Đầu tư nước ngoài
thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ngày nay, thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam là một trong những nhu cầu rất lớn của các nhà đầu tư. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước và các tổ chức quốc tế, việc hình thành các ngành công nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng ngày càng gia tăng. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình tổ chức kinh tế, đầu tư nước ngoài. Các bước thành lập công ty vốn nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật cũng như cần đáp ứng một số điều kiện thành lập nhất định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật và Kế toán Việt Mỹ gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu về hoạt động này nhé. 

1. Công ty vốn nước ngoài được hiểu như thế nào?

Theo Khoản 22, Điều 3 Luật Đầu tư định nghĩa: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông” . Như vậy có thể hiểu Công ty vốn nước ngoài có thể hiểu là công ty được thành lập có vốn góp từ nước ngoài do chủ thể , phần vốn góp có thể là 100% vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài và cũng có thể ít hơn tuỳ vào lĩnh vực hoạt động, quy mô cũng như nhu cầu của nhà đầu tư khi góp vốn hoặc thành lập công ty.

2. Điều kiện cần đáp ứng khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. NĐT cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Trước khi thành lập công ty tại Việt Nam, NĐT nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), Nhưng không cần thực hiện thủ tục xin cấp GCNĐKĐT đối với những công ty với quy mô vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

3. Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu, hồ sơ để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ bao gồm:

 1. Đơn đề nghị thực hiện dự án đầu tư ( bao gồm cả cam kết sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro nếu dự án không được chấp thuận)
 2. Các giấy tờ chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư ( Ví dụ như Bản sao chứng thực hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu tương đương khác có thể xác nhận được tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư);
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của NĐT gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ;  bảo lãnh về năng lực tài chính của NĐT,….
 4. Đề xuất dự án đầu tư
 5. Nếu dự án thuộc trường hợp đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất (QSDD)  hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 6. Đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ thì cần có nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 7. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 8. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 9. Điều lệ công ty ( điều lệ này phù hợp với loại hình công ty lựa chọn) và danh sách cổ đông, thành viên và người đại diện theo ủy quyền (Nếu có)

4. Thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
Thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư( GCNĐKĐT)

Nhà đầu tư trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần kê khai thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia (HTTTQG) về đầu tư nước ngoài.  Sau đó, nộp hồ sơ xin cấp GCNĐKĐT cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong khoảng thời gian là 15 ngày làm việc (kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến)

Sau khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, NĐT sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Khi đó NĐT có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng hệ thống thông tin này để tiếp nhận dự án đầu tư, xử lý và cấp mã số cho dự án đầu tư đó.

Thời hạn xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp GCNĐKĐT. Nếu hồ sơ bị không được duyệt thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho NĐT và nêu rõ lý do từ chối.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN)

Để thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam thì trước hết cần xin cấp GCNĐKDN. Hồ sơ để xin cấp GCNĐKDN sẽ bao gồm những giấy tờ như:

 • Văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty
 • Giấy ủy quyền nếu không tự thực hiện thủ tục này
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao công chứng)
 • Một số giấy tờ cá nhân người đại diện pháp luật như CCCD, hộ chiếu (Bản sao công chứng g)

Cơ quan giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian xử lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5-8 ngày làm việc

Bước 3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh khi kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện

Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của NĐT nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

 • NĐT không phải Cấp Giấy phép kinh doanh (GPKD) cho hoạt động Xuất, nhập khẩu hàng hóa, bán buôn hàng hóa (không thuộc các loại hàng hóa: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí).
 • NĐT thực hiện cấp GPKD khi thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ hàng hóa.

Bước 4: Mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong tài khoản này, vốn được chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần mở thêm tài khoản giao dịch để nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư phục vụ các giao dịch thu chi tại Việt Nam. Nó giúp quản lý hiệu quả và thoải mái tài chính của công ty trong hoạt động kinh doanh của đất nước..

Bước 5: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi đã hoàn thành quá trình thành lập công ty, NĐT cần tiến hành các thủ tục sau khi thành lập như: Đặt biển hiệu tại địa chỉ trụ sở; Đăng ký chữ ký số để thực hiện nộp thuế điện tử và báo cáo thuế online; Thực hiện kê khai và nộp thuế; Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vớ cơ quan thuế quản lý,…

5. Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt nam. Đã có rất nhiều trường hợp sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư cần kê khai và cung cấp thông tin thành lập phù hợp để được chấp thuận. Nhiều khách hàng đã bị cơ quan quản lý đầu tư từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vì: vị trí dự án không phù hợp với mục tiêu kinh doanh; năng lực tài chính không phù hợp với quy mô kinh doanh; chiết khấu đầu tư không phù hợp với thông tin dự án; Với vai trò Công ty cung cấp dịch vụ pháp lý. Luật và Kế toán Việt Mỹ sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty nước ngoài cho khách hàng, cụ thể thực hiện các nội dung sau:

 • Tư vấn thông tin đăng ký đầu tư: Tư vấn cho nhà đầu tư về các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay và dựa vào các thông tin như ngành nghề kinh doanh, vốn góp, dự án của nhà đầu tư, địa chỉ,… chúng tôi sẽ  tư vấn loại hình phù hợp nhất với nhu cầu của NĐT (có thể là công ty TNHH hay Công ty cổ phần);
 • Tư vấn và hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Sau khi đạt được thoả thuận thì chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài một cách nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định tại Việt Nam
 • Đại diện theo uỷ quyền, thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty, tư vấn pháp luật về thuế – kế toán hay vấn đề về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài,.. cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn về pháp lý các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư nếu nhà đầu tư có nhu cầu.

Trên đây là những thông tin chi tiết về thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt NamLUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã tổng hợp để quý khách tham khảo. Chúng tôi hy vọng bài viết này cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là nhà đầu tư. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, kế toán của chúng tôi, hãy liên hệ ngay theo số điện thoại hiện trên màn hình nhé.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.