Tư vấn dịch vụ trong nước
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Bạn đang quan tâm đến thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Thành lập chi nhánh là một bước quan trọng để mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo ra mạng lưới phục vụ khách hàng rộng hơn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi tuân thủ các thủ tục pháp lý và yêu cầu tài liệu cần thiết. Để thành công trong việc này, bạn cần nắm vững các bước cụ thể và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình. Đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

1.Chi nhánh công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 44 của Luật Doanh nghiệp 2020 có thể hiểu chi nhánh công ty cổ phần là đơn vị trực thuộc của công ty chịu trách nhiệm thực hiện tất cả hoặc một phần chức năng của công ty cổ phần, bao gồm cả chức năng của người đại diện được ủy quyền.

2. Khi nào cần phải thành lập chi nhánh?

Nếu sau một thời gian hoạt động kinh doanh phát triển và muốn mở rộng thị trường thì công ty cần thành lập văn phòng chi nhánh. Ưu điểm của chi nhánh là công ty có thể thực hiện các giao dịch trong phạm vi quyền hạn của mình (trừ khi luật pháp yêu cầu khác) và duy trì kế toán và sổ sách kế toán độc lập với công ty.

Bạn nên tìm hiểu thật kỹ các bên tư vấn dịch vụ thành lập công ty trong nước để hiểu biết rõ hơn những thủ tục thành lập chi nhánh.

3. Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

3.1 Điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Trước khi tiến hành thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chi nhánh phải xin giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng tiêu chí quy định.
 • Tên của chi nhánh được xác định theo quy định của Đạo luật công ty.
 • Đã có trụ sở chi nhánh công ty
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.
 • Nộp đầy đủ hồ sơ lên ​​cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập chi nhánh

3.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Công ty bạn nên chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập văn phòng chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của công ty ký (theo mẫu Phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định, nghị quyết, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao các văn bản pháp lý gửi cho giám đốc chi nhánh (trong vòng 6 tháng).
 • Bản sao giấy ủy quyền và các giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).
Điều kiện để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần
Điều kiện để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

3.3 Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

a, Khi đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký thương mại nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong thời gian ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho chi nhánh, văn phòng đại diện. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký Thương mại sẽ thông báo bằng văn bản về những thay đổi, bổ sung.

b, Khi đăng ký trực tuyến với chữ ký điện tử

Người nộp hồ sơ phải cung cấp thông tin, tải văn bản điện tử, xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Nếu hồ sơ phù hợp với đăng ký doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp để đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo đến doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp đăng ký mở chi nhánh trực tuyến bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Người nộp hồ sơ có thể sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin qua mạng thông tin điện tử, đăng tải văn bản điện tử xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, truy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký doanh nghiệp điện tử, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người được ủy quyền xác minh việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho công ty và thông báo cho công ty biết việc đăng ký kinh doanh đã được phê duyệt. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo đến doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử yêu cầu thay đổi, bổ sung hồ sơ.

3.4 Chi phí thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Lệ phí nhà nước thực hiện thủ tục chi nhánh được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

 • 50.000 đồng đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đăng ký kinh doanh.
 • Không có phí đăng ký trực tuyến. Phí công bố thông tin: 100.000 VNĐ
Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần
Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

3.5 Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở đâu?

Tiến hành thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh.

3.6 Thời gian thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được phép thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật trong thời gian 3 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp biết rõ lý do. Doanh nghiệp có thêm thời gian để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi lại Phòng đăng ký kinh doanh.

3.7 Sau khi thành lập chi nhánh công ty cổ phần cần phải làm gì?

Sau khi hoàn thành các bước thành lập chi nhánh và được cấp giấy phép hoạt động, công ty vẫn cần thực hiện các công việc sau:

a, Khai thuế và nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty phải kê khai và nộp thuế môn bài 1.000 đồng cho chi nhánh. 000 đồng/năm.

Chi nhánh thành lập trước ngày 01/7 hàng năm phải nộp đủ thuế môn bài: 1.000.000 đồng/năm. Nếu chi nhánh được thành lập sau ngày 1 tháng 7 hàng năm thì phải nộp một nửa số thuế môn bài (500.000 đồng/năm) cho năm đầu tiên thành lập.

Chi nhánh kê khai nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh.

b, Tiến hành mua và sử dụng chữ ký số để khai và nộp thuế điện tử

Để nộp và nộp thuế điện tử, bạn cần có chữ ký số điện tử (còn được gọi là mã thông báo).

Sau khi chi nhánh được cấp giấy hoạt động, nếu chi nhánh đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nhân viên công ty phải gửi thông tin đăng ký của chi nhánh đến cơ quan thuế và nộp tờ khai thuế lần đầu mà mình có. Ngoài ra, các chi nhánh phải kê khai thuế GTGT đối với thu nhập và chi phí của họ trên cơ sở hàng quý.

c, Treo biển chi nhánh mới

Văn phòng chi nhánh phải treo bảng hiệu chi nhánh công ty nêu rõ các nội dung sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp giấy hoạt động tức là Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại hoặc email (nếu có)

Chi phí thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần
Chi phí thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

4. Lý do bạn nên chọn VIỆT MỸ để hỗ trợ thủ tục thành lập chi nhánh

Nếu quý khách hàng cần giúp đỡ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần, chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đăng ký công ty nên chúng tôi luôn đảm bảo cho khách hàng tốc độ kết quả là nhanh nhất. Chúng tôi sẽ không nhận dự án nếu chúng tôi đánh giá là không chắc chắn.

Thứ nhất, dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp. Có hơn 10.000+ doanh nghiệp lớn nhỏ tin dùng

Đội ngũ luật sư của chúng tôi có bằng cấp từ các trường luật danh tiếng trên cả nước. Với hơn 15 năm hoạt động, chúng tôi là đối tác uy tín của nhiều công ty trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng và luôn tiếp thu ý kiến ​​phản hồi của họ để cải thiện dịch vụ của mình.

Thứ hai, chi phí dịch vụ trọn gói từ A – Z + Thực hiện dịch vụ nhanh chóng

Hiện tại, dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần của chúng tôi mất từ ​​3-5 ngày. Giấy tờ bắt buộc, thủ tục nhanh gọn theo chuẩn pháp luật. Ngoài ra, chi phí dịch vụ đã bao gồm phí theo quy định của nhà nước và phí dịch vụ, không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài hai khoản phí trên.

Hỗ trợ kê khai thuế ban đầu & Hỗ trợ trọn đời

Là khách hàng của Việt Mỹ, dù cũ hay mới, khi quý khách đã lựa chọn dịch vụ thành lập chi nhánh của chúgn tôi thì sẽ được hỗ trợ miễn phí dịch vụ khai thuế quý 1 tại bất kỳ vùng miền nào của Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trọn đời đặc biệt nếu họ tin tưởng dịch vụ của chúng tôi.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Các câu hỏi thường gặp phải khi làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Dưới đây là một vài câu hỏi mà mọi người thường gặp khi làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

5.1 Chi nhánh Công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

Có những đặc điểm sau: Liên kết với công ty cổ phần gốc, Hoạt động dưới sự điều hành của công ty mẹ, Chịu trách nhiệm tài chính theo khả năng của công ty mẹ, Đăng ký và báo cáo tài chính theo quy định, Không có quyền tự chủ độc lập.

5.2 Có thể thực hiện nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty qua mạng không?

Có. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện được nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử quốc gia https://dangkytinhdoanh.gov.vn. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trực tuyến và không cần nộp hồ sơ giấy khi đăng ký doanh nghiệp.

5.3 Doanh nghiệp được thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở những đâu theo quy định?

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở cả trong và ngoài nước. Một công ty có thể có một hoặc nhiều văn phòng chi nhánh tại một địa điểm, tùy thuộc vào địa giới hành chính.

5.4 Hình thức hạch toán thuế đối với chi nhánh công ty cổ phần là gì?

Có 2 hình thức kế toán thuế ngành: tự làm và làm thuê (công ty quản lý).

5.5 Hồ sơ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Công ty bạn nên chuẩn bị: Thông báo thành lập văn phòng chi nhánh, Bản sao giấy tờ pháp lý của chính giám đốc chi nhánh (không quá 6 tháng), Bản sao giấy ủy quyền và các giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền.

Trên đây là những quy định của pháp luật vê hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần. Trong trường hợp gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ hoặc còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thành lập chi nhánh công ty vui lòng liên hệ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ  để được tư vấn thêm và nhận thêm ưu đãi nhé!

4.6/5 - (9 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.