Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2021

Do tình hình kinh tế hiện nay của Việt Nam đang có những thay đổi thất thường nên các chủ sở hữu của công ty do đó mà cũng có các nhu cầu về việc tiến hành tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh covid đang có sự chuyển biển nghiêm trọng trong thời gian qua. Tuy nhiên việc tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật không phải có thể tiến hành thực hiện bất kỳ lúc nào, việc tiến hành tăng giảm vốn điều lệ cần có những điều kiện nhất định. Vậy thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2022 bao gồm những vấn đề gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ để hiểu hơn về nội dung này.

Vốn điều lệ công ty được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành

Trước khi đi tìm hiểu thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 được quy định như thế nào thì  chúng ta cần hiểu thế nào là vốn điều lệ của công ty và  nó ý nghĩa như thế nào.

Vốn điều lệ của từng loại hình công ty sẽ có cách tiến hành thực hiện tham gia góp và cũng như sẽ có cách hiểu là khác nhau, cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 được hiểu như sau:

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên số vốn điều lệ của công ty là số vốn mà do tổ chức kinh doanh hoặc cá nhân thành lập công ty đồng thời làm chủ sở hữu thực hiện tiến hành đăng ký và góp vốn vào công ty khi thành lập, là giá trị tài sản được quy thành tiền Việt Nam Đồng theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh

Đối với hai loại hình này thì số vốn điều lệ của công ty cũng chính được hiểu là số vốn tiến hành góp hoặc số vốn cam kết sẽ góp của các thành viên tham gia khi tiến hành thủ tục thành lập công ty, có đăng ký với cơ quan nhà nước trong thời hạn quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với loại hình công ty cổ phần

Riêng đối với loại hình công ty cổ phần thì vốn điều lệ của công ty lại là các cổ phần trong công ty theo đó có giá trị như nhau đã bán được ra ngoài thị trường hoặc được số cổ phần cam kết mua của các cổ đông sáng lập khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và được chủ sở hữu công ty ghi nhận trong Điều lệ công ty đăng ký với cơ quan nhà nước.

Theo đó thì thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 sẽ phụ thuộc vào từng loại hình công ty mà sẽ có quy định là khác nhau.

Các trường hợp có thể tiến hành thay đổi vốn điều lệ?

Trước khi vào thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty chúng ta cần phải xem các trường hợp có thể tiến hành thay đổi vốn điều lệ là gì? Công ty mình liệu có được tiến hành thay đổi vốn điều lệ hay không.

Cũng như quy định về vốn điều lệ của công ty mà Luật Việt Mỹ đã giới thiệu ở trên thì các trường hợp tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 cũng sẽ phụ thuộc vào từng loại công ty khác nhau mà có các quy định khác nhau, theo Luật doanh nghiệp 2020 thì vấn đề được quy định cụ thể bao gồm: 

Loại hình công ty TNHH một thành viên:

Công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành có thể tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp do chính chủ sở hữu của công ty khi không góp vốn đủ với số vốn mà mình đã tiến hành cam kết trong thời hạn thực hiện đăng ký trong điều lệ hoặc trong trường hợp công ty muốn tiến hành tăng vốn điều lệ nên trực tiếp nhận vốn góp của các thành viên khác, chủ đầu tư tăng vốn.  Chú ý đối với loại hình công ty này khi nhận thêm vốn góp của thành viên khác vào công ty thì chủ sở hữu phải tiến hành chuyển đổi loại hình.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Có thể tiến hành thủ tục tăng vốn góp trong trường hợp các thành viên tham gia thành lập công ty góp tăng vốn lên hoặc nhận thêm vốn góp của các thành viên tham gia khác tuy nhiên cần chú ý số thành viên tham gia không quá 50 thành viên.
 • Khi có yêu cầu về việc tiến hành mua lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty khi thành viên này có biểu quyết không đồng ý.

Đối với Công ty hợp danh

Các thành viên trong công ty hợp danh không góp đủ số vốn đã tiến hành cam kết theo thời gian đã chỉ định của pháp luật. Hoặc công ty hợp danh có nhu cầu tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiến hành nhận góp vốn của các thành viên góp vốn vào công ty.

Đối với Công ty cổ phần:

 • Cổ đông khi không thực hiện thanh toán đầy đủ số cổ phần đã tiến hành đăng ký mua trước đó trong thời gian đầu khi tiến hành góp vốn trong thời hạn đã được ghi rõ trong điều lệ của công ty.
 • Công ty tiến hành mua lại cổ phần theo yêu cầu của các cổ đông trong công ty hoặc quyết định mua lại của Hội đồng quản trị có nhu cầu.
 • Công ty tiến hành thực hiện thủ tục tăng vốn bằng việc phát hành chứng khoán của công ty như hình thức chào bán cổ phần ra công chúng hoặc bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Đối với thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 được quy định cụ thể trong nghị định số 01/2021/NĐ-CP do chính phủ ban hành, trong đó bao gồm hai thủ tục chính đó là:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi đến thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở bao gồm các thông tin:

 • Tên mã số của công ty, doanh nghiệp, kèm theo đó là mã số thuế, cũng như giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Thông tin cụ thể chi tiết như họ và tên, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên hoặc đối với loại hình công ty hợp danh.
 • Số vốn điều lệ cũ của công ty và số vốn điều lệ mới khi tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 cũng như hình thức thay đổi vốn.
 • Thông tin cần thiết của chủ sở hữu của công ty hoặc thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo trên cần phải có:

 • Quyết định của công ty bằng văn bản hợp pháp đối với trường hợp việc thay đổi vốn của các công ty hợp danh, loại hình công ty TNHH và của đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp công ty cổ phần.
 • Quyết định cũng như biên bản cuộc họp về việc tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023.

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì sau 10 ngày công ty sẽ được nhận kết quả về việc thay đổi vốn điều lệ. Sau đó doanh nghiệp cần tiến hành thông báo về việc thay đổi thông tin trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Chú ý: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 đối với trường hợp giảm vốn điều lệ

Việc tiến hành giảm vốn điều lệ sẽ khó khăn hơn đối việc thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ, trong đó công ty cần đảm bảo các điều kiện như:

 • Có bản cam kết về việc bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ cũng như thanh toán các nghĩa vụ tài sản khác sau khi tiến hành thủ tục giảm vốn tránh trường hợp tiến hành giảm vốn để trốn tránh nghĩa vụ của các công ty.
 • Ngoài ra đối với những ngành nghề mà pháp luật có yêu cầu vốn pháp định thì chỉ được tiến hành giảm vốn đến số vốn tối thiểu mà nhà nước đã quy định đối với ngành nghề đó.

Những lưu ý sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

 • Nên thực hiện việc hoàn thành các vấn đề liên quan đến tăng vốn điều lệ xong rồi hẵng làm thủ tục đăng ký thay đổi, tránh trường hợp sau khi tiến hành đăng ký xong nhưng các thành viên trong công ty lại không thể góp đủ trên thực tế. Nhất là đối với những ngành nghề có yêu cầu quy định về vốn pháp định tối thiểu.
 • Thủ tục tăng vốn điều lệ sẽ tương đối đơn giản cũng như dễ dàng hơn so với thủ tục giảm vốn điều lệ, chính vì vậy cần tiến hành cân nhắc kỹ trước khi thực hiện tiến hành thủ tục tăng, giảm vốn. Luật Việt Mỹ khuyên bạn chỉ làm khi thực sự có nhu cầu cần thiết.

Các khó khăn khách hàng gặp phải trong quá trình thực hiện

 • Xác định sai về điều kiện thay đổi, cũng như nhu cầu mong muốn của mình về việc tăng giảm vốn điều lệ.
 • Không nắm rõ các quy định của pháp luật về thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2023 cũng như các vấn đề pháp lý khác.
 • Không có kinh nghiệm nên dẫn tới quá trình chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thiếu, không đầy đủ dẫn đến tốn thời gian khi bị trả lại hồ sơ.
 • Không có thời gian để thực hiện thủ tục.

Quý khách hàng trên TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty nhanh – chất lượng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

5/5 - (4 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.