Tư vấn đầu tư nước ngoài
Xin giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư hiện nay đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong những năm gần đây thì Việt Nam luôn được quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia đáng để tiến hành đầu tư nhất khu vực Châu Á. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nước ngoài cũng luôn đắn đo khi tiến hành thủ tục đầu tư vào Việt Nam do những thủ tục rườm rà khi như phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước. Nếu như bạn cũng quan tâm đến thủ tục trên thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ để có thể đơn giản hóa vấn đề này hơn.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định

Không phải tất cả các dự án đều phải xin Giấy chứng nhận, chỉ một số trường hợp theo quy định của pháp luật sau đây yêu cầu thực hiện thủ tục này:

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế

Các dự án đầu tư của tổ chức kinh tế phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Dự án có nhà đầu tư nước ngoài tham gia trong đó nhà đầu tư nước ngoài giữ ít nhất 51% vốn điều lệ của công ty, hoặc tổ chức kinh tế là các trường hợp công ty hợp danh có thành viên hợp danh tham gia thành lập đa số là người nước ngoài.
 • Có tổ chức kinh tế tham gia dự án đầu tư như trên giữ ít nhất 51% vốn điều lệ của các dự án đầu tư.
 • Có tổ chức kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài như quy định trên giữ ít nhất 51% vốn điều lệ quản lý điều hành của dự án đầu tư.

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Ngoài ra, các dự án không thuộc các trường hợp mà Luật Việt Mỹ đã nêu ở trên vẫn có thể tiến hành thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ thể kinh doanh có nhu cầu. Điều này quan trọng đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư, do khi xin giấy chứng nhận đầu tư thì trên giấy có ghi rõ các ưu đãi đầu tư nên các nhà thầu không cần phải làm thủ tục xác minh mà vẫn được trực tiếp hưởng ưu đãi. Do vậy mà nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư mặc dù mình không thuộc trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục này.

Thành phần hồ sơ tiến hành xin giấy chứng nhận đầu tư

Dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh, hồ sơ tiến hành xin giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cơ quan nhà nước về việc thực hiện dự án đầu tư;semen
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, hoặc có thể sử dụng thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hợp pháp đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân; bản sao các loại giấy tờ hợp pháp như Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc tài liệu hợp pháp tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án tiến hành đầu tư tại Việt Nam;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của các nhà đầu tư; cam kết tiến hành hỗ trợ tài chính của công ty mẹ đối với dự án; cam kết tiến hành hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính khi thực hiện dự án; bảo lãnh về năng lực tài chính của chính các nhà đầu tư; tài liệu tiến hành thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án;
 • Đề xuất với cơ quan nhà nước về nhu cầu sử dụng đất; hoặc bản sao tiến hành thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu hợp pháp khác xác nhận về việc nhà đầu tư có quyền tiến hành sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc tiến hành sử dụng công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với trường hợp dự án đầu tư của các nhà đầu tư tiến hành theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ tiến hành xin giấy phép chứng nhận đầu tư đối với trường hợp này như đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tiến hành bổ sung thêm các văn bản sau:

 • Phương án tiến hành giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư của cơ quan có thẩm quyền(nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ về vấn đề tác động môi trường của dự án, các giải pháp tiến hành bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, cũng như hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án khi tiến hành đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp này cũng như đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nhà đầu tư phải tiến hành bổ sung thêm các văn bản sau:

 • Phương án tiến hành giải phóng mặt bằng, các vấn đề về di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ các vấn đề về tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của dự án (nếu có).

Bạn có thể trực tiếp soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và trình lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để chờ phê duyệt, tuy nhiên để có tiến hành thể thuận lợi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn bạn có thể ủy quyền cho một đơn vị chuyên tiến hành cung cấp các dịch vụ về luật doanh nghiệp để được hỗ trợ.

Là một công ty chuyên về dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư –  tư vấn luật đầu tư được đánh giá cao trong nước, luật Việt Mỹ sẽ là lựa chọn hàng đầu có thể mang đến những giải pháp hiệu quả và thiết thực một cách nhanh chóng nhất cho các nhà đầu tư.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư được tiến hành thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cũng như các khu khu kinh tế;

Dự án đầu tư được tiến hành phát triển kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như trong các khu công nghệ cao và dự án đầu tư được tiến hành trong các trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương hiện nay chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh

Cơ quan này có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư được tiến hành thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư tiến hành phát triển kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư được tiến hành thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành

 • Dự án đầu tư được tiến hành thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, cũng như ở địa bàn thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài các khu công nghiệp, cũng như tại khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Việt Mỹ

 • Tư vấn về điều kiện để tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư;
 • Tư vấn ngành nghề, cũng như các lĩnh vực tiến hành sản xuất kinh doanh của công ty khi thành lập;
 • Tư vấn về loại hình có thể lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp phù hợp;
 • Tư vấn quy trình, thủ tục để tiến hành thành lập công ty hợp pháp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện tư vấn, soạn thảo hồ sơ, cũng như Luật Việt Mỹ sẽ tiến hành rà soát lại các tài liệu, đại diện thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn, xử lý các công việc có liên quan đến hoạt động kê khai thuế giai đoạn đầu
 • Tiến hành các thủ tục xin cấp phép đối với lao động cho người nước ngoài trong công ty.
 • Tư vấn tiến hành điều kiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sao cho nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

Thời gian thực hiện dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tổng thời gian từ khi tiến hành ký hợp đồng và cung cấp các tài liệu cần thiết cho đến khi khách hàng làm thủ tục xin giấy chứng nhận tại Luật Việt Mỹ là khoảng 20 ngày. Nếu đầu tư về mảng tiến hành bán lẻ thì cần khoảng 40 – 45 ngày làm việc. Trong đó:

 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành doanh nghiệp: 05 ngày làm việc.
 • Xin giấy chứng nhận đầu tư: 15 ngày làm việc.

Đối với các dự án đầu tư về mảng bán lẻ thì theo quy định và tình thực tế cần 20 – 25 ngày để xin giấy phép kinh doanh bán lẻ.

Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của luật Việt Mỹ bạn sẽ được

 • Tư vấn trực tiếp bởi các luật sư cũng như chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy chứng nhận đầu tư, cũng như trong các vấn đề điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
 • Bạn chỉ cần tiến hành cung cấp các giấy tờ cá nhân cần thiết, các chuyên viên của công ty sẽ thay bạn tiến hành chuẩn bị soạn thảo hồ sơ đầy đủ.
 • Thực hiện thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục thường xuyên.
 • Nhân viên phụ trách sẽ tiến hành giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục.
 • Nhận được kết quả xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đúng thời hạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về xin giấy chứng nhận đầu tư, trong đó Luật Việt Mỹ đã tổng hợp các quy định của pháp luật để gửi đến quý khách hàng. Trong quá trình tìm hiểu nếu như có bất cứ vấn đề gì khó khăn hãy liên hệ trực tiếp tới công ty để được chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.

ketoanvietmy.vn

5/5 - (7 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.