Tư vấn dịch vụ trong nước
thành lập công ty dịch vụ việc làm

Với nhu cầu tìm việc làm cũng như nhu cầu tìm người lao động, nhân viên tăng thì các cá nhân, doanh nghiệp sẽ thường tìm đến công ty dịch vụ việc làm để tìm kiếm công việc, nhân viên phù hợp. Do đó, việc thành lập công ty dịch vụ việc làm là một lựa chọn khả quan. Nếu bạn đang dự định thành lập công ty dịch vụ việc làm nhưng chưa biết quy trình thực hiện như thế nào? hãy theo dõi bài viết dưới đây của Việt Mỹ để nắm rõ hơn về vấn đề này nhé.

1. Công ty dịch vụ việc làm là gì?

Căn cứ theo Điều 36 Luật Việc làm 2013 có quy định dịch vụ việc làm bao gồm việc: tư vấn và giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin cần thiết về thị trường lao động.

Theo đó thì công ty hoạt động dịch vụ việc làm là loại hình công ty thực hiện các công việc: tư vấn và giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin cần thiết về thị trường lao động.

Và theo khoản 1 Điều 39 Luật Việc làm 2013 quy định thì công ty dịch vụ việc làm có thể là công ty tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc là công ty cổ phần.

Công ty dịch vụ việc làm phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc làm cấp (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Ngoài ra, công ty dịch vụ việc làm được thu phí theo quy định pháp luật về phí, lệ phí.

2. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ việc làm

Thành lập công ty dịch vụ việc làm, tại Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

– Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh công ty để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của công ty hoặc được công ty thuê ổn định theo hợp đồng với thời gian từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Công ty đã thực hiện ký quỹ số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

– Người đại diện theo pháp luật của công ty dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không thuộc  trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu TNHS, đang bị tạm giam, đang phải chấp hành hình phạt tù, đang phải chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi đang cư trú, bị hạn chế hoặc mất đi năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm việc đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm các công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+ Có trình độ học vấn từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm việc chuyên môn hoặc là quản lý dịch vụ việc làm hoặc là cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng)

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Các hoạt động chủ yếu của công ty dịch vụ việc làm

Cụ thể các hoạt động mà công ty dịch vụ việc làm được phép thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 23/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Hoạt động tư vấn bao gồm:

+ Tư vấn và định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ về kỹ năng ngành nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp, phương án đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện phù hợp đối với khả năng và nguyện vọng;

+ Tư vấn về việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí công việc phù hợp với khả năng và nhu cầu; tư vấn về kỹ năng để tham gia dự tuyển; tư vấn về tự tạo việc làm, tự tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

+ Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động; tư vấn về quản trị và phát triển việc làm và phát triển nguồn nhân lực;

+ Tư vấn về các chính sách lao động, việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động.

– Giới thiệu về công việc, việc làm cho người lao động.

– Cung ứng và tuyển dụng người lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

+ Tuyển người lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn được những người đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Cung ứng người lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Giới thiệu người lao động cho công ty được cấp phép đưa người lao động nước Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức hay cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ là đưa người lao động của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định.

– Thu thập và cung cấp các thông tin về thị trường lao động.

– Phân tích và dự báo tương lai về thị trường lao động.

– Đào tạo kỹ năng về tham gia phỏng vấn, tìm kiếm công việc làm và các kỹ năng về công việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định pháp luật.

– Thực hiện các chương trình và các dự án về việc làm.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 23/2021/NĐ-CP thì công ty có quyền được phép thành lập chi nhánh công ty hoạt động dịch vụ việc làm trong nước theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và phải đáp ứng điều kiện là có địa điểm đặt chi nhánh để tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của công ty hoặc được công ty thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

thành lập công ty dịch vụ việc làm
thành lập công ty dịch vụ việc làm

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được UBND cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính ủy quyền thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp.

Như vậy, thẩm quyền được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thuộc về  cấp tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được UBND cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính ủy quyền.

5. Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ việc làm

Thủ tục thành lập công ty mới về kinh doanh dịch vụ việc làm được thực hiện như sau:

5.1 Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ việc làm

– Văn bản đề nghị được cấp giấy phép của công ty theo Mẫu số 02 Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu với Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất hoặc hợp đồng thuê mướn địa điểm theo quy định khoản 1 Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– Giấy chứng nhận số tiền ký quỹ để hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện pháp luật của công ty theo Mẫu số 04 Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện pháp luật của công ty.

Trường hợp người đại diện công ty là người nước ngoài và không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì sẽ thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản nhằm xác nhận không phải là đang trong thời gian bị chấp hành hình phạt hoặc chưa nhà nước được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu TNHS của nước ngoài.

+ Các văn bản trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ là không quá 06 tháng.

+ Văn bản tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu với bằng cấp chuyên môn hoặc 1 trong các văn bản để chứng minh khoảng thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện pháp luật của công ty như sau:

+ Bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu với hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện pháp luật của công ty;

+ Bản sao  chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, hay xuất trình bản gốc để đối chiếu với quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo hình thức chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu cử (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện pháp luật của công ty hoặc bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện pháp luật của công ty hoạt động dịch vụ việc làm).

Nếu là các văn bản trên là văn bản của nước ngoài thì chúng phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

5.2 Thủ tục thành lập công ty dịch vụ việc làm

Bước 1: Gửi hồ sơ

Công ty gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nơi công ty sẽ đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ

Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ quy định trên, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bước 3: Cấp giấy phép

Trong thời hạn là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với công ty;

Trường hợp không được cấp giấy phép thì phải có văn bản trả lời công ty và nêu rõ lý do.

6. Câu hỏi thường gặp về thành lập công ty dịch vụ việc làm

6.1 Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì có thời hạn bao lâu?

Căn cứ vào Điều 16 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định thì giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm sẽ có thời hạn tối đa là 60 tháng.

6.2 Có được gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định về giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì Giấy phép này được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là tối đa là 60 tháng; Thời hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép cũ đã được cấp trước đó.

6.3 Công ty dịch vụ việc làm có được phép thành lập chi nhánh không?

Công ty dịch vụ việc làm được phép thành lập chi nhánh trong nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và phải đáp ứng được điều kiện sau: Có địa điểm để đặt trụ sở và chi nhánh để tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của công ty hoặc được công ty thuê ổn định theo hợp đồng có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

6.4 Công ty dịch vụ việc làm có phải xây dựng giá cung ứng các dịch vụ việc làm cho người lao động không?

Công ty dịch vụ việc làm có nghĩa vụ phải xây dựng giá cung ứng các dịch vụ việc làm cho người lao động tại trụ sở của công ty theo quy định pháp luật.

6.5 Công ty dịch vụ việc làm có được thuê người quản lý công ty hay không?

Người đại diện công ty hoạt động dịch vụ việc làm không được thuê người quản lý công ty mà phải là người quản lý công ty, doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ việc làm năm 2023 của Việt Mỹ. Nếu bạn có gặp khó khăn trong quá trình thành lập công ty dịch vụ việc làm hoặc các vấn đề khác có liên quan, liên hệ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.