Tư vấn dịch vụ trong nước
Thủ tục giải thể chi nhánh

Sau một thời gian tiến hành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vì những lý do khách quan hoặc do một số lý do chủ quan, chi nhánh công ty của bạn hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, bạn muốn tiến hành giải thể để giảm bớt các chi phí. Bạn muốn làm thủ tục giải thể chi nhánh nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hồ sơ cũng như các vấn đề phải làm như thế nào? Bạn lo ngại với đống hóa đơn chứng từ khi tiến hành quyết toán thuế?…..Luật Việt Mỹ hiểu rõ những vấn đề trên của bạn, do đó chúng tôi sẵn sàng tiến hành hỗ trợ bạn dịch vụ về việc giải thể chi nhánh công ty nhanh chóng, cũng như chất lượng và uy tín nhất.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty theo quy định hiện hành

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi chi nhánh tiến hành đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc tiến hành đăng ký doanh nghiệp và phải được tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh và công ty tiến hành gửi công văn tới cơ quan quản lý nhà nước là Tổng cục Hải quan xin xác nhận thực hiện nghĩa vụ hải quan để giải thể chi nhánh.

Đây là một trong những bước đầu tiên và quan trọng trong thủ tục giải thể chi nhánh theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đóng cửa mã số thuế

Công ty tiến hành gửi công văn tới cơ quan quản lý thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận tiến hành đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận về việc đăng ký thuế của chi nhánh) để xin được thực hiện quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Sau khi có xác nhận về việc không nợ thuế của cơ quan quản lý Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đang đặt trụ sở thì Cục thuế đưa ra quyết định về việc đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi công ty đã tiến hành thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải chuẩn bị và gửi hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh tiến hành đăng ký giải thể đến cơ quan nhà nước về đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử về việc đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Thành phần hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh gồm có:

 • Thông báo về việc công ty tiến hành chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành);
 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty (bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với trường hợp là doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc cũng có thể là Chủ tịch công ty đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với trường hợp là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với trường hợp công ty hợp danh về việc tiến hành chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty) hoặc quyết định tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền;
 • Danh sách của các chủ nợ và số nợ mà công ty chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh cũng như các khoản nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách thông tin về số người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành theo quy định của người lao động;
 • Giấy chứng nhận về việc tiến hành đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 • Con dấu cụ thể của chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty(nếu có).
 • Giấy đề nghị tiến hành bổ sung, cập nhật thông tin tiến hành đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT  do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành(trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm tiến hành kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cơ quan nhà nước cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác theo quy định của pháp luật);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận về việc đầu tư và bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm tiến hành kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cơ quan nhà nước cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được cơ quan nhà nước cấp các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Bước 4: Trả dấu pháp nhân

Chi nhánh khi tiến hành sử dụng con dấu do cơ quan công an có thẩm quyền cấp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận về việc đã tiến hành đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an có thẩm quyền để được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, công ty có nhu cầu dừng hoạt động của chi nhánh tiến hành nộp đầy đủ hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh cũng như về việc tiến hành chấm dứt văn phòng đại diện của công ty theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp hiện nay đang đặt trụ sở chính hoặc tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi cơ quan nhà nước nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty.

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Luật Việt Mỹ

Với dịch vụ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty, Luật Việt Mỹ sẽ đại diện công ty thực hiện các bước thủ tục trên, trong đó bao gồm các việc như:

Tại cơ quan thuế

 • Soạn và nộp hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến các vấn đề kê khai thuế của chi nhánh cho các cơ quan thuế;
 • Thanh hủy hóa đơn, cũng như các giấy nộp tiền chưa sử dụng;
 • Nộp hồ sơ tiến hành giải thể, quyết toán giải thể và các báo cáo thuế cần thiết cho cơ quan;
 • Kiểm tra, tiến hành theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty trong trường hợp có vấn đề phát sinh;
 • Đại diện chi nhánh thực hiện nhận thông báo khóa Mã số thuế:
 • Tiến hành thực hiện thủ tục đăng báo giải thể.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư và Tại Cơ quan Công an

 • Soạn và nộp hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Kiểm tra, cũng như hực hiện theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý khách các vấn đề phát sinh nếu có;
 • Nhận thông báo tiến hành thực hiện trả dấu tròn;
 • Trả dấu tại cơ quan Công an;
 • Nhận biên bản tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Những vấn đề cần phải chú ý trong thủ tục giải thể chi nhánh

Khi tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh, quý khách hàng cần phải chú ý các vấn đề sau:

 • Xác nhận tại cơ quan quản lý vấn đề thuế về việc doanh nghiệp đã tiến hành hoàn thành các nghĩa vụ thuế (thủ tục tiến hành quyết toán thuế khi giải thể chi nhánh được thực hiện như với việc tiến hành giải thể doanh nghiệp);
 • Làm thủ tục hủy dấu của chi nhánh ngay sau khi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh thành công (nếu có);
 • Thực hiện thủ tục tiến hành chấm dứt hoạt động chi nhánh tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp tiến hành đăng ký hoạt động chi nhánh.

Đặc biệt lưu ý:

 • Trong trường hợp, Nhà đầu tư tiến hành ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục giải thể chi nhánh thì nhà đầu tư thì khi tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình thêm các loại giấy tờ chứng thực cá nhân như Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và phải xuất trình Văn bản ủy quyền.
 • Các văn bản được sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải được thực hiện dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có thẩm quyền có chức năng dịch thuật.
 • Số lượng hồ sơ nộp tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh:  01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và Giám đốc của chi nhánh bị giải thể thì cần phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực cũng như tính chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh thì phải chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, cũng như phải thanh toán các khoản nợ, gồm cả các khoản nợ về nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục tiến hành sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật hợp pháp cho người lao động trong công ty đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn từ 7 – 15 ngày làm việc (theo quy định của Sở KHĐT), kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận đủ hồ sơ thủ tục giải thể chi nhánh, cơ quan tiến hành  đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền theo quy định sẽ thông báo với cơ quan quản lý thuế và cơ quan công an về việc tiến hành giải thể chi nhánh của doanh nghiệp; đồng thời tiến hành xóa tên chi nhánh trong sổ tiến hành đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác đối với chi nhánh.

Như vậy sau khi tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh theo hướng dẫn của chúng tôi tại mục một thì quý khách hàng phải xem xét kỹ lưỡng những vấn đề mà chúng tôi đã trình bày ở trên, tránh trường hợp sai sót dẫn đến làm tốn thời gian và chi phí tiến hành thủ tục này.

Quý khách hàng trên TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị thực hiện dịch vụ giải thể chi nhánh nhanh, trọn gói, giá rẻ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.