Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

Một trong những nội dung bắt buộc phải kê khai khi tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty mới đó là việc tiến hành đăng ký vốn điều lệ. Có rất nhiều startup khi muốn thực hiện thành lập công ty để tiến hành kinh doanh có thắc mắc như “Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?”, “Thành lập công ty có cần phải đáp ứng theo mức vốn tối thiểu hoặc tối đa không?” Nếu như bạn cũng thắc mắc vấn đề trên, hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi, Công ty luật Việt Mỹ xin tư vấn về mức vốn phù hợp khi thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện nay.

Các vấn đề cần chú ý khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trước khi đi tìm hiểu việc thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn thì luật Việt Mỹ bằng những kinh nghiệm lâu năm của mình, đưa ra cho quý khách một số vấn đề trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Phải đáp ứng điều kiện về chủ thể khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân, không thuộc điều cấm của luật doanh nghiệp cũng như không là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân khác hoặc thành viên của công ty hợp danh.
 • Đáp ứng các điều kiện về địa chỉ thành lập, tên của doanh nghiệp và đặc biệt là ngành nghề tiến hành sản xuất kinh doanh trên thực tế.
 • Nếu như đăng ký các ngành nghề có yêu cầu giấy phép điều kiện kèm theo thì phải xin các loại giấy phép đó ngay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Sau khi quý khách hàng đáp ứng được các điều kiện trên thì mới có thể đi vào thành lập và chú ý đến vấn đề thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn thì hợp lý.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì mức vốn tiến hành đầu tư khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:

 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân sẽ do chủ sở hữu mở doanh nghiệp tự tiến hành đăng ký. Chủ sở của hữu doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ tiến hành đăng ký một cách chính xác cũng như cụ thể tổng số vốn đầu tư của mình, trong đó cần phải nêu rõ số vốn góp vào doanh nghiệp bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ, cũng như góp vào bằng vàng và những loại tài sản hợp pháp khác; đối với những loại vốn bằng tài sản khác như các loại động sản thì sẽ phải thực hiện ghi rõ loại tài sản, số lượng, cũng như giá trị của mỗi loại tài sản đó.
 • Toàn bộ những tài sản và khoản vốn, kể cả tài sản tiến hành thuê và vốn vay nếu như được thực hiện sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì cũng phải được ghi chép vào sổ sách của doanh nghiệp một cách đầy đủ hàng ngày vào sổ kế toán cũng như ghi cụ thể vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Trong suốt quá trình thực hiện hoạt động của mình, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền tiến hành tăng hay giảm vốn đầu tư của mình vào doanh nghiệp tư nhân. Việc tiến hành tăng hay giảm vốn đầu tư này của chủ sở hữu doanh nghiệp cũng phải được tiến hành ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Như vậy, không có quy định pháp luật cụ thể nào nói rằng thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn. Điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính cũng như vấn đề riêng của bạn khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân và theo quy định pháp luật cụ thể nếu như tiến hành đăng ký kinh doanh những ngành nghề có điều kiện.

Các loại vốn cần quan tâm khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân

Ngoài việc thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn thì nhiều người còn quan tâm đến các loại vốn hiện có cần phải góp khi thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, có thể phải góp các loại vốn sau:

Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân

Vốn điều lệ được hiểu là gì?

Trước tiên để hiểu thì chúng ta hiểu vốn điều lệ là gì? Nhiều người hiểu vốn điều lệ chỉ là vốn ban đầu khi chủ sở hữu của công ty đăng ký thành lập mới. Theo Luật Việt Mỹ thì đây là một cách hiểu sai lầm. Vốn điều lệ của công ty là vốn của của chủ sở hữu từ thời điểm tiến hành đăng ký thành lập và xuyên suốt thời gian công ty sản xuất kinh doanh và hoạt động.

Vốn điều lệ tại thời điểm tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân mới là mức vốn mà chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân tiến hành cam kết góp được ghi nhận và đã được đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn điều lệ?

Căn cứ theo quy định hiện hành tại Luật doanh nghiệp năm 2020, pháp luật không quy định về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn ban đầu bắt buộc như Luật Việt Mỹ đã trình bày ở trên. Theo đó, tùy vào khả năng kinh tế của thành viên chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân và mục đích tiến hành sản xuất cũng như hoạt động của công ty, vốn điều lệ được chủ sở hữu quyết định cụ thể. Do vậy, khi quyết định tiến hành thành lập công ty, chủ sở hữu công ty tư nhân nên xác định vốn điều lệ dựa trên các cơ sở sau:

 • Khả năng tài chính hiện tại của mình;
 • Phạm vi, quy mô tiến hành kinh doanh sản xuất và hoạt động của công ty;
 • Chi phí tiến hành hoạt động thực tế của công ty sau khi tiến hành thành lập (vì vốn điều lệ của công ty để sử dụng cho các hoạt động đầu tư của công ty sau khi thành lập);
 • Dự án tiến hành ký kết với đối tác làm ăn của công ty…

Như vậy mặc dù Luật Việt Mỹ đã trả lời cho quý khách hàng về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn là pháp luật không bắt buộc, tuy nhiên thì nên lựa chọn mức vốn điều lệ sao cho hợp lý tránh cao quá hoặc thấp quá.

Thời gian góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân

Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định thời hạn góp đủ vốn đối với doanh nghiệp tư nhân mới thành lập tối đa 90 ngày, kể từ ngày được cơ quan nhà nước tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân mới. Trường hợp hết thời hạn trên mà công ty chưa tiến hành góp đủ số vốn đã tiến hành đăng ký thì phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

 • Thành viên hay chính là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các vấn đề tài chính phát sinh của doanh nghiệp mình.
 • Số vốn góp vào doanh nghiệp tư nhân quyết định mực thuế môn bài công ty phải nộp sau khi hoàn tất quy trình thành lập công ty. Theo quy định hiện hành thuế môn bài được chia thành hai mức đóng như sau:

Mức 1: Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài đóng hàng năm: 3 triệu đồng /1 năm

Mức 2: Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thuế môn bài hàng năm: 2 triệu đồng/ 1 năm

Tuy nhiên, chủ sở hữu cũng cần lưu ý đối với những công ty tiến hành thành lập để kinh doanh các ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện cụ thể quy định về vốn pháp định hoặc pháp luật yêu cầu ký quỹ thì với câu hỏi khi “thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn” thì ngoài vốn điều lệ như ở trên thì quý khách hàng còn phải chú ý lựa chọn vốn điều lệ của công ty phải tối thiểu bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng yêu cầu về ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Như Luật Việt Mỹ đã nói ở trên đối với câu hỏi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn theo luật doanh nghiệp đều không yêu cầu cụ thể, tuy nhiên nếu như ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, số vốn thành lập phải đáp ứng với mức vốn nhà nước đưa ra.

Đây là số vốn tối thiểu để công ty được phép tiến hành thành lập theo quy định của nhà nước. Tuỳ vào loại hình kinh doanh ngành nghề đăng ký có điều kiện hay không có điều kiện mà có mức vốn pháp định khác nhau theo quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Vốn ký quỹ để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đây là số vốn trong vốn bắt buộc phải thực hiện, doanh nghiệp tư nhân của bạn phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng, nhằm đảm bảo sự quá trình hoạt động của công ty.

Khi đăng ký tiến hành thủ tục thành lập công ty kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có phải có vốn ký quỹ thì công ty phải tiến hành chứng minh đã ký quỹ đủ số tiền mà pháp luật yêu cầu.

Như vậy thì có thể thấy với câu hỏi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn thì theo quy định của pháp luật hiện hành theo quy định thì không bắt buộc mức vốn bắt buộc là bao nhiêu, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì chủ sở hữu phải đáp ứng mức vốn pháp định và mức vốn ký quỹ bắt buộc theo quy định hiện hành.

Hình thức góp vốn khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh câu hỏi mở doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn thì nhiều người còn quan tâm đến các hình thức góp vốn hiện nay theo quy định của pháp luật.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành viên hay chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có thể tiến hành góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản.

 • Đối với hình thức tiến hành góp vốn bằng tiền mặt, chủ sở hữu có thể tiến hành thực hiện góp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc có thể góp vào doanh nghiệp tư nhân qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty (sau khi công ty đăng ký tài khoản tại các ngân hàng thương mại).
 • Đối với hình thức tiến hành góp vốn bằng tài sản, chủ sở hữu của công ty phải tiến hành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng loại tài sản cụ thể.

Quý khách hàng tại đang mong muốn tìm một đơn vị thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân nhanh, trọn gói, giá rẻ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

ketoanvietmy.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.