thì thông báo thay đổi nội dung sổ đăng ký kinh doanh có chữ ký của bên bán, bên tặng, bên mua, bên nhận là doanh nghiệp tư nhân. Chữ ký của người thừa kế nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết.
 • Bản sao các tài liệu pháp lý cá nhân của người mua, người thụ hưởng và người thừa kế của doanh nghiệp tư nhân.
 • Trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân thì phải có hợp đồng mua bán hoặc văn bản xác nhận việc hoàn tất việc mua bán. Thỏa thuận đóng góp cho các khoản đóng góp cho các doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp thừa kế thì nộp bản sao văn bản xác nhận phần thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

Trình tự thay đổi người đại diện doanh nghiệp tư nhân

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp giấy biên nhận, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

 

4. Một số lưu ý về thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2023

Lưu ý về Điều kiện làm người đại diện của công ty

 • Từ đủ 18 tuổi.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Mã số thuế không được gắn vào dữ liệu thuế và quản lý doanh nghiệp.
 • Người đại diện không nhất thiết phải là nhà đầu tư của công ty.
 • Các công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Những lưu ý khi chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty

Giám đốc/Tổng giám đốc của một công ty có thể làm Giám đốc/Tổng giám đốc của một công ty khác (trừ công ty nhà nước và công ty đại chúng).

Công ty có thể lựa chọn chức danh người đại diện công ty theo pháp luật như sau:

 • Giám đốc công ty;
 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty tnhh một thành viên.
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

Lưu ý về số lượng người đại diện của một công ty

 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần và công ty tnhh có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Điều lệ công ty xác định số lượng, thâm niên, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Những lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật thì không có thông tin số điện thoại trong cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia không được cập nhật hoặc không có mã ngành theo hệ thống đại diện theo pháp luật. Theo mã ngành nghề kinh doanh quốc gia, doanh nghiệp phải thực hiện, bổ sung thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch hội đồng quản trị của từng loại hình, chủ tịch hội đồng quản trị đối tác hoặc chủ tịch công ty.
 • Trường hợp Chủ tịch/Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch/Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được bầu.

5. Một số lưu ý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải thực hiện thủ tục dưới đây:

 • Nếu bạn thay đổi người đại diện theo pháp luật, bạn phải đăng ký thay đổi chủ tài khoản với ngân hàng của mình.
 • Trường hợp người đại diện là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm công ty và cần thay đổi thì công ty phải làm thủ tục thay đổi.
 • Thông báo cho khách hàng, đối tác, đại lý bảo hiểm và các cơ quan liên quan về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với các doanh nghiệp đã có các giấy phép hoạt động như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép phòng cháy chữa cháy… thì phải thay thế PO. Thay đổi diện mạo của các giấy phép này.
 • Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới thì phải tuân thủ các thủ tục khai thuế, thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng và nộp thuế thu nhập (nếu có)

Nếu các công ty cần tìm hiểu kĩ hơn các thông tin về hồ sơ, thủ tục hoặc dịch vụ thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ thì hãy gọi ngay cho hotline của chúng tôi để được hỗ trợ.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.