Tư vấn dịch vụ trong nước
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh

Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã có những điểm mới nhất định so với quy định tại luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp cần quan tâm đó là việc doanh nghiệp sẽ có những thay đổi so với các nội dung đã đăng ký trước đó. Bởi vậy, doanh nghiệp cần thực hiện việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về những thông tin pháp lý liên quan đến nội dung này, nếu bạn quan tâm hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Nội dung có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận ĐKKD được hiểu là văn bản hoặc bản điện tử được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp để ghi lại và chứng minh về những thông tin mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp được cấp sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Tên và mã số doanh nghiệp.
 • Địa chỉ mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính, đồng thời là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân (hoặc một trong các giấy tờ  khác có giá trị tương đương), quốc tịch của người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn; của các thành viên hợp danh đối với công ty HD; của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với DNTN;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân (hoặc một trong các giấy tờ  khác có giá trị tương đương), quốc tịch của cổ đông/thành viên góp vốn là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp kèm địa chỉ trụ sở chính của cổ đông/thành viên góp vốn là tổ chức.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp.

 Một vài điều cần phải lưu ý như sau

 • Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ  được ghi trên cơ sở thông tin có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đồng thời được áp dụng thống nhất trên cả nước.
 • Hiện nay, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty sẽ đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng đây không phải là giấy phép kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi muốn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bạn cần phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục theo trình tự sau:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh của tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung Ương nơi doanh nghiệp bạn đã được cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bạn có sự thay đổi. Kèm theo thông báo bạn cần bổ sung phải có các văn bản theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bạn hoặc người được đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ cần phải nộp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử bằng tài khoản của mình theo quy trình trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận được Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao cho bạn Giấy biên nhận, và tiến hành kiểm tra về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện việc  bổ sung, thay đổi các thông tin mà doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho doanh nghiệp bạn Giấy xác nhận về việc thay đổi các nội dung đã đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cần thực hiện việc thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn là 03 ngày làm việc.
 • Kể từ ngày nhận được thông báo, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm xem xét về tính hợp lệ và tiến hành thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông về nội dung cần sửa đổi, bổ sung tới doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung các thông tin theo nội dung của thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì cần phải văn bản thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
 • Doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo về sự thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trong trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thực hiện việc thông báo thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Một số lưu ý khác khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

Công ty cổ phần cần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong vòng 10 ngày kể từ ngày công ty có thay đổi nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và đã được đăng ký trong sổ đăng ký là cổ đông của công ty. Thông báo này cần phải bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa điểm đặt trụ sở chính của công ty;
 • Nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần thì cần có: họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của các cổ đông này trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần muốn chuyển nhượng;
 • Nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần thì cần có: họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông đối với cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và loại cổ phần muốn nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương của các cổ đông này trong công ty;
 • Họ, tên và chữ ký của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Trọng tài hoặc Tòa án thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

 • Tổ chức, cá nhân muốn đề nghị thay đổi nội dung ĐKDN phải gửi thông báo thay đổi đến Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án hay phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo thông báo này phải có bản sao bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;
 • Trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm xem xét và thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung của bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có thông báo về nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trong trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị đăng ký thay đổi.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà Luật Việt Mỹ gửi đến bạn. Nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình tìm hiểu về nội dung này, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp trực tiếp.

ketoanvietmy.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.