Nghề Kinh Doanh Có điều Kiện

Nghề Kinh Doanh Có điều Kiện

Danh sách ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện

Danh sách ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện

Theo nghị định 108/2006/NĐ-CP, Nghị định 102/2010/NĐ-CP và Nghị định 59/2006/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy định danh sách ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện. Vì vậy, trước khi thành lập công ty  bạn nên tìm hiểu để việc vận hành sau này không gặp bất trắc. Bài viết này...

Xem chi tiết