Tư vấn dịch vụ trong nước
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Để tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển thì một hình thức mà doanh nghiệp có thể lựa chọn là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong trường hợp doanh nghiệp bạn không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu mà pháp luật quy định thì việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng là thủ tục bắt buộc phải làm. Vậy thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện như thế nào, để giải đáp thắc mắc này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây:

Các hình thức và điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tùy thuộc vào nhu cầu và loại hình doanh nghiệp hiện tại của công ty bạn mà có thể lựa chọn một trong những hình thức chuyển đổi dưới đây:

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty tnhh), công ty cổ phần (công ty CP) hoặc công ty hợp danh (công ty HD)

 • Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi khi đáp ứng đủ các điều kiện của loại hình doanh nghiệp dự kiến chuyển đổi;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết bằng văn bản về việc chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi khoản nợ chưa thanh toán;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải có thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý bằng văn bản về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận cũng như tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết hoặc có thoả thuận với các thành viên góp vốn khác bằng văn bản về việc tiếp nhận, sử dụng các lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Chuyển đổi từ công ty tnhh một thành viên sang công ty tnhh từ hai thành viên trở lên

Đối với trường hợp này, chủ sở hữu của công ty tnhh một thành viên cần chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của mình cho một hoặc một số cá nhân khác hoặc tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới.

Chuyển đổi từ công ty tnhh hai thành viên trở lên sang công ty tnhh một thành viên.

 • Đối với trường hợp này một thành viên phải nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng của tất cả thành viên còn lại;
 • Hoặc một tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên của công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của tất cả thành viên góp vốn của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại 01 thành viên góp vốn.

Chuyển đổi từ công ty tnhh thành công ty cổ phần và ngược lại

 • Công ty tnhh có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần qua các phương thức sau:
 • Chuyển đổi từ công ty tnhh thành công ty cổ phần nhưng không huy động thêm cá nhân, tổ chức khác cùng góp vốn hoặc không bán phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác;
 • Chuyển đổi từ công ty tnhh thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm cá nhân, tổ chức khác góp vốn;
 • Chuyển đổi từ công ty tnhh thành công ty cổ phần bằng cách bán một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác;
 • Ngoài ra, có thể kết hợp các phương thức nêu trên để đảm bảo số lượng cổ đông trong công ty cổ phần tối thiểu phải là ba cổ đông.

Chuyển đổi từ công ty tnhh một thành viên là tổ chức thành công ty tnhh một thành viên là cá nhân

Đối với trường hợp này tổ chức cần chuyển toàn bộ vốn điều lệ sang cho một cá nhân khác.

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty tnhh một thành viên:

 • Một cổ đông phải nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ tất cả cổ đông còn lại;
 • Một cá nhân hoặc tổ chức không phải là cổ đông đứng ra nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả cổ đông trong công ty;
 • Công ty sẽ chỉ còn lại 01 cổ đông.

Một số lưu ý khi đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Hiện nay, pháp luật không có quy định về việc công ty tnhh và công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, bởi vậy bạn không thể thực hiện được việc chuyển đổi này.
 • Công ty có từ dưới 2 thành viên sẽ không thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty nếu muốn chuyển sang loại hình khác thì phải chứng minh đã đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó theo pháp luật quy định.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Để đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Quyết định bằng văn bản kèm bản sao biên bản họp về việc thay đổi loại hình của: Chủ sở hữu công ty (nếu là công ty tnhh một thành viên); hội đồng thành viên của công ty (nếu là công ty tnhh hai thành viên trở lên); đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần);
 • Điều lệ công ty (nếu là công ty tnhh hoặc công ty cổ phần)
 • Danh sách thành viên (nếu là công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Kèm theo một số giấy tờ sau đây:

Đối với trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh,  công ty cổ phần.

 • Cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân bằng văn bản về việc chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi khoản nợ chưa thanh toán;
 • Thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý bằng văn bản về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận cũng như tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Cam kết hoặc có thoả thuận với các thành viên góp vốn khác bằng văn bản về việc tiếp nhận, sử dụng các lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ có giá trị chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng nếu thực hiện việc chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; hoặc hợp đồng tặng cho nếu tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; hoặc bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế của người thừa kế nếu thừa kế theo quy định của pháp luật;

Đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng hoặc tặng cho cho một hoặc một số cá nhân khác một phần quyền sở hữu công ty.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác

Đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty tnhh hai thành viên trở lên sang công ty tnhh một thành viên:

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh.
 • Nghị quyết, quyết định kèm theo bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi hoạt động của công ty tnhh hai thành viên trở lên.

Đối với trường hợp chuyển từ công ty cổ phần thành công ty tnhh và ngược lại:

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ khác có giá trị chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 • Quyết định, nghị quyết của chủ sở hữu nếu là công ty tnhh một thành viên hoặc quyết định, nghị quyết kèm theo bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên nếu là công ty tnhh hai thành viên trở lên hoặc Nghị quyết kèm theo bản sao biên bản cuộc họp về việc chuyển đổi công ty của Đại hội đồng cổ đông nếu công ty cổ phần.
 • Giấy tờ xác nhận về việc góp vốn của các thành viên, cổ đông mới.

Trình tự tiến hành: Theo quy định hiện hành thì khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đủ hồ sơ nêu trên và thực hiện các thủ tục đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhanh – uy tín – chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.