Tư vấn đầu tư nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc phải có của những nhà đầu tư nước ngoài khi muốn kinh doanh sản xuất vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp nhất định thì nhà đầu tư phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do những vấn đề thiếu sót hoặc có sự thay đổi về chủ thể tiến hành kinh doanh. Nếu như quý khách hàng cũng đang quan tâm đến vấn đề này hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ để có thể hiểu hơn về vấn đề này.

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Để tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, quý khách hàng phải chuẩn bị những giấy tờ tài liệu sau đây:

 • Văn bản tiến hành về việc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo các thông tin cần thiết về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư của các nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương pháp lý khác đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với những nội dung sau:
  • Tài liệu về chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh các vấn đề có liên quan đến năng lực tài chính của nhà đầu tư tiến hành dự án gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đối với kinh doanh sản xuất của nhà đầu tư; cam kết tiến hành hỗ trợ tài chính của công ty mẹ đối với dự án; cam kết sẽ thực hiện việc hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính khi tiến hành dự án; bảo lãnh về năng lực tài chính thực hiện hoàn thành dự án của nhà đầu tư; tài liệu khác theo quy định của pháp luật về việc chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư sau khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn các nhà đầu tư mới, mục tiêu tiến hành đầu tư, quy mô sản xuất của dự án đầu tư, vốn đầu tư vào dự án và phương án tiến hành huy động vốn, địa điểm, thời hạn, cũng như các thông tin về tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng hiện tại sử dụng đất tại địa điểm tiến hành thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), thông tin về các nhu cầu về sử dụng lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, cũng như hiệu quả kinh tế – xã hội của việc tiến hành dự án, đánh giá sơ bộ theo quy định của pháp luật về tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
  • Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định phải tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư khi tiến hành dự án được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
  • Trường hợp dự án đầu tư không yêu cầu đề nghị Nhà nước giao đất, hoặc tiến hành cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ hợp pháp theo quy định về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu hợp pháp khác xác định về quyền sử dụng địa điểm để tiến hành thực hiện dự án đầu tư;
  • Nội dung về việc tiến hành giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành về chuyển giao công nghệ;
  • Hợp đồng BCC đối với trường hợp nhà đầu tư đang thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, cũng như các vấn năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có) trong trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được nhà nước quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó; bổ sung thêm các mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của nhà nước;
 • Thay đổi quy mô cũng như diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, tiến hành thay đổi địa điểm tiến hành đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư ban đầu vào dự án từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô thực hiện dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định đã xác định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn tiến hành hoạt động của dự án đầu tư vào Việt Nam;
 • Thay đổi công nghệ đã được cơ quan nhà nước thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu;
 • Thay đổi nhà đầu tư thực hiện của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi tiến hành dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Đối với những trường hợp này khi thay đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải tiến hành theo thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Những trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Quốc hội tiến hành chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Việt Nam sau đây:

 • Dự án đầu tư trong đó có sự ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc có tiềm ẩn khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vấn đề của  môi trường.
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của người dân từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;
 • Dự án đầu tư trong đó có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên đối với trường hợp ở miền núi, từ 50.000 đối với trường hợp người ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt theo đó cần được Quốc hội quyết định.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ được tiến hành chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư không cần tiến hành phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Dự án đầu tư có yêu cầu về việc tiến hành di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên đối với trường hợp ở miền núi, từ 20.000 người trở lên đối với trường hợp ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới với quy mô lớn: cảng hàng không, xây dựng sân bay; xây dựng các đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; cũng như xây dựng nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;
 • Dự án đầu tư mới tiến hành kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: các khu vực quan trọng như bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn và đầu tư lớn từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;
 • Dự án đầu tư tiến hành chế biến dầu khí;
 • Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, loại hình ca-si-nô (casino), trừ trường hợp tiến hành kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất của nhà nước từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số lớn đạt từ 15.000 người trở lên trường hợp tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số đạt từ 10.000 người trở lên trường hợp tại khu vực không phải là đô thị.
 • Dự án tiến hành đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Dự án tiến hành đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật có quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư có đề nghị cơ quan Nhà nước giao đất, tiến hành cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư trong đó có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp tiến hành giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện tiến hành điều chỉnh giấy chứng đầu tư phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), xây dựng các khu đô thị trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.
 • Dự án tiến hành đầu tư xây dựng và kinh doanh lĩnh vực sân gôn (golf);
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại các khu vực đảo và xã, phường, thị trấn tại khu vực biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư được ban hành;
 • Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục doanh nghiệp.
 • Bước 3: Đăng Thông tin tiến hành đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 4: Điều chỉnh hoặc tiến hành cấp mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh như: Giấy phép kinh doanh đối với dịch vụ lữ hành quốc tế/ Giấy phép tiến hành đủ điều kiện cơ sở an toàn thực phẩm/ Giấy phép hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ, du học/ Giấy phép tiến hành kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Việt Mỹ về vấn đề điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Đây là một thủ tục tương đối phức tạp và tốn kém thời gian. Để tránh sai sót cũng như có thể tiết kiệm thời gian và chi phí hãy liên hệ trực tiếp tới công ty chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn.

ketoanvietmy.vn

5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.