Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng mà các cá nhân, tổ chức cần phải quan tâm khi muốn thành lập doanh nghiệp. Sau đây, hãy cùng Việt Mỹ tìm hiểu vốn điều lệ là gì và cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp, hãy cùng chúng tôi giải đáp những thắc mắc này qua bài viết dưới đây.

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là gì? là câu hỏi mà ai khi thành lập doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu. Vốn điều lệ là tổng số tài sản bằng tiền hoặc hiện vật được các cá nhân hoặc tổ chức góp vào để trở thành chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu khi thành lập công ty.

Vốn điều lệ là số vốn mà công ty phải có và có thể sử dụng theo các điều khoản của hiệp hội. Công ty phải đăng ký vốn cổ phần với cơ quan có thẩm quyền và công bố. Vốn cổ phần của công ty có vốn pháp định không được thấp hơn vốn cổ phần. Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn cổ phần trong quá trình hoạt động của mình, nhưng trong mọi trường hợp không được tự ý hạ thấp vốn cổ phần xuống thấp hơn vốn pháp nhân. Nếu một công ty bị thua lỗ đến mức tài sản của công ty đó thấp hơn vốn cổ phần, khoản lỗ đó có thể được chuyển sang năm tài chính tiếp theo hoặc vốn cổ phần có thể bị giảm. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vốn pháp định cũng là vốn cốt lõi.

2. Ý nghĩa của vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì có ý nghĩa rất quan trọn khi thành lập công ty mà mọi người cần quan tâm.

Vốn điều lệ là tổng số vốn đăng ký đầu tư ban đầu của tất cả các thành viên công ty để ước tính hoạt động kinh doanh của công ty. Nó là một phần không thể thiếu trong cấu trúc vốn của công ty.

Vốn điều lệ có ý nghĩa quyết định tỷ lệ góp vốn cũng như sự cam kết của chủ sở hữu và người lao động trong việc cung cấp vốn cho công ty. Là cơ sở để phân chia lợi ích, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên góp vốn.

Ngoài ra, vốn điều lệ còn cho biết quy mô, khả năng và vị thế của công ty trên thị trường. Ví dụ, một công ty có số vốn ban đầu lớn có thể tạo được sự tin tưởng của khách hàng trong các giao dịch và kinh doanh.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Quy định về các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ năm 2023

Để giải quyết các vấn đề trên, Luật Doanh nghiệp đã thống nhất thời hạn đầu tư ban đầu đối với các loại hình doanh nghiệp. Theo đó, thành viên, cổ đông phải thanh toán cho công ty đủ số vốn góp và cổ phần, đúng loại tài sản cầm cố/đăng ký tại thời điểm đăng ký thành lập, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày đăng ký. Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Các thành viên, cổ đông chưa góp vốn điều lệ như đã cam kết hoặc chưa góp đủ phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký tương ứng với số vốn đã cam kết góp. Trong trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn, hãy ký Điều khoản sửa đổi vốn điều lệ và trong trường hợp là công ty đại chúng, hãy ký trong thời hạn thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Luật không đặt giới hạn trên cho vốn ban đầu. Bạn có toàn quyền quyết định số vốn góp vào công ty để đạt được mục tiêu kinh doanh và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Điều này có nghĩa là bạn có thể đầu tư bao nhiêu tùy thích.

3.1 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2tv trở lên năm 2023

Vốn điều lệ của công ty tnhh 2tv trở lên khi đăng ký thành lập công ty là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty tnhh có hai thành viên trở lên được tăng vốn điều lệ trong các trường hợp là tăng vốn góp của thành viên hoặc nhận thêm vốn góp của các thành viên mới.

Công ty tnhh có hai thành viên hợp danh trở lên được giảm vốn cổ phần trong các trường hợp sau đây:

Hoàn trả một phần số vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn đăng ký của công ty nếu họ đã hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên, kể từ thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp và đảm bảo rằng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã trả lại cho thành viên;

Công ty được phép mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật Doanh nghiệp 2020;

Vốn cổ phần không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của Điều của 47 Luật Doanh nghiệp 2020

3.2 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 1tv năm 2023

Vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên khi đăng ký thành lập công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và được ghi trong Điều lệ của công ty.

Công ty tnhh 1tv tăng vốn cổ phần thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm phần vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty là người quyết định hình thức tăng và tốc độ tăng vốn cổ phần.

Công ty tnhh 1 thành viên được phép giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty tnhh 1tv nếu doanh nghiệp đã hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên, tính từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi góp vốn đã được trả lại cho chủ sở hữu doanh nghiệp;

Vốn cổ phần không được chủ sở hữu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của Điều 75 của Luật Doanh nghiệp 2020.

3.3 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần năm 2023

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tiến hành chào bán cổ phần.

Chào bán cổ phần có thể được thực hiện dưới các hình thức như chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Công ty cổ phần được giảm vốn cổ phần trong các trường hợp sau đây:

Theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ phải hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông tương ứng với tỷ lệ mà các cổ đông đã tham gia vào công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký kinh doanh và bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho các cổ đông;

Vốn điều lệ là gì
Vốn điều lệ là gì

3.4 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh năm 2023

Vốn cổ phần của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cầm cố khi thành lập công ty.

Công ty hợp danh có thể tăng vốn cổ phần bằng cách tăng thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.

Một công ty hợp danh có thể giảm vốn cổ phần bằng cách chấm dứt tình trạng đối tác chung.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn thủ tục thành lập công ty của Việt Mỹ trong quá trình thành lập công ty.

4. Nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp?

Tuy nhiên, những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh yêu cầu mức vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp không được phép tham gia. Số vốn đăng ký không có tác động đáng kể đến hoạt động của công ty và chỉ liên quan đến số thuế (phí) mà công ty phải nộp, cụ thể:

  • Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng mức phí là 3.000.000 đồng/năm
  • Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống mức phí là 2.000.000 đồng/năm
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác mức phí là 1.000.000 đồng/năm

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý những điều sau: Vốn điều lệ là nghĩa vụ bằng tài sản của công ty đối với khách hàng và đối tác. Vì vậy:

Nếu vốn cổ phần thấp/quá thấp, trách nhiệm đối với tài sản của công ty sẽ giảm và khó tạo dựng được mối quan hệ tin cậy với khách hàng và đối tác kinh doanh. Đặc biệt, nếu một công ty cần vay vốn ngân hàng với vốn chủ sở hữu quá thấp, ngân hàng có thể thấy không đáng tin cậy khi cho vay vượt quá khả năng và vượt quá vốn tự có của công ty.

Vốn điều lệ đăng ký cao hoặc quá mức cũng làm tăng khả năng chịu trách nhiệm pháp lý và rủi ro liên quan đến toàn bộ tài sản của công ty, nhưng sẽ dễ dàng tạo dựng niềm tin cho khách hàng và các đối tác hơn, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh.

Việc tăng vốn điều lệ thì dễ, giảm vốn điều lệ thì khó, vì vậy, chủ doanh nghiệp nên giữ vốn hạt giống ở mức hợp lý và duy trì năng lực phù hợp với tình hình tài chính, phương hướng kinh doanh và quy mô công ty. Vốn điều lệ của công ty sẽ được tăng lên cho đến khi hoạt động kinh doanh của công ty đi vào ổn định hơn và có dấu hiệu tăng trưởng.

5. Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ năm 2023

Chủ sở hữu/thành viên/cổ đông phải đầu tư toàn bộ vào công ty theo loại tài sản đăng ký thành lập trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm cả thời gian vận chuyển và nhập khẩu. Hoạt động của các tài sản đầu tư của công ty và các vấn đề chuyển giao quyền sở hữu tài sản.

Nếu không góp đủ vốn cổ phần trong thời hạn quy định thì sẽ bị những trường hợp sau:

Chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên phải đăng ký trong thời hạn 30 ngày từ ngày cuối cùng khi thay đổi vốn điều lệ theo số vốn đã góp để góp đủ vốn điều lệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty khi thay đổi vốn điều lệ theo quy định, tương ứng với số vốn đã cam kết góp;

Công ty cổ phần có ít nhất 2 thành viên phải đăng ký thay đổi vốn cổ phần, tỷ lệ vốn góp cổ phần bằng số vốn góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng của lần góp vốn cổ phần. ra theo quy định. Các thành viên chưa đầu tư vốn hoặc chưa đầu tư hết vốn góp phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn góp tương ứng với nghĩa vụ tài chính của hiệp hội phát sinh trước khi công ty được đăng ký. vốn cổ phần và phần vốn góp của các thành viên;

Công ty cổ phần phải đăng ký đổi mệnh giá cổ phần đã thanh toán đủ để thay đổi vốn cổ phần, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời gian này và đăng ký hoán đổi cổ đông. sự thành lập Cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ số cổ phần đăng ký mua phải chịu trách nhiệm bằng tổng giá trị danh nghĩa số cổ phần đã đăng ký mua tương ứng với các nghĩa vụ tài chính của công ty đã thực hiện trong thời gian trước ngày đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ công ty.

Trên đây Việt Mỹ đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về vốn điều lệ trong bài viết “Vốn điều lệ là gì?”. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách thức tăng vốn điều lệ của các loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty tnhh, công ty có vốn nước ngoài nói riêng trên website của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ. Nếu bạn cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hay dịch vụ vốn điều lệ của Việt Mỹ, vui lòng gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.