Graphic hồ sơ thành lập công ty
Bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài cần nộp một bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đầy đủ, chính xác lên cơ quan có thẩm quyền. Do đó, cần nắm được Bộ hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài gồm những gì để có thể thực hiện thủ tục một cách thuận lợi nhất. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Việt Mỹ để nắm rõ hơn về hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhé.

1. Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn nước ngoài được hiểu là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đồng thời do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thành lập tại Việt Nam sẽ tự quản lý và phải tự chịu trách nhiệm về kết quả quá trình kinh doanh. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập dựa theo các loại hình Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký đầu tư.

2. Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sẽ được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (Nếu có)

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án được đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp

2.1 Đăng ký chủ trương đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam đầu tư thực hiện dự án nào đó thì phải xin cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư. Tuy nhiên, trước khi xin cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, trong một số trường hợp thì nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc vào thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc là Cơ quan UBND cấp tỉnh.

Chỉ các dự án sau đây thì nhà đầu tư nước ngoài mới phải thực hiện đăng ký chủ trương đầu tư cấp tỉnh:

 • Dự án được Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc được nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu về chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng đến công nghệ thuộc vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định về chuyển giao công nghệ.

Trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Trong trường hợp mà dự án của nhà đầu tư nước ngoài thuộc trong các lĩnh vực về kinh doanh vận tải biển, về kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, về lĩnh vực trồng rừng, báo chí, xuất bản, hay thành lập tổ chức về khoa học & công nghệ, doanh nghiệp về khoa học & công nghệ 100% vốn nước ngoài. Theo đó, trường hợp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà liên quan đến những vấn đề kể trên thì phải thực hiện đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định Luật Đầu tư 2020.

Trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội:

 • Nhà máy sản xuất điện hạt nhân;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu về chuyển mục đích sử dụng đất các rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ở đầu nguồn, rừng phòng hộ ở biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ để chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ để chắn sóng, lấn biển có từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất có từ 1.000 ha trở lên;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân và tái định cư từ 20.000 người trở lên tại miền núi, từ 50.000 người trở lên tại vùng khác;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân và tái định cư từ 20.000 người trở lên tại miền núi, từ 50.000 người trở lên tại vùng khác.

Nếu các dự án mà không có sử dụng đất (nói cách khác là có thuê đất trực tiếp từ nhà nước), không sử dụng các công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao thì sẽ không phải thực hiện bước 1 nêu trên.

2.2 Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Trong các trường hợp sau đây, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư

+ Dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài;

+ Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ từ 50% vốn điều lệ công ty trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh của công ty là cá nhân nước ngoài khi tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế đang nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức kinh tế đang nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.
Bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

3. Bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đầy đủ, chi tiết sẽ bao gồm:

3.1 Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh bao gồm:

 • Văn bản đề nghị để được thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Bản sao của CMND, thẻ CCCD hoặc là hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: bản sao GCN thành lập công ty hoặc tài liệu giá trị tương đương khác để xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất về dự án đầu tư có bao gồm các nội dung: nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án, mục tiêu dự án đầu tư, quy mô dự án đầu tư, vốn đầu tư và phương án tiến hành huy động vốn, địa điểm và thời hạn đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư, nhu cầu về nguồn lao động, đề xuất được hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao của 1 trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ về tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu nhằm thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần nộp bản sao của thỏa thuận thuê địa điểm dự án hoặc tài liệu khác để xác nhận nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng địa điểm này để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ bao gồm các nội dung: tên công nghệ sử dụng, xuất xứ của công nghệ, sơ đồ về quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính và tình trạng sử dụng của các loại máy móc, thiết bị và dây chuyền của công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng đến công nghệ thuộc vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với những dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

 • Các tài liệu như đăng kí chủ trương đầu tư của Cơ quan UBND cấp tỉnh
 • Phương án nhằm giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động của môi trường, các giải pháp để bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án sẽ đầu tư.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội bao gồm:

 • Phương án nhằm giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trường và các giải pháp để bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động về kinh tế – xã hội và hiệu quả của dự án;
 • Đề xuất về các cơ chế, chính sách cụ thể (nếu có).

3.2 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

 • Văn bản đề nghị cho phép thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu xác định tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Bản sao của CMND, thẻ CCCD hoặc là hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: bản sao GCN thành lập công ty hoặc tài liệu giá trị tương đương khác để xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất về dự án đầu tư có bao gồm các nội dung: nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án, mục tiêu dự án đầu tư, quy mô dự án đầu tư, vốn đầu tư và phương án tiến hành huy động vốn, địa điểm và thời hạn đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư, nhu cầu về nguồn lao động, đề xuất được hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao của 1 trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ về tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu nhằm thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần nộp bản sao của thỏa thuận thuê địa điểm dự án hoặc tài liệu khác để xác nhận nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng địa điểm này để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ bao gồm các nội dung: tên công nghệ sử dụng, xuất xứ của công nghệ, sơ đồ về quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính và tình trạng sử dụng của các loại máy móc, thiết bị và dây chuyền của công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng đến công nghệ thuộc vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với những dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp công ty 100% vốn nước ngoài

3.3 Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận ĐK đầu tư thì nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH có 100% vốn nước ngoài

 • Giấy đề nghị ĐK doanh nghiệp;
 • Điều lệ dự kiến của công ty;
 • Danh sách tất cả thành viên;
 • Bản sao của các giấy tờ sau đây: Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền người đại diện; Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức;
 • Đối với thành viên công ty là tổ chức nước ngoài thì cần bản sao Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận ĐK đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

 • Giấy đề nghị ĐK doanh nghiệp;
 • Điều lệ dự kiến của công ty;
 • Danh sách các cổ đông sáng lập và các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách những người đại diện ủy quyền nếu có);
 • Bản sao của các giấy tờ sau đây: Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền người đại diện; Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức;
 • Đối với thành viên công ty là tổ chức nước ngoài thì cần bản sao Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận ĐK đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật đầu tư.

4. Nộp hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài ở đâu?

Cơ quan nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký đầu tư:

 • Nếu công ty đặt trụ sở của mình tại khu công nghiệp thì là Ban quản lý các khu công nghiệp.
 • Nếu công ty đặt trụ sở của mình ngoài khu công nghiệp thì là Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp công ty 100% vốn nước ngoài: Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh.

5. Câu hỏi thường gặp về hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

5.1 Ai có quyền được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài?

Cá nhân, tổ chức nước ngoài là những đối tượng có quyền thành lập công ty sở hữu từ 1 -100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Ưu tiên cá nhân, tổ chức thuộc các nước tham gia vào cam kết WTO vì Việt Nam thuộc tổ chức này. Các nước không thuộc thành viên WTO sẽ phải tham khảo ý kiến của bộ ngành cho mục đích đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

5.2 Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài là bao lâu?

Đối với những dự án đầu tư không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày mà nhận được đủ hồ sơ. Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày mà nhận được văn bản về quyết định chủ trương đầu tư.

5.3 Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 100% vốn nước ngoài là bao lâu?

Thời gian cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp công ty 100% vốn nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày mà nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5.4 Những trường hợp nào được gọi là công ty 100% vốn nước ngoài?

Những trường hợp sau đây được gọi là công ty 100% vốn nước ngoài: Cá nhân nước ngoài thực hiện đầu tư 100 % vốn để thành lập công ty tại Việt Nam; Pháp nhân nước ngoài thực hiện đầu tư 100% vốn để thành lập công ty con tại Việt Nam; Cá nhân, pháp nhân nước ngoài thực hiện đầu tư 100% vốn để thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam.

5.5 Phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là bao nhiêu?

Thực tế, phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố quyết định đến chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm: Loại hình của công ty; Quy mô vốn và Quy mô hoạt động của công ty; Ngành nghề, lĩnh vực công ty hoạt động; Quốc tịch nhà đầu tư; Mã ngành CPC; Tư cách pháp lý nhà đầu tư là cá nhân hay doanh nghiệp.

Trên đây là bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài chi tiết 2023 của Việt Mỹ. Nếu bạn có gặp khó khăn trong quá trình thành lập công ty dịch vụ kế toán hoặc các vấn đề khác có liên quan, liên hệ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.