Thành lập công ty cổ phần

Nếu bạn muốn thành lập công ty cổ phần giá rẻ thành công 100%, bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về điều kiện thành lập công ty, chuẩn bị về ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, mức vốn để tiến hành đăng ký kinh doanh, địa chỉ dự định đặt công ty cổ phần..v.v. Dưới đây là một số thông tin mà Luật Việt Mỹ cung cấp cho các bạn tìm hiểu để tiến hành thủ tục để tiến hành thành lập công ty cổ phần một cách nhanh chóng, đơn giản mà không phải mất nhiều thời gian tự đi tìm hiểu về thủ tục pháp lý. 

Ưu điểm khi tiến hành thành lập công ty cổ phần

Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần giá rẻ sẽ có những ưu điểm vượt trội hơn so các loại hình công ty khác như:

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm tài sản hữu hạn, các cổ đông tham gia góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần trong phạm vi số vốn mua cổ phần đăng ký trước đó nên mức độ rủi ro của các cổ đông này không cao.
 • Số lượng cổ đông tham gia trong công ty cổ phần không giới hạn tối đa, chính vì vậy quy mô của công ty cổ phần là tương đối lớn.
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần thường là rất rộng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề.
 • Việc chuyển nhượng vốn, phần vốn góp trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi cũng như đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, do vậy ngay cả những người làm trong cơ quan nhà nước như cán bộ viên chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Điều kiện tiến hành thành lập công ty cổ phần theo quy định

Cũng giống như các loại hình công ty khác, để có thể tiến hành thành lập công ty cổ phần giá rẻ thành công, thì khách hàng cần đáp ứng những yêu cầu về pháp lý sau:

 • Tên của công ty cổ phần: Không được đặt tên khi thành lập công ty cổ phần bị trùng hay tên có dấu hiệu gây nhầm lẫn với tên của các loại hình công ty đã đăng ký trước đó trong phạm vi cả nước được đăng trên cổng thông tin điện tử về hoạt động đăng ký doanh nghiệp..
 • Trụ sở đại diện chính kinh doanh của công ty: Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của công ty cổ phần, công ty phải có trụ sở giao dịch, không được đặt tại các địa điểm cấm theo quy định của pháp luật như các khu tập thể hay chung cư chỉ sử dụng với mục đích để ở, không có chức năng thương mại kinh doanh.
 • Đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh: Khi đăng ký giấy phép thành lập công ty theo quy định, ngành nghề của công ty sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế của nước Việt Nam. Đối với trường hợp lựa chọn đăng ký những ngành nghề có điều kiện buộc về vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề hoặc các quy định khác thì sau khi thành lập công ty cổ phần giá rẻ phải thỏa mãn những điều kiện đó để có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Tùy thuộc theo bắt buộc của khách hàng về việc thành lập công ty cổ phần, các chuyên viên và luật sư của công ty Luật Việt Mỹ sẽ tư vấn các điều kiện cụ thể về từng ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Lưu ý: Ngoài những quy định trên của Luật Việt Mỹ, điều kiện để thành lập công ty cổ phần giá rẻ cần phải lưu ý thêm các yêu cầu theo pháp luật như:

 • Giám đốc/ Tổng giám đốc hay người quản lý trong công ty cổ phần không được đồng thời giữ các chức vụ giám đốc hay tổng giám đốc của các công ty khác.
 • Thành lập công ty cổ phần buộc phải có tối thiểu ít nhất 3 cổ đông tham gia sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông góp vốn tối đa vào công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng số vốn do cổ đông sáng lập ban đầu thực hiện góp hoặc cam kết góp vào công ty trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ của công ty cổ phần. Công ty cổ phần chỉ phải chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ mình đã đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền. Chú ý là Vốn điều lệ công ty cổ phần sẽ có liên quan trực tiếp đến mức lệ phí  môn bài phải đóng cho cơ quan nhà nước.

Vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà những cổ đông sáng lập của công ty phải thực hiện góp số vốn vào công ty.

Nếu khi tiến hành thành lập công ty cổ phần, cổ đông sáng lập đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường, mà ngành đó không có yêu cầu về mức vốn pháp định cụ thể là bao nhiêu, thì theo pháp luật hiện hành không có quy định về mức vốn tối thiểu để tiến hành thành lập công ty cổ phần giá rẻ.

Trong thực tế có nhiều đơn vị công ty cổ phần đã đăng ký vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần với số vốn tương đối thấp như 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Điều này quy định pháp luật doanh nghiệp 2020 hiện hành không có quy định cấm. Tuy nhiên khi thực hiện đăng ký mức vốn điều lệ cho công ty cổ phần quá thấp như vậy thì khi đi giao dịch và làm việc với đối tác kinh doanh, sẽ không gây được thiện cảm cũng như không có lòng tin từ họ. Đặc biệt công ty cổ phần là một công ty có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nếu số vốn quá thấp còn ảnh hưởng đến quá trình kêu gọi vốn cũng như thực hiện vay vốn phát hành chứng khoán khi gặp các vấn đề rủi ro không đáng có.

Còn nếu khi thành lập công ty cổ phần giá rẻ của bạn thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để đi vào hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần chính là bằng với mức quy định tối thiểu của ngành nghề kinh doanh đó về số vốn pháp định.

Thời hạn góp vốn thành lập công ty cổ phần

Căn cứ theo khoản 1 Điều 113 của Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành có hiệu lực từ năm 2021 thì các cổ đông trong công ty phải thanh toán đủ số cổ phần mà mình đã đăng ký mua trước đó trong thời hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày công ty cổ phần được cơ quan nhà nước về kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ của công ty cổ phần hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần giữa cổ đông với công ty quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông thực hiện góp vốn bằng tài sản thì thời gian thực hiện vận chuyển nhập khẩu, thực hiện các  thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty sẽ không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ động các cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã thực hiện đăng ký mua.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Để có được giấy phép kinh doanh công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cũng như em hiểu về điều kiện thành lập công ty cổ phần giá rẻ sẽ bao gồm những gì. Về điều kiện thành lập công ty thì Luật Việt Mỹ đã trình bày ở trên, dưới đây chúng tôi xin đưa ra các bước để có thể tiến hành thành lập công ty cổ phần: 

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ tài liệu thành lập công ty cổ phần

 • Chuẩn bị 03 CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân sao y đã tiến hành công chứng không quá 3 tháng trước khi làm hồ sơ của tất cả các cổ đông góp vốn.
 • Chuẩn bị kê khai đầy đủ các thông tin thành lập công ty cổ phần như:
  • Chuẩn bị về việc đặt tên công ty cổ phần: Tên công ty sẽ bắt đầu bằng: Công ty Cổ phần + Tên riêng.
  • Chuẩn bị địa chỉ công ty cổ phần: Chọn địa chỉ công ty sao cho cụ thể chi tiết bao gồm có số nhà, đường, khu phố, quận. huyện… rõ ràng.
  • Chuẩn bị đăng ký ngành nghề kinh doanh chú ý các vấn đề Luật Việt Mỹ đã đề cập ở trên khi thực hiện hoạt động thực tế cho công ty.
  • Chuẩn bị đăng ký mức vốn điều lệ: Đăng ký vốn điều lệ của công ty cổ phần trên 10 tỷ đóng lệ phí môn phải đóng là bài 3 triệu/năm. Đăng ký vốn điều lệ của công ty cổ phần từ 10 tỷ trở xuống đóng lệ phí môn bài phải đóng là 2 triệu/năm.
  • Chuẩn bị thông tin của người đại diện theo pháp luật cho công ty cổ phần là một trong những cổ đông của công ty do thỏa thuận lựa chọn hoặc bỏ phiếu kín. Ngoài ra thì công ty cổ phần cũng có thể lựa chọn 1 người khác, thuê người có chuyên môn nghiệp vụ không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn làm người đại diện theo pháp luật cho công ty của mình. (người đại diện theo pháp luật có thể đứng chức danh theo pháp luật hiện hành quy định như: Giám đốc/Tổng giám đốc/ Chủ tịch của hội đồng quản trị hoặc các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty).

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tiến hành thành lập công ty cổ phần

Đối với loại hình công ty cổ phần (phải tối thiểu có ít nhất 03 cổ đông tham gia công ty và không giới hạn về số lượng tối đa tham gia của cổ đông, có thể trở thành công ty đại chúng, tham gia vào thị trường đầu tư chứng khoán). Hồ sơ thành lập công ty cổ phần giá rẻ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • CMND/Hộ chiếu/ hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành (chú ý bản sao y công chứng phải không quá 3 tháng) của tất cả các cổ đông tham gia góp vốn vào việc thành lập công ty cổ phần.
 • Giấy đề nghị theo mẫu nhà nước ban hành về việc đăng ký thành lập công ty cổ phần.
 • Điều lệ của công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp 2020.
 • Danh sách các cổ đông góp vốn có đầy đủ thông tin cũng như tỷ lệ vốn góp của họ.

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư.

Sau khi tiến hành nộp hồ sơ và trường hợp hồ sơ thành lập công ty cổ phần là hợp lệ và chính xác thì sẽ tiến hành nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty cổ phần

Sau khi nhận được giấy chứng nhận về việc đăng ký thành lập công ty cổ phần giá rẻ doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện thủ tục sau đó như tiến hành thủ khắc dấu tròn của doanh nghiệp; Mở tài khoản ngân hàng thương mại song song với đó là việc thông báo số TKNH đã đăng ký đó lên cổng thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh; Tiến hành đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan nhà nước trong việc quản lý thuế và yêu cầu ngân hàng thương mại mình đăng ký tài khoản xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.

Những lý do nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Luật Việt Mỹ

 • Chi phí thực hiện dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Luật Việt Mỹ luôn đảm bảo chất lượng trong khi đó chi phí hợp lý so với mặt bằng chung của thị trường.
 •  Được đội ngũ luật sư cũng như chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm của Luật Việt Mỹ tư vấn miễn phí trong các vấn đề như lựa chọn loại hình doanh nghiệp ưng ý,  xác định các ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với thực tế, mức vốn điều lệ góp vào công ty cổ phần sao cho tương xứng với doanh nghiệp, tư vấn lựa các điều kiện thành lập công ty cổ phần giá rẻ như lựa chọn tên doanh nghiệp đẹp, không bị trùng lặp, và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
 • Luật Việt Mỹ thực hiện thủ tục nhanh chóng và luôn đúng hẹn, chỉ từ 3 đến 5 ngày làm việc là cá nhân tổ chức có nhu cầu thành lập công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 1 ngày sau đó là hoàn tất thủ tục khắc dấu.
 • Quý khách không phải đi lại xa xôi vất vả,, Nhân viên Luật Việt Mỹ sẽ tiến hành soạn hồ sơ và gửi đến tận nơi ở của khách hàng để ký hồ sơ, và bàn giao giấy tờ đăng ký kinh doanh cũng như con dấu.

Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ của Luật Việt Mỹ về thành lập công ty cổ phần giá rẻ. Đây là một loại hình công ty phù hợp với những người có nguồn tài chính lớn, muốn kinh doanh với quy mô rộng. Cũng chính vì lẽ đó mà công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức cũng như quy trình thành lập chặt chẽ hơn các loại hình khác. Theo đó thì không tránh khỏi những vấn đề còn thắc mắc, trong trường hợp này thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới công ty, để được luật sư và các bạn chuyên viên tư vấn hướng dẫn một cách chi tiết cụ thể hơn.

Có thể bạn quan tâm:

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần trong năm 2021 cần những loại giấy tờ gì?

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cổ phần trong năm 2021 chi tiết, đầy đủ

Show bảng giá thành lập công ty cổ phần trọn gói từ A – Z trên toàn quốc

ketoanvietmy.vn

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn