Tư vấn dịch vụ trong nước
Hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Những năm gần đây, do tình hình dịch bệnh nên nhu cầu tiến hành giải thể công ty ngày càng nhiều. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm rõ những quy định của pháp luật về hồ sơ giải thể công ty. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ để có thể tiến hành soạn thảo cũng như chuẩn bị nhanh chóng những giấy tờ cần thiết cho vấn đề này.

Lý do để doanh nghiệp tiến hành giải thể công ty

 • Kết thúc thời hạn hoạt động của công ty đã ghi trong Điều lệ công ty khi mới thành lập mà không có quyết định về việc thực hiện thủ tục gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp chủ sở hữu công ty đối với trường hợp công ty làm ăn thua lỗ, không thuận lợi.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tham gia tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành trong thời hạn tối đa là 06 tháng liên tục mà không tiến hành thực hiện làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận về việc đăng ký doanh nghiệp của cơ quan nhà nước, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác về vấn đề thu hồi này.

Hồ sơ giải thể công ty theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật hồ sơ giải thể công ty bao gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:

 • Biên bản về việc tiến hành quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc biên bản về việc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nhờ Luật Việt Mỹ thực hiện thủ tục quyết toán thuế, cũng như thủ tục đóng cửa mã số thuế, chúng tôi sẽ hỗ trợ trọn gói cho Quý khách hàng;
 • Giấy biên nhận về việc tiến hành công bố quyết định giải thể của công ty.
 • Xác nhận hoàn tất các thủ tục đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề hải quan (Việt Mỹ có nhận thủ tục tục tiến hành xác nhận hải quan cho doanh nghiệp nếu quý khách hàng có nhu cầu);
 • Xác nhận về việc tiến hành đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết về việc chưa mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký kinh doanh của công ty bản gốc;
 • Đăng ký mẫu dấu của công ty bản gốc;
 • Dấu pháp nhân theo quy định của công ty;
 • Chấm dứt hoạt động đối với các chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm của công ty;
 • Hồ sơ giải thể công ty (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty Luật Việt Mỹ tiến hành soạn thảo hồ sơ giải thể công ty chuyển cho doanh nghiệp ký).

Thủ tục giải thể công ty

Sau khi đã nắm rõ hồ sơ giải thể công ty ở trên, quý khách hàng cần tiến hành thủ tục giải thể theo các bước sau đây.

Bước 1: Công bố thông tin về việc tiến hành thực hiện giải thể doanh nghiệp

Đăng quyết định về việc tiến hành giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ tiến hành thông báo bao gồm:

 • Thông báo về việc tiến hành giải thể của công ty;
 • Quyết định về việc giải thể của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp giải thể là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với trường hợp là loại hình công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn tiến hành nộp hồ sơ giải thể công ty: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công ty thực hiện thông qua quyết định giải thể.

Thời hạn giải quyết hồ sơ về việc công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký thành lập công ty – Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đã tiến hành đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở chính hiện đang kinh doanh sản xuất doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan tiến hành xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan sẽ tiến hành ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan quản lý Thuế

 • Gửi công văn về việc xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế của công ty);
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế mà công ty còn nợ;
 • Nộp phạt cho cơ quan (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ của công ty trong việc quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản tiến hành về vấn đề kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực tiến hành hiện thủ tục đóng của mã số thuế và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp đã tiến hành sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận của công an về việc đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu của công ty trong hồ sơ giải thể công ty được cơ quan nhà nước thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Đối với doanh nghiệp tự làm thủ tục khắc con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 tức doanh nghiệp từ ngày 01/07/2015 thì công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu này nữa mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty đã tiến hành thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan quản lý thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin cụ thể của Phòng quản lý Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế tiến hành gửi ý kiến về việc giải thể của công ty, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp hiện nay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan quản lý thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể thành công của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể công ty được chuẩn bị không chính xác, giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới tiến hành chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động trong công ty chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về hồ sơ giải thể công ty. Trong quá trình tìm hiểu soạn thảo nếu như có bất cứ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp tới Luật Việt Mỹ để được chúng tôi tư vấn và hướng dẫn một cách chi tiết nhất.

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.