Tin tức sự kiện
Quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bạn cần chuẩn bị kỹ càng việc lựa chọn đối tác để hợp tác, chuẩn bị lĩnh vực hoạt động, vốn đăng ký của doanh nghiệp, địa chỉ dự định của doanh nghiệp. Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần nhanh chóng, đơn giản, tránh mất nhiều thời gian. Trong quá trình nghiên cứu, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Việt Mỹ để được tư vấn chi tiết nhé!

1. Ưu nhược điểm cần lưu ý khi lựa chọn loại hình công ty cổ phần

 • Bạn có thể dễ dàng huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu và tham gia thị trường chứng khoán.
 • Công ty cổ phần chỉ yêu cầu tối thiểu 03 cổ đông tại thời điểm thành lập và không giới hạn số lượng cổ đông tham gia.
 • Các nghĩa vụ tài sản khác của công ty đều nằm trong vốn chủ sở hữu nên mức độ rủi ro đối với cổ đông là không cao.
 • Năng lực hoạt động của công ty cổ phần rất rộng ở hầu hết các lĩnh vực, lĩnh vực.
 • Dễ dàng di chuyển trong nội bộ công ty mà không cần phải làm thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ được thông báo trong 2 trường hợp: “Trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua”. Theo quy định mới, khi cổ đông sáng lập đã góp đủ số vốn theo quy định sẽ được đăng ký “mãi mãi” trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần với các thông tin về số vốn góp ban đầu, bao gồm: chuyển, tặng cho hoặc thừa kế. Đây là một thuận lợi nhưng cũng là bất lợi khi việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ được đăng ký vào sổ đăng ký nội bộ của công ty giống như các cổ đông phổ thông trước đây. Điều này sẽ làm cho các cổ đông sáng lập gặp rủi ro lớn hơn vì cần phải lưu giữ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của họ để miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp rủi ro.
 • Khó quản lý cổ đông tham gia công ty vì việc tự do chuyển nhượng không cần thực hiện các bước với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Trường hợp cổ đông của công ty cổ phần có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, kể cả trường hợp việc chuyển nhượng không có lãi (nộp thuế) thì thuế suất 0,1% sẽ được áp dụng tại thời điểm khai thuế cuối cùng.
 • Cơ cấu quản lý rườm rà, số lượng cổ đông lớn nhất không giới hạn và quyền tự do chuyển nhượng cổ phiếu gây khó khăn cho việc đưa ra chỉ đạo quản lý kịp thời trước những thay đổi của thị trường. Mặt khác, trên thế giới, do đặc điểm công ty như vậy nên các công ty cổ phần (đặc biệt là công ty niêm yết) thường xuyên thay đổi chủ sở hữu (ông chủ, thậm chí cả người quản lý). Mặt khác, việc quản lý, điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng cổ đông rất đông, nhiều người không hề quen biết nhau, thậm chí còn chia thành nhiều nhóm cổ đông xung đột lợi ích.
 • Trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty cổ phần khá lớn khi đề cập đến các thủ tục nội bộ trong điều hành công ty cổ phần.
 • Một số ngành nghề đặc thù liên quan đến uy tín, trách nhiệm nghề nghiệp sẽ không được phép thành lập công ty cổ phần như: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, luật…
 • Sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng vốn, cổ đông mua cổ phần của công ty sẽ không có tên trong hệ thống đăng ký công ty mà chỉ được đăng ký trong sổ đăng ký nội bộ và sổ cổ đông của công ty.

2. Điều kiện chi tiết thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về số lượng cổ đông góp vốn vào công ty cổ phần: Việc thành lập công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Như vậy, trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần luôn phải có ít nhất 03 cổ đông.
Điều kiện đặt tên công ty: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước trên toàn quốc. Nếu tên công ty khác với loại hình doanh nghiệp thì vẫn được coi là cùng tên.

Điều kiện đăng ký trụ sở công ty: Khi thành lập công ty cổ phần phải có bàn giao dịch. Theo quy định, không được đăng ký trụ sở chính tại chung cư, nhà tập thể. Nếu địa chỉ là nhà riêng thì không cần cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao công chứng. Trong trường hợp khách hàng nằm trong tòa nhà thương mại, vui lòng cung cấp quyết định xây dựng hoặc giấy phép xây dựng.

Điều kiện về ngành nghề 

 • Khi thành lập công ty cổ phần, ngành phải tuân theo các quy luật của hệ thống kinh tế quốc dân.
 • Đối với việc làm có điều kiện, phải đáp ứng các điều kiện sau đây để thiết lập: Số vốn đăng ký và giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động.
 • Hiện nay, doanh nghiệp không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận hoặc giấy phép phụ khi đăng ký hoạt động nhưng phải tuân thủ các điều kiện này khi hoạt động. Một số ngành yêu cầu vốn pháp định như xuất khẩu lao động, dịch vụ bưu chính, bảo hiểm, chứng khoán yêu cầu công ty phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng vốn pháp định.
 • Tuy nhiên, không có nghĩa vụ chứng minh vốn khi xin thành lập công ty chứng khoán.

Vốn điều lệ:

 • Vốn cổ phần là thông tin được hầu hết các công ty quan tâm khi đăng ký vì nó liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài sản của cổ đông trong quá trình hoạt động công ty. Theo quy định hiện nay, thời gian để cổ đông thực hiện đầy đủ vốn đăng ký là 90 ngày tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Sau thời hạn này, nếu cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì công ty phải sửa đổi thông tin cổ đông sáng lập và giảm vốn góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng thanh toán đầy đủ.
 • Ngoài ra, vốn đăng ký của công ty còn gắn liền với số thuế môn bài phải nộp.
 • Công ty cổ phần có thể giảm vốn cổ phần theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông tương ứng với phần tham gia của họ vào công ty nếu công ty tiếp tục hoạt động. hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký công ty và bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả cho cổ đông, trừ trường hợp công ty mua lại số cổ phần đã bán theo quy định tại mục 132 và 133 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ vốn đã không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của Điều 113 của Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện về người đại diện

Người đại diện của công ty cổ phần có thể là người đại diệncủa nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, có 02 trường hợp người đại diện sau sẽ không tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:

 • Đại diện công ty bị tạm dừng mã số thuế: có nghĩa là trong quá trình hoạt động công ty không kê khai thuế, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không thực hiện các hoạt động nhưng không làm thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký công ty và thôi kinh doanh.
 • Theo quy định về quản trị công ty cổ phần có những hạn chế: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kết hợp chức năng Giám đốc (Giám đốc điều hành) với tư cách là người đại diện của cùng một công ty cổ phần (cũng là công ty cổ phần).

Điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty: Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Tuy nhiên, giám đốc của công ty cổ phần không thể đồng thời là giám đốc của hơn 5 công ty khác.

3. Vốn tối thiểu thành lập công ty cổ phần năm 2023

Nếu công ty của bạn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực hoạt động bình thường, không yêu cầu vốn pháp định thì pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần. Do danh sách ngành đăng ký khá dài nên bạn có thể tham khảo danh sách ngành đăng ký dưới đây:

Trên thực tế, nhiều đơn vị kinh doanh đã đăng ký số vốn đăng ký 1 triệu đồng để thành lập công ty cổ phần lên tới vài chục triệu đồng. Điều này không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, khi đăng ký vốn đăng ký thấp như vậy, khi giao dịch, làm việc với các đối tác, chi nhánh ngân hàng, cơ quan thuế, họ thường không tin tưởng và hạn chế giao dịch. Vì vậy, việc đăng ký vốn cổ phần quá thấp của công ty cổ phần là một trở ngại lớn. Vì vậy, cần phải đăng ký mức vốn đăng ký phù hợp để tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh.

Trường hợp công ty cổ phần của bạn đăng ký ngành, nghề kinh doanh cần có vốn pháp định để hoạt động thì mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần bằng mức quy định cho ngành nghề đó.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

4. Quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần chi tiết năm 2023

Trên thực tế, khi thành lập công ty cổ phần, tất cả các công ty đều phải thực hiện quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần như sau:

4.1 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của tất cả các cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần (công chứng không quá 3 tháng)
 • Soạn thảo mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty cổ phần
 • Danh sách cổ đông góp vốn
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức đại diện thực hiện thủ tục.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết tư vấn hồ sơ thành lập công ty cổ phần của Việt Mỹ để tìm hiểu thêm khi thành lập công ty cổ phần nhé!

4.2 Thủ tục thành lập công ty cổ phần chi tiết năm 2023

Bước 1: Thu thập thông tin

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty, bạn chỉ cần chuẩn bị 01 bản sao công chứng CMND/CMND/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu cổ đông là tổ chức) và các thông tin sau: Thông tin về cổ đông: tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, người đại diện theo pháp luật.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nộp phí công bố thông tin doanh nghiệp

 • Hồ sơ thành lập công ty cổ phần và phí công bố thông tin xã hội sẽ được nộp kèm hồ sơ sau khi có chữ ký của cổ đông theo quy định.
 • Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc.

Bước 4: Khắc dấu công ty

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký công ty, sẽ tiến hành làm dấu.

Hiện nay, Doanh nghiệp không cần phải quảng cáo mẫu con dấu trước khi sử dụng con dấu. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình.

Vì vậy, theo quy định mới này, hình thức con dấu được hãng lựa chọn và quyết định chỉ cần đảm bảo những thông tin tối thiểu nêu trên và không cần thực hiện thủ tục công bố mẫu con dấu trước khi sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng thống nhất con dấu của công ty, chúng tôi khuyến nghị các công ty nên sử dụng khuôn đóng dấu trơn (hình tròn) và không để lại thông tin về quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở chính sau này nếu công ty muốn. thay đổi trụ sở đăng ký sang quận khác thì không cần khắc lại con dấu pháp luật của công ty.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần được quyền khắc nhiều con dấu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Trường hợp công ty có nhu cầu khắc con dấu doanh nghiệp thứ 2, Việ Mỹ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công ty hoàn tất quy trình khắc con dấu thứ 2.

Bước 5: Cổ đông công ty góp vốn hạt giống.

Bước 6: Hoàn thành các bước thành lập doanh nghiệp sau.

 • Mở tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Đăng ký nộp thuế điện tử và chữ ký điện tử để khai thuế trực tuyến.
 • Sản xuất biển hiệu trụ sở chính và treo biển hiệu.
 • Để thực hiện nộp thuế điện tử, hãy mua chữ ký số điện tử.

Bài viết trên đây là quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần. Để tránh những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thành lập công ty của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIÊT MỸ. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách dịch vụ thành lập công ty tiết kiệm, nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.