Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định 2022

Trước khi thành lập công ty/ doanh nghiệp bạn cần phải tìm hiểu trước ngành, nghề bạn kinh doanh có yêu cầu mức vốn tối thiểu không? Bởi theo luật doanh nghiệp 2020, bên cạnh những ngành, nghề có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi đăng ký thành lập thì có những ngành nghề không yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu. Ở bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định 2022 để quý bạn đọc tham khảo qua:

         

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định 2022

Văn bản

Vốn pháp định

Đối tượng

 

1.

Kinh doanh bất động sản

Điều 03 Nghị định 76/2015 /NĐ-CP

20 tỷ đồng

 

2.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

100 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

250 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

500 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

500 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

3.

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP

2 tỷ đồng

 

4.

Cho thuê lại lao động

Điều 05 Nghị định 29/2019 /NĐ-CP

Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

 

5.

Dịch vụ việc làm

Điều 10 Nghị định

52 /2014/NĐ-CP

Ký quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

 

6.

Bán hàng đa cấp

Điều 7 Nghị định 40/2018/ NĐ-CP

 

10 tỷ đồng

 

7.

Sở Giao dịch hàng hóa

Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

150 tỷ đồng

 

8.

Sở Giao dịch hàng hóa

Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

5 tỷ đồng

Thành viên môi giới

9.

Sở Giao dịch hàng hóa

Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

75 tỷ đồng

Thành viên kinh doanh

10.

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi

 

11.

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

12.

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

13.

Thành lập trường trung cấp sư phạm

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

 

Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng

 

14.

Thành lập trường cao đẳng sư phạm

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng

 

15.

Thành lập trường đại học tư thục

Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Trên 500 tỷ đồng

 

16.

Dịch vụ bảo vệ

Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

1.000.000 USD

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam

17.

Văn phòng Thừa phát

Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CP

Ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng

 

18.

Kinh doanh sản xuất phim

Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP

200 triệu đồng

 

19.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP

 

Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức Việt Nam

20.

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

300 tỷ

 

21.

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

350 tỷ

 

22.

Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

400 tỷ

 

23.

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

600 tỷ

 

24.

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

800 tỷ

 

25.

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

1000 tỷ

 

26.

Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

300 tỷ

 

27.

Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

400 tỷ

 

28.

Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

700 tỷ

 

29.

Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

1100 tỷ

 

30.

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

4 tỷ

 

31.

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

8 tỷ

 

32.

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP

700 tỷ

 

33.

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa

Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP

300 tỷ

 

34.

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Trường hợp: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP

1.000 tỷ

 

35.

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Trường hợp: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa

Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP

600 tỷ

 

36.

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Trường hợp: Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP

1.300 tỷ

 

37.

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Trường hợp: Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa

Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP

700 tỷ

 

38.

Kinh doanh cảng hàng không

Trường hợp: cảng hàng không nội địa

Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

100 tỷ

 

39.

Kinh doanh cảng hàng không

Trường hợp:  cảng hàng không quốc tế

Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

200 tỷ

 

40.

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

30 tỷ

 

41.

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

30 tỷ

 

42.

Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu

Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

30 tỷ

 

43.

Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển

Điều 04 Nghị định  147/2018/NĐ-CP

50 tỷ

 

44.

Hoạt động thông tin tín dụng

Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP

30 tỷ

 

45.

Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

5 tỷ

 

46.

Kinh doanh hoạt động mua bán nợ

Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

100 tỷ

 

47.

Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP

500 tỷ

 

48.

Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP

6 tỷ

 

49.

Môi giới chứng khoán

Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

25 tỷ

 

50.

Tự doanh chứng khoán

Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

50 tỷ

 

51.

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

165 tỷ

 

52.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

10 tỷ

 

53.

Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

25 tỷ

 

54.

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

50 tỷ

 

55.

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

50 tỷ

 

Qúy bạn đọc tham khảo qua bài viết cần Việt Mỹ chúng tôi tư vấn thêm về ngành nghề yêu cầu vốn pháp định 2022 hãy gọi ngay tới hotline: 0981 345 339 hoặc để lại thông tin qua box liên hệ chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn sớm nhất nhé. Trân trọng!

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.