Graphic hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì năm 2023?

Bạn muốn biết hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm các biểu mẫu được điền đầy đủ thông tin và các tài liệu có chứng thực hợp lệ, phải được xuất trình đầy đủ tại thời điểm đăng ký. Hiện tại, các tài liệu của công ty được quản lý đầy đủ và được công bố trên các trang web thông tin đăng ký hoặc công ty tư vấn pháp lý. Tuy nhiên, một mình trải qua quá trình khởi nghiệp không hề dễ dàng. Quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty gồm nhiều bước mà bạn cần nắm rõ thông tin và các quy định của pháp luật. Đó là lý do tại sao cần phải xin lời khuyên từ các chuyên gia hoặc luật sư. Vậy hãy xem phần tổng hợp của Việt Mỹ dưới đây để có được những thông tin như ý nhé!

1. Thành lập công ty là gì?

Khái niệm thành lập công ty có thể được giải thích từ hai góc độ như sau:

Góc nhìn kinh tế

Thành lập công ty là quá trình trong đó các vấn đề về kinh doanh và các điều kiện để thành lập tổ chức kinh tế được chuẩn bị đầy đủ. Chủ doanh nghiệp phải chuẩn bị các điều kiện liên quan như tên, địa chỉ trụ sở chính, máy móc, thiết bị, giấy phép…

Góc nhìn pháp lý

Thành lập công ty được coi là một thủ tục pháp lý mà các doanh nhân tiến hành tại các cơ quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các giấy tờ và thủ tục này đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

2. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì?

Hiện nay với điều kiện hoạt động phát triển, nhu cầu thành lập công ty mới ngày càng nhiều. Nhưng thực sự thì không phải ai cũng biết để bắt đầu một công việc kinh doanh mới? Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì theo quy định?

Trên thực tế, việc thành lập doanh nghiệp hiện nay khá dễ dàng, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin doanh nghiệp, hoàn thiện hồ sơ hợp lệ và tiến hành thủ tục xin giấy phép đăng ký để lần đầu góp vốn kinh doanh.

Để khởi nghiệp dễ dàng hơn, các doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình khởi sự kinh doanh thành công mà Việt Mỹ chia sẻ như sau:

2.1 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2023

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm những mẫu giấy tờ sau:

Giấy đăng ký thành lập loại hình công ty cổ phần.

Dự thảo điều lệ công ty

Danh sách cổ đông sáng lập và các tài liệu kèm theo như sau:

 • Cá nhân trở thành cổ đông: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác;
 • Tổ chức trở thành cổ đông: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tổ chức tương tự khác; giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo ủy quyền.
 • Tổ chức nước ngoài là cổ đông phải được cơ quan nơi đăng ký công ty xác nhận không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký công ty.

Văn bản xác nhận vốn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người khác đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề phải có chứng chỉ

2.2 Hồ sơ thành lập công ty TNHH năm 2023

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH được phân chia ra hai loại hồ sơ đó là: hồ sơ thành lập TNHH 1 thành viên; hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên.

a, Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên năm 2023

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên năm 2023 bao gồm:

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên theo mẫu I-2 thống nhất theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Dự thảo các điều khoản thành lập công ty.

Chuẩn bị hồ sơ cho các thành viên như sau:

 • Đối với thành viên cá nhân: Bản sao CMND, hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. Giấy ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp thành viên của doanh nghiệp là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được cơ quan đăng ký của tổ chức chứng thực chậm nhất ba tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản xác nhận vốn đăng ký do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức của công ty kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn đăng ký cấp.

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đối với công ty kinh doanh ngành, nghề, lĩnh vực chuyên ngành mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì năm 2023?
Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì năm 2023?

b, Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2023

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2023 bao gồm:

Nộp đơn đăng ký thành lập công ty TNHH 2 Thành viên trở lên theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký có thẩm quyền quy định.

Dự thảo các điều khoản thành lập công ty.

Chuẩn bị hồ sơ cho các thành viên như sau:

 • Đối với thành viên cá nhân: Bản sao CMND, hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. Giấy ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp thành viên của doanh nghiệp là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được cơ quan đăng ký của tổ chức chứng thực chậm nhất ba tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản xác nhận vốn đăng ký do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức của công ty kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn đăng ký cấp.

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đối với công ty kinh doanh ngành, nghề, lĩnh vực chuyên ngành mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2.3 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư nhân nộp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Bản sao CMND, hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.
 • Văn bản xác nhận vốn đăng ký do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho công ty kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn đăng ký.
 • Chứng chỉ hành nghề của giám đốc đối với công ty hoạt động trong ngành, nghề mà pháp luật quy định phải nộp chứng chỉ hành nghề.

2.4 Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 • Đơn xin đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Dự thảo các điều khoản thành lập công ty.
 • Danh sách Thành viên hợp danh được thống nhất theo Mẫu I-9 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

3. Kinh nghiệm soạn hồ sơ thành lập công ty

a. Chuẩn bị thông tin trước khi làm hồ sơ thành lập công ty

Các thông tin bạn cần chuẩn bị để hoàn thiện tờ khai đăng ký doanh nghiệp tối thiểu bao gồm các thông tin sau: Bạn phải cung cấp thông tin chính xác cho mình và nhập thông tin chính xác, đầy đủ vào hồ sơ thành lập công ty. .

Hãy chuẩn bị để tìm một tên doanh nghiệp hợp pháp, phù hợp và không trùng lặp với các doanh nghiệp khác đã đăng ký trong hệ thống đăng ký kinh doanh của nước nhà. Nếu bạn chọn đặt tên công ty của mình, bạn phải chọn một tên công ty duy nhất và không bị cấm theo luật công ty hiện hành. Khi đặt tên doanh nghiệp, bạn nên chọn tên doanh nghiệp đơn giản, dễ nhớ, gợi được dịch vụ, sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng, ngắn gọn và gây ấn tượng mạnh với khách hàng. Tốt hơn nên đọc nó trước. Bằng cách này, việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và được nhiều người biết đến trở nên dễ dàng hơn.

Có địa chỉ công ty an toàn tại nơi được phép đăng ký công ty, không phải nơi cấm cung cấp địa chỉ công ty. Ở đây chỉ có chức năng ở, không có chức năng đăng ký kinh doanh. Không ở khu chung cư. Nếu căn hộ của bạn không nằm trong khu vực thương mại, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu chứng minh rằng khu vực này đã được phê duyệt đăng ký thương mại.

Chuẩn bị vốn đăng ký thành lập công ty. Biết số vốn tối thiểu và tối đa để bắt đầu kinh doanh. Trong các lĩnh vực kinh doanh thông thường, không có giới hạn dưới giới hạn trên về vốn. Tuy nhiên, một số ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định như ngành bất động sản, quy định vốn từ 20 tỷ đồng mới cho phép đăng ký ngành nghề này.

Lưu ý thời hạn góp đủ vốn cổ phần là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để doanh nghiệp tránh bị phạt. Nếu sau thời hạn này mà công ty chưa góp đủ vốn thì phải điều chỉnh lại vốn điều lệ cho đúng với số vốn đã góp của các thành viên thực góp.

Chuẩn bị bầu người đại diện theo pháp luật; Người đại diện theo pháp luật phải có năng lực pháp luật đầy đủ. Người đại diện theo pháp luật phải ít nhất 18 tuổi và có kinh nghiệm cũng như kỹ năng quản lý trong lĩnh vực mà công ty tìm cách thiết lập để hoạt động kinh doanh thành công. Bạn có thể chỉ định một người đại diện theo pháp luật cho công ty của bạn.

b. Vui lòng chọn một ngành nghề kinh doanh để đăng ký cho công ty của bạn

Việc đăng ký đơn vị kinh doanh trong đăng ký công ty thực hiện theo Phụ lục I và Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam từ ngày 20/8/2018.

Khi đăng ký công ty, người thành lập công ty phải lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và ghi rõ lĩnh vực kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký công ty.

Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký ngành kinh tế cấp 4 chi tiết hơn, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Đề án ngành kinh tế Việt Nam và ghi cụ thể ngành nghề kinh doanh. , Công ty Các bộ phận của công ty trực thuộc ngành thứ tư, nhưng bạn phải đảm bảo rằng mô tả kinh doanh chi tiết của công ty phù hợp với ngành thứ tư mà bạn chọn. Trong trường hợp này, công ty chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được chỉ định.

Trường hợp lĩnh vực kinh doanh chi tiết không được liệt kê tại Phụ lục II của Quyết định số 27 thì lĩnh vực kinh doanh chi tiết được ghi theo lĩnh vực kinh doanh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp Phòng Thương mại cấp tỉnh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Phòng Thương mại cấp tỉnh công bố văn bản. Yêu cầu công ty thông báo cho cơ quan chính phủ thích hợp về việc tuân thủ luật pháp và ngừng hoạt động kinh doanh có điều kiện.

c. Cách thực hiện nộp hồ sơ thành lập công ty

Tại Hà Nội, việc đăng ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia. Chỉ khi hồ sơ đăng ký kinh doanh đã được phê duyệt hợp lệ, chủ doanh nghiệp mới cần đến Phòng Thương mại để nộp hồ sơ giấy. Sau khi nộp hồ sơ giấy, nhà thầu nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nộp đơn: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải trải qua một số thủ tục cần thiết để chính thức hoạt động kinh doanh.

5. Câu hỏi thường gặp về hồ sơ thành lập công ty

5.1 Muốn thành lập công ty phải chuẩn bị những gì?

Để đăng ký thành lập công ty, bạn không chỉ cần biết các yêu cầu pháp lý hiện hành như vốn, ngành nghề kinh doanh, tên, loại hình và địa chỉ.

5.2 Ai có quyền được phép thành lập doanh nghiệp?

Công ty đăng ký thành lập công ty phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về người đại diện theo pháp luật theo Luật công ty. Ví dụ:
Phải là thành viên và có đầy đủ năng lực pháp luật

5.3 Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên là bao lâu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.4 Nơi nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên là ở đâu?

Người nộp đơn đăng ký công ty phải nộp đơn cho Văn phòng đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở doanh nghiệp

5.5 Cách thức nộp hồ sơ thành lập công ty gồm những cách nào?

Hiện tại có hai lựa chọn: Nộp trực tiếp: Giấy phép đăng ký kinh doanh có thể được lấy từ bộ phận một cửa của Sở KH & ĐT, nơi công ty đặt trụ sở chính. Tùy chọn thứ hai là gửi đơn đăng ký của bạn trực tuyến qua cổng thông tin.

Trên đây bạn có thể xem phần thành phần hồ sơ với những giấy tờ cần thiết để trả lời cho câu hỏi “Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì” Hy vọng với những thông tin về hồ sơ thành lập doanh nghiệp mà LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã tư vấn trên đây sẽ giúp bạn nắm rõ những yêu cầu để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình. Nếu còn vướng mắc về hồ sơ sau khi doanh nghiệp thành công, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể.

5/5 - (4 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.