Tin tức sự kiện
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các doanh nghiệp được phép điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của mình để phản ánh nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, để thực hiện việc này, họ cần phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi mà họ đăng ký thành lập về bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào trong ngành nghề kinh doanh của mình. Bài viết dưới đây chia sẻ về dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

1. Ngành nghề kinh doanh được hiểu là gì?

Ngành nghề kinh doanh được xác định là các hoạt động mà một doanh nghiệp đăng ký khi thực hiện các thủ tục để thành lập công ty. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh đã được đăng ký.

Hiện tại, mặc dù chưa có một định nghĩa chính thức nào về ngành nghề kinh doanh, danh mục các ngành nghề kinh doanh đã được thiết lập theo hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam, được công bố trong phụ lục của Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định trong Điều 7 các điều sau:

 1. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong các ngành, nghề không bị cấm bởi luật.
 2. Doanh nghiệp được tự quyết định hình thức tổ chức kinh doanh và có thể lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và hình thức kinh doanh một cách tự chủ.
 3. Doanh nghiệp có quyền điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh theo ý muốn của mình.

2. Bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh được hiểu là gì?

Quy trình bổ sung ngành nghề kinh doanh là khi một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách thêm vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề chưa được ghi nhận trước đó. Thủ tục này được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là quá trình doanh nghiệp điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại các ngành nghề kinh doanh đã được xác nhận trong giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh của công ty. Thủ tục này cũng được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Điều kiện thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Để thực hiện thủ tục dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Đăng ký bổ sung mã ngành nghề kinh doanh phải tuân thủ Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Trường hợp ngành nghề đó không có trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, thì cần tuân thủ quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật khác.
 • Ngành nghề kinh doanh bổ sung không thuộc nhóm 7 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Nếu ngành nghề đó thuộc danh mục 277 mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần đáp ứng các điều kiện quy định cho ngành nghề đó.
 • Ngành nghề kinh doanh bổ sung không được trùng lặp với ngành nghề đã đăng ký trước đó. Trong trường hợp muốn bổ sung chi tiết ngành nghề, cần giảm mã ngành cũ và thêm mã ngành mới thay thế.
 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập chưa đăng ký số điện thoại/email/fax, khi thực hiện thủ tục thêm/giảm mã ngành nghề kinh doanh, cần bổ sung thông tin liên hệ công ty.

4. Quy trình thực hiện dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Quá trình thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ tuân theo các bước sau đây:

4.1. Bước 1: Chuẩn bị thông tin

Doanh nghiệp cần quyết định liệu họ muốn thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh theo hướng bổ sung hoặc bớt. 

Trong trường hợp bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn các mã ngành nghề kinh doanh mà họ dự định thêm vào. Trong khi đó, khi quyết định bớt ngành nghề, doanh nghiệp sẽ cần liệt kê các ngành nghề mà họ muốn loại bỏ từ đăng ký kinh doanh của mình.

4.2. Bước 2: Soạn hồ sơ cần bổ theo quy định

Các tài liệu cần thiết cho quá trình thực hiện dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ bao gồm các mục sau đây:

4.2.1. Hồ sơ bổ sung Công ty TNHH 2 thành viên

Dưới đây là các tài liệu cần thiết cho quá trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên:

 • Một (01) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. Nếu không có mẫu thông báo này, bạn có thể liên hệ với Công ty LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để nhận được hỗ trợ.
 • Một (01) Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên, chi tiết nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Một (01) Bản sao các tài liệu như Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, và Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có).
 • Một (01) Giấy ủy quyền, nếu người đại diện của công ty ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ xác thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

4.2.2. Hồ sơ bổ sung Công ty Cổ phần

Dưới đây là các tài liệu cần có trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần:

 • Một (01) Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Một (01) Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, chi tiết nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Một (01) Bản sao các tài liệu như Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, và Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có).
 • Một (01) Giấy ủy quyền, nếu người đại diện của công ty ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện thủ tục, cùng với bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ xác thực cá nhân của người được ủy quyền (nếu có).

4.2.3. Hồ sơ bổ sung Công ty hợp danh

Dưới đây là các tài liệu cần có trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp danh:

 • Một (01) Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Một (01) Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh, chi tiết nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Một (01) Bản sao các tài liệu như Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, và Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có).
 • Một (01) Giấy ủy quyền, nếu người đại diện của công ty hợp danh ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện thủ tục.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ xác thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

4.2.4. Hồ sơ bổ sung Công ty TNHH 1 thành viên

Dưới đây là các tài liệu cần có trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên:

 • Một (01) Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Một (01) Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty, chi tiết nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Một (01) Bản sao các tài liệu như Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, và Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có).
 • Một (01) Giấy ủy quyền, nếu người đại diện của công ty ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện thủ tục.

4.3. Bước 3: Nộp hồ sơ dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh đến phòng ĐKKD

Quá trình nộp hồ sơ sau khi đã hoàn tất chuẩn bị sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua cổng thông tin quốc gia để hồ sơ được thẩm định. Dưới đây là các bước thực hiện:

 • Bước 1: Quét tất cả các tài liệu cần nộp.
 • Bước 2:Truy cập vào trang web dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Bước 3:Đăng ký tài khoản trực tuyến bằng cách điền thông tin yêu cầu (cần chuẩn bị sẵn email, số điện thoại, số căn cước công dân).
 • Bước 4:Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và thực hiện việc nộp hồ sơ bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

4.4. Bước 4: Chờ thẩm định từ cơ quan đăng ký

Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký của doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cán bộ sẽ giải thích lý do và hướng dẫn người nộp hồ sơ cần bổ sung giấy tờ theo quy định.

4.5. Bước 5: Nhận kết quả

Sau khi đã hoàn thành quá trình nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận, đồng thời đặt lịch hẹn cho ngày trả kết quả. Doanh nghiệp sẽ nhận được bản gốc giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh thông qua dịch vụ bưu chính.

5. Ghi mã ngành trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi điền mã ngành nghề kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần tuân theo mã ngành cấp 4 được quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là các ngành nghề được quy định bởi Luật chuyên ngành (Việt Nam sẽ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành khi có nhiều quy định tương tự nhau về cùng một vấn đề), doanh nghiệp cần ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó áp dụng mã tương ứng vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Trong trường hợp ngành nghề yêu cầu điều kiện và chứng chỉ hành nghề để hoạt động, doanh nghiệp cũng cần áp dụng mã tương ứng vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý rằng, hiện tại khi thêm ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp không cần phải nộp kèm hồ sơ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề thay đổi hoặc bổ sung.

Doanh nghiệp phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh được đưa ra.

Với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký trước ngày 20/08/2018, khi tiến hành thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề, cần bắt buộc cập nhật theo mã ngành kinh tế mới (nếu có mã ngành cần điều chỉnh trong danh sách ngành nghề kinh doanh hiện hữu).

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

6. Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Công ty LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ, với đội ngũ chuyên viên pháp lý cao cấp, đã và đang thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn quốc.

Trải qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều làm chúng tôi rất tự hào là sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Tại LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ, không chỉ đảm bảo về chất lượng dịch vụ mà còn cam kết bảo vệ quyền lợi và chi phí hợp lý cho khách hàng.

Chuyên viên tại LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ thực hiện các công việc sau trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

 • Tư vấn về quy trình và thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn về lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật, cũng như về các yêu cầu về vốn và bằng cấp chuyên môn.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết.
 • Soạn thảo và đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Theo dõi hồ sơ và bổ sung hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của chuyên viên.
 • Nhận giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới cho công ty.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thực hiện thay đổi ngành nghề.

7. Chi phí của dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi phí bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh bao gồm hai khoản chính: phí nộp tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ.

Trong phần lệ phí nộp tại cơ quan nhà nước, theo quy định của Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 

Lệ phí này khi công bố trên Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư là 100.000 VNĐ.

Đối với phần phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh, mỗi đơn vị sẽ có cách tính và báo giá khác nhau. Trong số đó, có đơn vị lựa chọn giá rẻ để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, Công ty LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ tập trung vào chất lượng dịch vụ hơn là giá cả. Chúng tôi không nhấn mạnh vào giá rẻ, mà tập trung vào việc nâng cao giá trị mà khách hàng nhận được.

Do đó, phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ dao động từ 900.000 VNĐ.

Trên trang web LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ, đã được cung cấp thông tin về dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích đối với quý độc giả. Nếu quý vị quan tâm và muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách tận tình nhất.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.