Thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên năm 2023

Giải thể doanh nghiệp hiện nay là một trong những thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 với mục đích để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui kinh doanh khỏi thị trường. Hoạt động giải thể theo quy định của pháp luật thì chỉ được coi là hoàn thành nếu công ty, doanh nghiệp đã xử lý xong mối quan hệ với tất cả các chủ thể có liên quan. Vì vậy, để giải thể doanh nghiệp thành công thì cần phải phải tuân theo những thủ tục nhất định. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể và hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 cũng như các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các bên có lợi ích liên quan.

Công ty TNHH thực hiện thủ tục giải thể trong các trường hợp sau

Trước khi đi tìm hiểu về thủ tục giải thể công ty tnhh, quý khách hàng cần phải chú ý, chỉ trong một số trường hợp nhất định mới có thể làm thủ tục giải thể. Theo đó căn cứ tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp công ty tnhh có thể tiến hành giải thể bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ công ty tnhh mà không có quyết định về việc tiến hành thủ tục gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ công ty, doanh nghiệp đối với trường hợp là doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với trường hợp là loại hình công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với trường hợp là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu tham gia theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà chủ sở hữu công ty không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận về việc tiến hành đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác về vấn đề này.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm đã tiến hành thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật và không trong quá trình tiến hành giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý của công ty có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng tiến hành liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH theo quy định của pháp luật

Bước 1: Thông qua quyết định tiến hành thủ tục giải thể công ty

Để có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty tnhh, trước hết doanh nghiệp cần tiến hành tổ chức họp để thực hiện thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với trường hợp là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong công ty về các vấn đề liên quan đến lý do tiến hành thủ tục giải thể công ty tnhh; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ phát sinh khác của doanh nghiệp; phương án tiến hành xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động đối với NLĐ và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định tiến hành thủ tục giải thể

Sau khi quyết định về việc tiến hành thủ tục giải thể công ty tnhh được thông qua, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể của công ty, doanh nghiệp biết về quyết định giải thể của mình. Trường hợp doanh nghiệp còn các nghĩa vụ tài chính theo quy định chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định về việc giải thể, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, những người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến việc này. Thông báo phải cần ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ; cũng như ghi rõ số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức tiến hành thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc tổ chức tiến hành thanh lý tài sản và thứ tự thực hiện thanh toán nợ. Theo đó, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty của công ty tnhh trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp mình, trừ trường hợp Điều lệ công ty tnhh quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của công ty tnhh được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật và các quyền lợi khác theo quy định của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động mà công ty đã tiến hành ký kết;
 • Nợ thuế của công ty tnhh;
 • Các khoản nợ khác đối với những người có quyền và lợi ích liên quan.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí về việc làm thủ tục giải thể công ty tnhh, phần còn lại thuộc về chủ thể của công ty tnhh, các thành viên trong công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH lên cơ quan có thẩm quyền

 • Thứ nhất: nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để xác nhận các nghĩa vụ Hải quan của công ty;
 • Thứ hai: sau khi có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty tnhh tiến hành nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế.
 • Thứ ba: sau khi có thông báo đóng cửa mã số thuế nộp hồ sơ giải thể công ty tnhh tại cơ quan tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ giải thể công ty tnhh

Để tiến hành thủ tục giải thể công ty tnhh thành công quý khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ tài liệu sau đây:

 • Thông báo về tiến hành làm thủ tục giải thể;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã tiến hành thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) của công ty;
 • Danh sách người lao động sau khi tiến hành quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty tnhh đã tiến hành mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản ngân hàng thì có văn bản về việc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào của công ty);
 • Giấy chứng nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định của pháp luật (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản đã xác nhận của Cơ quan công an);
 • Thông báo của cơ quan Thuế về việc tiến hành đóng mã số thuế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Tờ khai thông tin về người nộp hồ sơ tiến hành thủ tục giải thể công ty tnhh;
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục do Công ty Luật Việt Mỹ tiến hành soạn thảo.

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh của Luật Việt Mỹ

 • Tư vấn cho khách hàng về thủ tục giải thể theo quy định pháp luật;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị, cũng như hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một cách nhanh chóng và chính xác;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước như thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ hải quan, quyết toán thuế, cũng như tiến hành đóng cửa mã số thuế để thực hiện thủ tục giải thể;
 • Thay mặt khách hàng hoàn tất thủ tục giải thể công ty tnhh.

Quý khách hàng trên toàn quốc đang mong muốn tìm một đơn vị thực hiện dịch vụ giải thể công ty/ giải thể cho nhánh công ty/ giải thể văn phòng đại diện uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

Đánh giá post
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.

Chat zalo
Hotline