Tin tức sự kiện
thủ tục xin thành lập công ty

Trong kinh doanh, lập hoá đơn là một phần quan trọng của quá trình giao dịch. Tuy nhiên, nếu công ty, cá nhân bán hàng không xuất hóa đơn có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và những hậu quả không mong muốn. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết “Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn có sao không?” sau đây của Việt Mỹ.

1. Khi nào cần lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ?

Áp dụng Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể như sau:

STT Trường hợp Thời điểm lập hóa đơn
1 Bán hàng hóa (bao gồm tài sản nhà nước, tịch thu, bổ sung quỹ nhà nước, bán hàng dự trữ nhà nước) Thời điểm quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa được chuyển cho người mua, cho dù người mua đã thu được tiền hay chưa.
2 Cung cấp dịch vụ Đây là thời điểm dịch vụ đã được hoàn thành, bất kể đã nhận được thanh toán hay chưa.
Trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi thực hiện dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.
3 Giao hàng nhiều lần hoặc giao từng sản phẩm dịch vụ, từng công đoạn Xuất hóa đơn mỗi lần giao hoặc bàn giao.
4 Khi cung cấp khối lượng lớn dịch vụ, trường hợp này thường xảy ra, cần có thời gian để so sánh dữ liệu giữa nhà cung cấp dịch vụ với khách hàng và đối tác. Thời gian hoàn tất việc phối hợp dữ liệu giữa các bên là ngày 7 ngày của tháng tiếp theo tháng cung cấp dịch vụ hoặc chậm nhất là 7 ngày sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
Lưu ý: Thời hạn của hợp đồng là căn cứ để tính số lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ vào hợp đồng giữa bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và bên mua.
5 Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm cả dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin) phải xác thực dữ liệu kết nối giữa các sở dịch vụ thương mại.

Là thời điểm xem xét lại cước phí dịch vụ của các hợp đồng tài chính giữa các nhà cung cấp dịch vụ nhưng trong vòng 2 tháng kể từ tháng tính phí thuê bao.
Việc cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông có thuế GTGT) thông qua việc bán thẻ trả trước không cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ mà không yêu cầu xuất hóa đơn VAT hoặc cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Sau đó, cuối mỗi kỳ hàng ngày, hàng tháng, các công ty dịch vụ cùng nhau lập hóa đơn VAT ghi chi tiết tổng doanh thu của từng dịch vụ. Người mua không nhận hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
6 Hoạt động XD, lắp đặt là thời điểm nhận, bàn giao công việc, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không kể đã thu được tiền hay chưa.
7 Tổ chức kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán, chuyển nhượng:
Trường hợp quyền sở hữu, quyền sử dụng chưa được chuyển giao: Tiền được thu theo tiến độ thực hiện dự án hay tiến độ thanh toán ghi trong hợp đồng thời điểm gửi hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
Nếu đã chuyển giao QSH, quyền sử dụng là khi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa được chuyển cho người mua, cho dù người mua đã thu được tiền hay chưa.
8 Tổ chức kinh doanh mua dịch vụ vận chuyển hàng không thông qua website và hệ thống thương mại điện tử Hóa đơn sẽ được phát hành trong vòng năm (5) ngày liên tục kể từ ngày Hồ sơ dịch vụ hàng không được công bố trên website và hệ thống thương mại điện tử.
9 Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô (bao gồm cả các hoạt động loại bỏ do chính phủ đảm nhận) là thời điểm bên mua và bên bán xác định giá bán chính thức, không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa.
10 Bán khí thiên nhiên, khí đồng hành và khí than giao cho người mua qua đường ống thời điểm lập hóa đơn là thời điểm bên mua và bên bán xác định lượng giao khí hàng tháng nhưng chậm nhất là 07 ngày liên tục kể từ ngày bên bán gửi thông báo tháng giao khí.
Nếu thỏa thuận bảo lãnh và cam kết Chính phủ có quy định khác nhau về thời hạn giải quyết thì thực hiện theo quy định của thỏa thuận bảo lãnh và cam kết Chính phủ.
11 Các cơ sở thương mại, bán lẻ hoặc khách sạn theo mô hình hệ thống chi nhánh trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng lập hóa đơn cho tất cả các hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính của họ. Cuối cùng, cơ sở kinh doanh sẽ dựa vào thông tin từ vận đơn để xuất hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng, cung cấp đồ ăn, đồ uống trong ngày,

Trường hợp khách hàng có yêu cầu cấp hóa đơn điện tử, cơ sở thương mại sẽ lập hóa đơn điện tử và giao cho khách hàng.

12 Đối với hoạt động bán điện trên thị trường điện Thời điểm thanh toán điện tử được xác định căn cứ vào thời điểm đối chiếu dữ liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành mạng điện và thị trường điện lực, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định của Bộ Công Thương. Ngoài ra, các hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương quản lý và phê duyệt phải được ký vào thời điểm cuối cùng của tờ khai thuế và thời hạn nộp thuế của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Đối với hoạt động kinh doanh bán điện của các công ty phát điện có cam kết bảo lãnh Chính phủ tại thời điểm thanh toán, thời điểm thanh toán điện tử sẽ căn cứ vào bảo lãnh Chính phủ, hướng dẫn và phê duyệt của Bộ Công Thương. và hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa bên mua và bên bán điện.
13 Bán xăng tại cửa hàng cho khách lẻ là thời điểm kết thúc việc bán theo từng lần bán.
Lưu ý: Thương nhân bán xăng dầu cho cá nhân hoặc khách hàng là cá nhân phải đảm bảo hóa đơn điện tử được lưu trữ đầy đủ và có thể xem được khi được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.
14 Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không, dịch vụ bảo hiểm qua đại lý thời điểm hoàn tất việc đối chiếu số liệu giữa các bên nhưng không muộn hơn ngày 10 của tháng tiếp theo tháng sinh.
15 Cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và chuyển tiền qua ví điện tử cũng như dịch vụ tắt và khởi động lại đơn vị phân phối điện cho những người mua không phải là cá nhân kinh doanh không yêu cầu hóa đơn. Vào cuối ngày hoặc cuối tháng, đơn vị xuất hóa đơn toàn cầu dựa trên thông tin chi tiết của từng giao dịch diễn ra trong ngày, tháng trên hệ thống quản lý dữ liệu của đơn vị.
Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu giao dịch và cung cấp bản tóm tắt chi tiết về các dịch vụ được cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu. Nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn cho mỗi giao dịch thì nhà cung cấp dịch vụ phải gửi hóa đơn cho khách hàng.
16 Công ty vận tải hành khách bằng taxi sử dụng phần mềm kế toán Kết thúc chuyến đi, công ty gửi thông tin chuyến đi cho khách hàng và chuyển đến cơ quan thuế dưới dạng dữ liệu của cơ quan thuế.
Thông tin bao gồm: tên hãng vận tải, biển số xe, quãng đường (km) và tổng số tiền hành khách phải trả.

Khi khách hàng nhận được hóa đơn điện tử, khách hàng cập nhật hoặc gửi thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, mã số thuế) đến nhà cung cấp phần mềm hoặc dịch vụ. Căn cứ thông tin khách hàng gửi hoặc cập nhật, công ty gửi hóa đơn du lịch cho khách hàng, đồng thời chuyển thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế.

17 Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh bằng phần mềm quản lý khám chữa bệnh, quản lý viện phí và tích lũy viện phí trên hệ thống công nghệ thông tin Cuối ngày, cơ sở y tế sẽ căn cứ vào thông tin khám chữa bệnh cũng như thông tin biên nhận thanh toán để tổng hợp, xuất hóa đơn điện tử cho các dịch vụ y tế thực hiện trong ngày.

Nếu khách hàng yêu cầu hóa đơn điện tử, cơ sở y tế sẽ lập hóa đơn điện tử và giao cho khách hàng.

18 Hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ngày lập hóa đơn là ngày xe lưu thông qua trạm thu phí
Đối với khách hàng sử dụng liên tục dịch vụ thu phí đường bộ bằng hình thức điện tử và sử dụng cùng một dịch vụ nhiều lần trong tháng trên một hoặc nhiều phương tiện thì đơn vị cung cấp dịch vụ có thể xuất hóa đơn điện tử định kỳ. Hóa đơn điện tử được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng cung cấp dịch vụ thu phí. Nội dung hóa đơn ghi chi tiết từng lượt xe qua trạm thu phí, bao gồm thời gian xe qua trạm thu phí và giá thu phí từng xe.

2. Vì sao không xuất hóa đơn, không phát sinh doanh thu vẫn phải lập báo cáo tài chính?

Áp dụng Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định trường hợp doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế như sau:

Đối với các loại thuế nộp theo tháng, quý, năm, nếu trong kỳ tính thuế không có nghĩa vụ nộp thuế hoặc người nộp thuế được hưởng ưu đãi, miễn, giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp thuế. Nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định. trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không cần nộp hồ sơ khác. Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, 17 và 18 Thông tư này để khai thuế. “

Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn có sao không?
Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn có sao không?

Vì vậy, tất cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, không có ngoại lệ, đều có nghĩa vụ lập và trình bày tài khoản hàng năm theo quy định của luật kế toán và thống kê với điều kiện không phát sinh thu nhập, chi phí.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn về nộp hồ sơ khai thuế ban đầu qua mạng 2023 của Việt Mỹ nhé!

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp, cá nhân không xuất hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 125/2020/ND-CP.  Khi thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.

STT

Hành vi

Mức phạt

Căn cứ

1 Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã kê khai thuế trên giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, cung cấp trong kỳ tính thuế tương ứng. Người nộp thuế (NNT) bị phạt 1 lần số tiền trốn thuế với một hoặc nhiều tình tiết giảm nhẹ;

Nếu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì người nộp thuế bị phạt tiền bằng 1,5 lần số tiền trốn thuế.

– Nếu xảy ra tình tiết tăng nặng thì người nộp thuế sẽ bị phạt số tiền trốn thuế hai lần.

– Người nộp thuế có hai tình tiết tăng nặng bị phạt 2,5 lần về tội trốn thuế.

– Đối với người nộp thuế có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên, bị phạt 3 lần về tội trốn thuế.

Khoản 3 Điều 17
2 Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai số lượng, trị giá hàng hóa, dịch vụ để kê khai thuế, thấp hơn thực tế và được phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Đồng thời, người nộp thuế còn phải nộp số tiền trốn thuế vào ngân sách nhà nước.

Nếu đã hết thời gian trốn thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng vẫn phải nộp tổng số tiền trốn thuế và số tiền chậm nộp tính vào số tiền trốn thuế. từ ngân sách nhà nước.

Bắt buộc điều chỉnh các khoản lỗ và số thuế GTGT được khấu trừ trong dữ liệu thuế (nếu có).

3 không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ; Phạt tiền từ 500.000 đến 1.500.000 (đối với cá nhân)

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 (đối với tổ chức)

Khoản 2 Điều 24
4 Không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng vào mục đích khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, cho, cho, đổi, trả thay cho người lao động, trừ hàng hóa lưu thông nội bộ và tiêu thụ nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.
5 Không gửi hóa đơn khi bạn bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho người mua khi cần thiết. Phạt 10-20 triệu đồng (cá nhân)

Phạt 20-40 triệu đồng (đối với tổ chức)

Buộc lập hóa đơn

Khoản 5 Điều 24
6 Lập hóa đơn không đúng thời điểm đã quy định
6.1 Không thực hiện dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ; Cảnh cáo Điểm a khoản 1 Điều 24
6.2 Không thực hiện dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng (đối với cá nhân)

Phạt tiền từ 6 triệu đến 10 triệu đồng (đối với tổ chức)

Khoản 3 Điều 24
6.3 Lập hóa đơn không đúng thời điểm đã quy định (không thuộc trường hợp 6.1 và 6.2) Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng (đối với cá nhân)

Phạt tiền từ 8 triệu đến 16 triệu đồng (đối với tổ chức)

Khoản 4 Điều 24

Trên đây LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã cung cấp thông tin về Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với Việt Mỹ đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.