Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn pháp định và vốn điều lệ hiện nay là một vấn đề quan trọng đối với người mới tiến hành thực hiện sản xuất kinh doanh. Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần phải đầu tư vốn để hoạt động, vốn là một phần không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, có hai loại vốn doanh nghiệp cần phải lưu ý đó là vốn điều lệ và vốn pháp định. Vậy hai loại vốn này có những đặc điểm gì giống và khác nhau? Khi nào doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ, khi nào cần đăng ký vốn pháp định?. Bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ sẽ giúp Quý khách hàng phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định từ đó có thể giải đáp được những thắc mắc trên.

1. Vốn điều lệ được hiểu là gì?

Trước khi đi phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định thì cần phải hiểu được định nghĩa của từng loại vốn này. Căn cứ theo quy định tại Theo khoản 32 điều 4 luật doanh nghiệp năm 2020 giải thích Vốn điều lệ trong một công ty được hiểu là là tổng giá trị tài sản do các thành viên tham gia sáng lập cam kết góp vào trong công ty, chủ sở hữu công ty tiến hành góp hoặc hứa cam kết sẽ góp khi tiến hành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh; hoặc là tổng mệnh giá cổ phần đã được bán ra thành công hoặc được số cổ phần được người tiến hành đăng ký mua khi tiến hành  thành lập công ty cổ phần.

Hiểu đơn giản, vốn điều lệ của công ty chính là số tiền mà các thành viên tham gia thành lập cam kết góp tại thời điểm tiến hành đăng ký thành lập công ty mới theo quy định, được ghi trong điều lệ và Giấy đề nghị thành lập công ty gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Phòng Đăng ký kinh doanh.

Pháp luật hiện nay không quy định cụ thể mức vốn điều lệ tối thiểu/ hay mức vốn điều lệ tối đa khi tiến hành thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu như chủ sở hữu công ty tiến hành đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ công ty không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty mình, nhưng nếu trường hợp công ty đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có của mình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực tiến hành hiện sổ sách kế toán, cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh về sau đó…

Như vậy, việc hiểu hơn về vốn điều lệ có thể giúp chúng ta dễ dàng phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định trên thực tế.

2. Vốn pháp định được hiểu là gì?

Cũng giống như Luật Việt Mỹ đã nói ở trên, muốn phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định thì chúng ta trước hết phải khái niệm tổng quát hai loại vốn này, ở mục trên Luật Việt Mỹ đã giải thích cho quý khách hàng về vốn điều lệ, đến mục dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cho quý khách hàng hiểu thế nào là vốn pháp định.

Theo luật doanh nghiệp ban hành năm 2005 “Vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để tiến hành thành lập doanh nghiệp” tới luật doanh nghiệp hiện hành năm 2020 thì khái niệm về vấn đề vốn pháp định không còn được quy định cụ thể trong luật. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải đăng ký theo yêu cầu của một ngành nghề tiến hành sản xuất kinh doanh có điều kiện và thường là đối với các hình thức sản xuất kinh doanh mang rủi ro cao. Hiện nay quy định về mức vốn pháp định thường được yêu cầu trong các văn bản pháp luật chuyên ngành với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể.

Ví dụ: Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động: 2 tỷ

3. Đặc điểm của vốn điều lệ và vốn pháp định

Đặc điểm cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho chúng ta có thể dễ dàng phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định, theo bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ để hiểu hơn về đặc điểm của từng loại vốn.

3.1 Đặc điểm của Vốn điều lệ

  • Doanh nghiệp nào hiện nay cũng cần có vốn điều lệ, một trong những căn cứ xác định vốn điều lệ của công ty như Luật Việt Mỹ đã nói ở trên chính là là tổng giá trị tài sản do các thành viên tham gia thành lập công ty đã góp hoặc thực hiện thủ tục cam kết góp khi tiến hành thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh mới thành lập; hoặc sẽ căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá của loại cổ phần đã bán ra thành công hoặc đã các cổ đông tiến hành đăng ký mua khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
  • Tài sản góp vốn vào vốn điều lệ hiện nay có thể là Đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ pháp luật đang cho phép để tự do chuyển đổi, vàng, các quyền tài sản như giá trị quyền sử dụng đất, giá trị về quyền sở hữu trí tuệ, các giải pháp công nghệ, cũng như các bí quyết kỹ thuật, các loại tài sản khác theo quy định của pháp luật có thể tiến hành định giá được bằng Đồng Việt Nam và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 Đặc điểm của Vốn pháp định

  • Vốn pháp định hiện nay không áp dụng cho cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp mà được cơ quan nhà nước xác định theo từng ngành, nghề tiến hành sản xuất kinh doanh cụ thể. Chỉ có những doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh những ngành, nghề đó thì pháp luật yêu cầu công ty đó cần đăng ký đủ số vốn theo quy định.
  • Việc quy định mức vốn vốn pháp định cụ thể hiện nay ở Việt Nam chủ yếu được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định thông qua các văn bản chuyên ngành, quy định chi tiết về các vấn đề cần chú ý cũng như điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện.
  • Tùy thuộc vào từng ngành nghề sản xuất kinh doanh, có những ngành chỉ cần tiến hành đăng ký vốn pháp định là công ty có thể sản xuất kinh doanh, nhưng có những ngành ngoài việc tiến hành đăng ký vốn pháp định doanh nghiệp còn phải thực hiện tiến hành thêm thủ tục là ký quỹ để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Như vậy dựa vào khái niệm và đặc điểm ở trên, thì Luật Việt Mỹ giúp quý khách hàng phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định chi tiết cụ thể theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định theo quy định của pháp luật

4.1 Điểm giống nhau

Trước khi đi phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định thì quý khách hàng cần phải nắm rõ những điểm giống nhau của hai loại vốn này. Theo đó vốn pháp định và vốn điều lệ giống nhau ở các điểm:

  • Vốn điều lệ và vốn pháp định hiện nay đều là tài sản riêng của doanh nghiệp và đều do các thành viên và cổ đông sáng lập ra công ty tiến hành đóng góp.
  • Dựa vào số vốn của doanh nghiệp tiến hành góp thì chúng ta có thể xác định tính chịu trách nhiệm của các thành viên, mức thuế phải đóng, tiêu chí xác định về quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ( doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ hay là doanh nghiệp với quy mô lớn).

4.2 Điểm khác nhau

Để có thể phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định, Luật Việt Mỹ căn cứ vào các vấn đề chính  sau đây:

 

Vốn điều lệ

Vốn pháp định

Cơ sở xác định

Khi tiến hành thành lập công ty bắt buộc phải tiến hành  đăng ký vốn điều lệ.

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào loại hình khi đăng ký doanh nghiệp mà được xác định theo ngành nghề sản xuất kinh doanh cụ thể.

Mức vốn

Pháp luật hiện hành không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay mức vốn điều lệ tối đa phải góp vào khi tiến hành thành lập công ty.

Mức vốn pháp định hiện nay được coi là cố định đối với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh (những ngành nghề bắt buộc).

Ví dụ:

– Ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực bất động sản vốn pháp định 20  tỷ

– Cho thuê lại lao động pháp luật chuyên ngành yêu cầu vốn pháp định 2 tỷ đồng

Như vậy có thể thấy để phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định chúng ta phải căn cứ cụ thể vào đặc điểm của từng loại hình. Về bản chất về tên gọi thì cùng được coi là vốn góp trong khi tiến hành thành lập công ty. Tuy vậy việc quy định cụ thể theo quy định tại luật doanh nghiệp và có thể quy định ở nhiều các văn bản pháp luật chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn là các yếu tố vô cùng quan trọng đối với việc hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Đồng thời qua bài viết phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ ở trên thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng, hai loại vốn này đôi khi cũng phản ánh được trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp và chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với đối tác của mình.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ về phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định, hy vọng thông qua bài viết ở trên có thể giúp quý khách có cái nhìn tổng quát về hai loại vốn này. Trong quá trình tìm hiểu các vấn đề của doanh nghiệp nếu như còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp tới công ty để được chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.