Tin tức sự kiện
thủ tục trung tâm khám tiêm chủng

Ngày nay với sự tăng trưởng của đầu tư y tế và nhu cầu tiêm chủng của người dân, bên cạnh các cơ sở tiêm chủng công lập, dịch vụ tiêm chủng tư nhân đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Điều này góp phần cung cấp dịch vụ y tế đến gần hơn với đông đảo người dân có nhu cầu, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của xã hội. Vậy thủ tục mở trung tâm tiêm chủng như thế nào? cần lưu ý các loại giấy tờ gì? Hãy cùng Luật và Kế toán Việt Mỹ xem bài viết dưới đây để có đáp án.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, được sửa đổi bổ sung năm 2008, năm 2018, năm 2020;
  • Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng;
  • Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

2. Để được cấp phép mở trung tâm tiêm chủng cần đáp ứng đủ những điều kiện gì?

Để được cấp phép mở phòng khám tiêm chủng cần đáp ứng đủ những điều kiện gì?
Để được cấp phép mở trung tâm tiêm chủng cần đáp ứng đủ những điều kiện gì?

2.1. Đối với cơ sở trung tâm tiêm chủng cố định

Về cơ sở vật chất:

Khu vực tiêm chủng phải bảo đảm sạch sẽ che được mưa, nắng, kín gió, thông thoáng và sắp xếp theo nguyên tắc một chiều từ tiếp đón, chỉ dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử lý các phản ứng sau tiêm chủng.

Về trang thiết bị:

+ Có tủ lạnh, phích vắc xin hoặc hòm lạnh, các thiết bị theo dõi nhiệt độ tại nơi bảo quản và trong quá trình tải vắc xin;

+ Có hộp chống sốc, phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Về nhân sự:

+ Số lượng: có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó phải có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn nghề nghiệp từ y sỹ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên với trình độ từ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn nghề nghiệp từ y sỹ trở lên;

+ Nhân viên y tế tham gia vào hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn kĩ càng về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm chủng của khách hàng phải có trình độ chuyên môn nghề nghiệp từ y sỹ trở lên; nhân viên thực hiện tiêm chủng có trình độ chuyên môn từ trung cấp y khoa hoặc trung cấp Điều dưỡng – Hộ sinh trở lên.

2.2. Đối với cơ sở trung tâm tiêm chủng lưu động

– Chỉ áp dụng đối với hoạt động tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch;

– Có đầy đủ phích vắc xin và hộp chống sốc theo quy định đề ra của Bộ trưởng Y tế;

– Đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự;

– Phải do cơ sở tiêm chủng đã được công bố đủ Điều kiện tiêm chủng thực hiện;

– Cơ sở vật chất: sắp xếp theo nguyên tắc 1 chiều từ đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng.

– Trang thiết bị: có phích vắc xin hoặc hòm lạnh và hộp chống sốc theo quy định pháp lý của Bộ trưởng Y tế.

– Nhân sự: có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành nghề y đáp ứng điều kiện: nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn nghề nghiệp về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn nghề nghiệp từ y sỹ trở lên; nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng với trình độ từ trung cấp y khoa hoặc trung cấp Điều dưỡng – hộ sinh trở lên.

3. Công bố đã đủ điều kiện tiêm chủng

Căn cứ theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định đã đề ra như sau:

– Gửi văn bản thông báo đã đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu đã cho Sở Y tế nơi cơ sở tiêm chủng đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đủ điều kiện tiêm chủng hợp lệ, Sở Y tế phải đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

– Cơ sở chỉ được thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ đã điều kiện tiêm chủng cho người dân, người đứng đầu cơ sở thực hiện tiêm chủng tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về việc tự công bố của mình.

4. Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị khi làm thủ tục mở trung tâm tiêm chủng

Mở trung tâm tiêm chủng cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như sau:

+ Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu số 1 theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 12/2014/NĐ-CP;

+ 1 Bảng kê khai số lượng tổ chức nhân sự;

+ Bản sao có chứng thực pháp lý của cơ quan chức năng về các giấy tờ sau của từng nhân viên làm công tác tiêm chủng;

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động có đóng dấu xác nhận hợp lệ của cơ sở sử dụng lao động;

+ Bằng cấp chuyên môn ngành y;

+ Giấy chứng nhận tham gia vào quá trình tập huấn về tiêm chủng;

+ 1 Bảng kê khai trang thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 12/2014/NĐ-CP;

+ Sơ đồ mặt bằng của khu vực thực hiện tiêm chủng bao gồm: khu vực chờ, tư vấn và khám phân loại; tiêm chủng, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng của khách hàng;

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh về việc thành lập và hoạt động của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng bao gồm:

  • Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định đề ra của pháp luật về khám, chữa bệnh;
  • Quyết định thành lập cơ sở hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với các cơ sở y tế khác.

5. Thủ tục mở trung tâm tiêm chủng được thực hiện qua mấy bước?

Thủ tục mở phòng khám tiêm chủng được thực hiện qua mấy bước
Thủ tục mở trung tâm tiêm chủng được thực hiện qua mấy bước

Bước 1: Cơ sở yêu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng nộp 01 bộ giấy tờ gốc và 01 bộ bản sao tới Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y).

Bước 2: Xử lý hồ sơ: lúc nhận hồ sơ, Sở Y tế gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng phiếu tiếp nhận giấy tờ.

Bước 3: Giám định hồ sơ

Trường hợp hồ sơ phải cấp mới đầy đủ, hợp thức thì Sở Y tế có trách nhiệm:

  • Chuyển hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng cho Phòng Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) nơi cơ sở vật chất y tế đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đặt trụ sở chỉ từ 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày tiếp nhận giấy tờ để đánh giá tại cơ sở.
  • Trong thời gian khoảng 15 ngày làm việc, diễn ra từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng, Phòng Y tế huyện có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định và tổ chức đánh giá.
    Thành phần đoàn thẩm định gồm: Lãnh đạo Phòng Y tế huyện – Trưởng đoàn; đại diện trung tâm Y tế huyện; đại diện trung tâm y tế huyện (đối với những huyện đã tách bệnh viện huyện tư nhân); các chuyên gia, cán bộ liên quan được mời theo đề xuất của trưởng đoàn.
  • Sau khi thẩm định, Đoàn thẩm định có nghĩa vụ lập biên bản thẩm định và gửi về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) trong thời gian 03 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày kết thúc thẩm định;

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

Trong thời gian 07 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng cho cơ sở đó. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

6. Các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động tiêm chủng bị xử lý ra sao?

Trong quá trình hoạt động cơ sở trung tâm tiêm chủng, nếu phát hiện trung tâm đó không tuân thủ theo các điều kiện quy định của pháp luật thì đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động đối với có sở đó và kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý theo quy định, đồng thời gửi thông báo và biên bản đến Sở Y tế nơi cơ sở tiêm chủng đặt trụ sở ở đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản vi phạm, Sở Y tế rút tên cơ sở đó khỏi danh sách cơ sở tự công bố đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Như vậy, khi tiến hành thủ tục mở trung tâm tiêm chủng, chủ thể cần phải đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu trên theo quy định của pháp luật để sau khi thành lập có thể hoạt động bình thường và đúng như quy định đề ra.

Thủ tục mở trung tâm tiêm chủng“đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết phía trên. Luật và Kế toán Việt Mỹ luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn các dịch vụ pháp lý, quý khách hàng có bất kì vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì hãy vui lòng liên hệ bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng tận tâm giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện nhất.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.