Graphic hồ sơ thành lập công ty
Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần chuẩn 2023

Trước khi một công ty cổ phần được phép đi vào hoạt động thì người chủ doanh nghiệp phải có mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần khi thành lập doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước đăng ký kinh doanh theo đúng với quy định của pháp luật. Sau khi đi vào hoạt động một thời gian thì doanh nghiệp này vẫn có thể lập ra thêm nhiều chi nhanh khác nhưng phải có thông báo thành lập chi nhanh công ty cổ phần. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu về Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

1. Khái niệm về chi nhành công ty

Khái niệm về chi nhánh được quy định theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, được quy định chi tiết như sau:

“Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy, có thể hiểu rằng chi nhánh là một đơn vị trực thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh của một công ty khi được thành lập diều này nhằm mục đích mở rộng được quy mô, cũng như thị trường kinh doanh, thu hút thêm khách hàng cho doanh nghiệp, chi nhánh thực hiện được chức năng làm đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Cũng theo quy định hiện nay chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Pháp luật hiện nay cho phép doanh nghiệp đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại cùng một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. Mặc dù vậy, khi thành lập một chi nhánh mới, thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến cho Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định về việc doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục công ty mới thành lập phải thông báo lập địa điểm kinh doanh cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại những địa chỉ khác nơi mà công ty đặt trụ sở chính hoặc là đặt chi nhánh;

– Trong vòng 10 ngày tính từ ngày ra quyết định lập ra địa điểm kinh doanh, thì doanh nghiệp sẽ phải gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh của công ty đó;

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh do chính người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh đó trực thuộc doanh nghiệp hoặc cũng có thể là do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh đó.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo đó văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong tường hợp doanh nghiệp họ có nhu cầu, thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nếu như trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh họ sẽ thông báo bằng văn bản theo nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

3. Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần chuẩn 2023
Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần chuẩn 2023

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

4. Hướng dẫn viết mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Mẫu thông báo thành lập chi nhanh công ty cổ phần các bạn độc giả có thể tham khảo hướng dẫn cách viết của chúng tôi dưới đây:

(1) Trường hợp chi nhánh công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh sau ngày bắt đầu hoạt động khi đã kê khai đầy đủ thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh được cấp cho Giấy chứng nhận.

(2)  Trường hợp có niên độ kế toán theo năm dương lịch thì phải ghi từ ngày 01/01 hạn đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác với năm dương lịch thì phải ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ghi rõ ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu cho đến hết ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

(3) Doanh nghiệp cũng như chi nhánh đều phải có trách nhiệm để đảm bảo cho những điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng với quy định của pháp luật hiện nay.

(4) Trường hợp này có thể đăng ký hoạt động chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty đến ký trực tiếp vào phần này.

– Trong trường hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh vẫn trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh đó ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Quy trình thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần được thực hiện theo đúng với trình tự pháp luật và bộ hồ sơ cũng sẽ bao gồm các giấy tờ có liên quan như sau:

5.1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

– Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Bản sao của Nghị quyết, quyết định và bản sao và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty cổ phần; nghị quyết cũng như quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện.

5.2. Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Trường hợp đăng ký thành lập chi nhanh công ty cổ phần trực tiếp:

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần hoặc người được ủy quyền giúp để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh nộp hồ sơ đăng kí thành lập chi nhánh tại Văn phòng đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi mà chi nhánh đặt trụ sở chính.

+ Khi nhận được hồ sơ thì phòng đăng kí kinh doanh trao giấy biên nhận.

Trường hợp đăng ký thành lập chi nhanh công ty cổ phần qua mạng điện tử

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ và Scan hồ sơ tài liệu định dạng ở dưới dạng file PDF thì người đăng ký có thể nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về Đăng kí doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/

6. Câu hỏi thường gặp về mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phấn

6.1. Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập chi nhanh công ty cổ phần

– Nếu như hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần hợp lệ thì trong vòng 3 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh công ty theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì cơ quan chức năng có trách nhiệm phải thông báo cho doanh nghiệp biết kèm theo lý do. Doanh nghiệp có được thêm thời gian sửa đổi, bổ sung, cũng như để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại cho Phòng đăng ký kinh doanh.

6.2. Nội dung của mẫu thông báo cần có những gì nổi bật?

  • Thông tin về doanh nghiệp  thành lập thêm chi nhánh/ /văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh.
  • Nội dung thông báo đăng ký hoạt động tại chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
  • sau đó viết cam kết và ký ghi rõ họ và tên

6.3. Khi nào phải thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần?

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh, thì doanh nghiệp cần phải phải gửi Thông báo về việc đăng ký hoạt động về chi nhánh/văn phòng đại diện cho Cơ quan Nhà nước về việc đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, khi trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến cho Cơ quan Nhà nước để đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định về địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp công ty phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

6.4. Khi soạn thảo thông báo thành lập chi nhanh của công ty cổ phần sẽ cần phải lưu ý những gì?

(1): Trường hợp chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh ngay sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động chỉ là ngày chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.

(2): Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác so với năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán sẽ là ngày cuối cùng của quý; tổng cộng thời gian từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

(3): Doanh nghiệp, chi nhánh phải có trách nhiệm đảm bảo những điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng với quy định của pháp luật Nhà nước đề ra.

(4): Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

6.5. Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện công ty?

Có hai điểm khác biệt chính có thể để phân biệt được  chi nhánh và văn phòng đại diện: Chi nhánh có thể thực hiện những hoạt động sinh lời, có thể được hạch toán với kế toán độc lập với doanh nghiệp; còn về văn phòng đại diện thì không được phép làm như thế.

Nếu như doanh nghiệp muốn mở rộng được mô hình kinh doanh và để xác định được chức năng của mô hình là bao gồm cả ký kết các hợp đồng thương mại cũng như buôn bán phân phối sản phẩm thì có thể lựa chọn chi nhánh công ty. Và ngược lại nếu như công ty mở văn phòng đại diện công ty thì chức năng chính của văn phòng đại diện thì chỉ được phép thay mặt công ty ký kết những hợp đồng hợp tác thay cho công ty mẹ. Không được phép buôn bán, ký kết các hợp đồng sinh lợi nhuận.

Trên đây là toàn bộ thông tin về “Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần” mà LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ cung cấp cho cá bạn độc giả của chúng tôi. Mong bài viết này sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về mẫu thông báo này hơn. Rất hận hạnh được giải đáp những thắc mắc của các bạn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.