Tin tức sự kiện
Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu?

Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu là câu hỏi mà ai cũng quan tâm khi thực hiện vấn đề này? Giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép cá nhân, tổ chức được tiến hành kinh doanh khi có đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, trước khi tham gia hoạt động kinh doanh, cá nhân, tổ chức phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Với các mô hình kinh doanh khác nhau, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh cũng khác nhau.

1. Thủ tục tiến hành đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2023

Giấy phép kinh doanh là bằng chứng pháp lý chứng minh quyền hoạt động của tổ chức kinh doanh, thể hiện sự ủy quyền và công nhận của nhà nước đối với việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà nước có thể quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như giáo dục, y tế, tài chính… Giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh doanh được dùng làm hộ chiếu, giấy chứng nhận đủ điều kiện. tham gia các hoạt động của ngành nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như các bên liên quan.

Giấy phép kinh doanh là văn bản pháp lý do cơ quan quản lý chức năng (thường là cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc phòng kế hoạch và đầu tư) cấp để cho phép doanh nghiệp hoạt động trong một ngành cụ thể hoặc với một loại hình kinh doanh nhất định.

1.1 Đăng ký giấy phép kinh doanh của công ty có vốn góp của cá nhân, tổ chức Việt Nam

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

 • 1 bản giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách số lượng thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông
 • Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập;
 • Văn bản ủy quyền;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú: Trong trường hợp đăng ký tòa nhà, trong quá trình làm thủ tục, công ty phải xuất trình các tài liệu chứng minh rằng địa chỉ văn phòng đăng ký của công ty không phải là một “căn hộ”.

Cách thức thực hiện: 

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền phải đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua các phương thức sau:

 • Tiến hành nôp ngay trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp online qua website.

Thời gian xử lý: 

Trong vòng 3 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy đăng ký kinh doanh; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho người thành lập doanh nghiệp những nội dung cần thay đổi, bổ sung bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký công ty thì phải thông báo cho người thành lập công ty bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.2 Đăng ký giấy phép kinh doanh của công ty có vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban quản lý khu  khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT cấp, điều chỉnh và thu hồi GCN đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư XD và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu KT;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT.
 • SKH và ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT.

Sở Kế hoạch nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến ​​thành lập Văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

 • Dự án đầu tư thực hiện trên 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT;
 • Dự án đầu tư vào khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT mà Ban quản lý khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT chưa được thành lập hoặc không thuộc sự chỉ đạo của Ban quản lý khu công nghiệp khu. công viên, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu KT.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu xác minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp pháp luật xây dựng quy định việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thì nhà đầu tư có thể nộp Báo cáo nghiên cứu thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bất kỳ tài liệu nào khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không có yêu cầu nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép di dời địa điểm mục đích.
 • Giải trình về công nghệ sử dụng, áp dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, tư vấn công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC
 • Các tài liệu khác có liên quan đến các dự án đầu tư, các yêu cầu liên quan đến điều kiện và năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2:  Xin GCN ĐKDN

Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp

Nếu muốn xin cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp, bạn phải nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi bạn muốn thành lập doanh nghiệp. Thời hạn đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 3 ngày làm việc;

Thời gian xử lý : Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy đăng ký kinh doanh có hợp lệ hay không; nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho người thành lập doanh nghiệp những nội dung cần thay đổi, bổ sung bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký công ty thì phải thông báo cho người thành lập công ty bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu?
Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu?

2. Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu theo quy đinh?

Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu là điều mà các doanh nghiệp cần chú ý. Nếu muốn xin cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp, bạn phải nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi bạn muốn thành lập doanh nghiệp. Thời hạn đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 3 ngày làm việc;

3. Chi phí xin giấy phép kinh doanh hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xin giấy phép kinh doanh có thể khác nhau tùy theo địa điểm và loại hình kinh doanh. Dưới đây là một số yếu tố thường được xem xét khi tính toán chi phí:

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư là 100.000 đồng;

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư là 100.000 đồng;

Lệ phí đăng tờ khai thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 300.000 đồng;

Chi phí khắc con dấu tròn cho công ty là 450.000đ (khách hàng có thể tự liên hệ với cửa hàng con dấu. Theo luật công ty hiện hành, công ty được phép sở hữu nhiều con dấu để sử dụng thuận tiện ở nhiều nơi);

Chí phí dán biển hiệu công ty là 200.000 đồng;

Phí mua chữ ký số (Token) gói 1 năm là 1.530.000 VNĐ.

Ngoài ra, còn có các gói khác như gói 2 năm, gói 3 năm, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp mà lựa chọn gói chữ ký số phù hợp (Xem thêm thông tin về bảng giá dịch vụ chữ ký điện tử);

Phí gửi thông thường vào tài khoản ngân hàng là 1.000.000 đồng (chi phí này doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm nhưng được ngân hàng yêu cầu duy trì tài khoản doanh nghiệp.

Nếu tài khoản bị đóng sau đó, số tiền này sẽ được hoàn trả cho khách hàng);

Chi phí sử dụng hóa đơn điện tử: Nếu doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử để giảm chi phí trả trước và phù hợp với xu hướng hiện nay thì mức giá sẽ tùy thuộc vào từng gói hóa đơn điện tử.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết của Việt Mỹ về thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh uy tín, chuyên nghiệp

Bạn không có thời gian làm công việc này, bạn cần tập trung vào công việc kinh doanh, lại không hiểu hết các thủ tục pháp lý phức tạp, nếu không chuyên nghiệp sẽ không hoàn thành đúng và đầy đủ theo quy định mà công ty đưa ra. pháp luật. Để tránh những rắc rối về pháp lý, thuế và tránh bị phạt nặng không cần thiết sau này nếu bỏ qua một trong các thủ tục trên.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh tại Việt Mỹ không chỉ có chi phí hợp lý, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng mà còn có 6 ưu điểm khác biệt mà không phải đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập nào cũng có được.

6 ưu điểm của dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kế toán Việt Mỹ:

 • Cam kết phí trọn gói và không phát sinh thêm phí;
 • Nhận thông tin và hoàn thiện hồ sơ trong vòng 120 phút;
 • Sử dụng dịch vụ tận nhà miễn phí trong suốt quá trình thực hiện;
 • Cam kết giao hàng đúng thời hạn (sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh);
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trước khi thành lập như loại hình cơ sở, mã số doanh nghiệp, vốn đăng ký, điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh… cho từng khách hàng;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề về thuế, nhằm tối ưu hóa số thuế phải nộp mà vẫn đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi “Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu?”. Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng thường xuyên gọi điện để được Việt Mỹ tư vấn và giải đáp. Quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập hộ kinh doanh cá thể vui lòng liên hệ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được hướng dẫn và cung cấp dịch vụ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn cấp phép kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến những tư vấn chất lượng, có chuyên môn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.