Tư vấn dịch vụ trong nước
Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty là một quá trình quan trọng trong quá trình phát triển của một công ty. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt cho những cá nhân, tổ chức đang còn bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh. Hơn nữa mỗi loại hình công ty sẽ có yêu cầu khác nhau đối với việc thành lập và sẽ gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Bạn đọc có thể tham khảo dịch vụ của Việt Mỹ trong bài viết này nhé!

1. Chi nhánh là gì?

Theo Điều 44 của Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị trực thuộc của công ty chịu trách nhiệm thực hiện tất cả hoặc một phần chức năng của công ty, bao gồm cả chức năng của người đại diện được ủy quyền. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty.

2. Quy trình thành lập chi nhánh công ty

Sau đây Việt Mỹ sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty:

2.1 Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

a, Chủ thể được phép thành lập chi nhánh

Công ty con có thể được thành lập bởi: Công ty cổ phần, Công ty cổ phần, Công ty cổ phần 1 thành viên, Công ty cổ phần ít nhất 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

Nếu các công ty muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thì có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa chỉ khác để thực hiện một số hoặc toàn bộ chức năng kinh doanh hiện tại của công ty mẹ.

b, Đặt tên chi nhánh công ty

Tên chi nhánh do công ty tự chọn nhưng phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
Tên chi nhánh phải có tên doanh nghiệp và cụm từ “chi nhánh”.
Tên chính xác của tên chi nhánh không được có các từ “công ty”, “công ty”

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh còn được đăng ký tên, chữ viết tắt bằng tiếng nước ngoài. Tên nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang tiếng La tinh của nước ngoài. Tên viết tắt được rút gọn từ tên tiếng Việt hoặc tên nước ngoài.

Chi nhánh là gì?
Chi nhánh là gì?

c, Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Khi đăng ký ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh thì chỉ được đăng ký những ngành, nghề đã đăng ký cho công ty sở hữu chi nhánh.

Nếu bạn muốn ghi lại một hoạt động khác, trước tiên bạn phải ghi lại một hoạt động bổ sung cho hoạt động chính trước khi thực hiện một bản ghi bổ sung cho hoạt động tiếp theo.

d, Địa chỉ trụ sở chi nhánh đang hoạt động

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của chi nhánh trên lãnh thổ Việt Nam phải có đủ các đơn vị hành chính sau:

 • Số nhà, ngách, ngõ, ngách, phố/tổ/xóm/làng
 • Cộng đồng/đô thị/đô thị
 • Tỉnh/Quận/Thành phố/Thành phố trực thuộc tỉnh
 • Thị xã, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Công ty có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa điểm tùy thuộc vào địa giới hành chính. Ngoài ra, các công ty cũng có thể thành lập công ty con ở nước ngoài.

e, Người đứng đầu chi nhánh công ty

Người đứng đầu chi nhánh là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do công ty bổ nhiệm, người này có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người khác.

2.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Yêu cầu chung đối với hồ sơ thành lập chi nhánh công ty gồm có:

 • Thông báo thành lập văn phòng chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của công ty ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chính giám đốc chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Bản sao giấy ủy quyền và các giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

a, Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty bạn nên chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của công ty thông báo
 • Nghị quyết/ quyết định thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chính giám đốc chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Bản sao giấy ủy quyền và các giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

b, Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên trở lên

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của chi nhánh là giám đốc chi nhánh công ty ký (Theo mẫu quy định tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên về việc thành lập chi nhánh. Bản sao giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh là giám đốc chi nhánh công ty (không quá 6 tháng).
 • Giấy ủy quyền và bản sao văn bản pháp lý của người được ủy quyền (nếu người ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

c, Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

 • Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần do người đại diện theo pháp luật của công ty đưa ra (Theo mẫu quy định tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết/quyết định và biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ của cá nhân là người đứng đầu chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Giấy ủy quyền và bản sao văn bản pháp lý của người được ủy quyền (nếu người ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

d, Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty hợp danh

Công ty của bạn phải chuẩn bị:

 • Tờ khai do người đại diện theo pháp luật của công ty ký về việc thành lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết/quyết định và biên bản họp hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh hợp danh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của giám đốc chi nhánh (tối đa 6 tháng).
 • Giấy ủy quyền và bản sao văn bản pháp lý của người được ủy quyền (nếu người ủy quyền không phải là đại diện theo pháp luật của công ty).
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

2.3 Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

 • Bước 1: Thông qua quyết định thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đại diện chi nhánh.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.
 • Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký chi nhánh
 • Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bước 5: Khắc dấu chi nhánh công ty.
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh công ty.
 • Bước 7: Đăng ký chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử cho chi nhánh công ty

2.4 Chi phí thành lập chi nhánh công ty

Lệ phí thành lập chi nhánh doanh nghiệp sẽ bao gồm các khoản phí phải nộp cho cơ quan nhà nước và phí dịch vụ kinh doanh. Cụ thể, lệ phí thành lập chi nhánh nhà nước như sau:

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh
 • Chi phí công bố thông tin thành lập chi nhánh
 • Chi phí khắc dấu cho chi nhánh công ty
 • Phí mua chữ ký điện tử cho chi nhánh
 • Phí đăng ký hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn
 • Chi phí làm bảng hiệu chi nhánh công ty

2.5 Chi nhánh công ty phải nộp những thuế gì?

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh và nhận giấy phép, công ty vẫn cần thực hiện các công việc sau:

a, Kê hai thuế và nộp lệ phí môn bài:

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Công ty phải nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng cho chi nhánh . 000 đồng/năm.

Trường hợp Chi nhánh được thành lập trước ngày 01 tháng 7 hàng năm phải nộp đủ lệ phí môn bài: 1.000.000 đồng/năm. Nếu chi nhánh được thành lập sau ngày 01 tháng 7 hàng năm nộp 1/2 lệ phí môn bài cho năm đầu tiên thành lập: 500.000 đồng/năm.

Chi nhánh kê khai, nộp lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh.

b, Mua và sử dụng chữ ký số nhằm kê khai nộp thuế điện tử

Để nộp và nộp thuế điện tử, doanh nghiệp của bạn phải mua chữ ký số điện tử (còn được gọi là mã thông báo).

Sau khi chi nhánh được cấp giấy chứng nhận hoạt động, nhân viên công ty gửi thông tin đăng ký chi nhánh cho cơ quan thuế, gửi bản chính tờ khai thuế nếu chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, hàng quý chi nhánh phải báo cáo thuế GTGT đối với thu nhập và chi phí của chi nhánh.

c, Tiến hành treo biển chi nhánh:

Chi nhánh phải treo biển của chi nhánh công ty trong chi nhánh với nội dung: Tên cơ quan quản lý (cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động tức là sở kế hoạch đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ người quản lý, số điện thoại. hoặc địa chỉ email (nếu có).

Chi phí thành lập chi nhánh công ty
Chi phí thành lập chi nhánh công ty

3. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của Việt Mỹ

Thành lập chi nhánh đồng nghĩa với việc phát triển kinh doanh và phát triển thương hiệu của chính mình. Nếu bạn quá bận rộn trong việc quản lý và lên kế hoạch kinh doanh cho chi nhánh mới, hãy để Việt Mỹ xử lý các tranh chấp phát sinh từ việc thành lập chi nhánh. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin hữu ích cho bạn. Mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ cần giải đáp, bạn có thể liên hệ với Việt Mỹ để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp.

3.1 Bạn cần chuẩn bị gì khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của Việt Mỹ

Khi chuẩn bị thành lập chi nhánh công ty cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Quý khách phải chuẩn bị một bản chính giấy tờ tùy thân, kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân có giá trị thực của giấy tờ tùy thân (trong thời hạn không quá 3 tháng).
 • Mã số thuế, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Quý khách phải chọn tên chi nhánh công ty (chọn tên chi nhánh công ty không được trùng với các công ty trước đó).
 • Chọn một địa chỉ được sử dụng hợp pháp cho doanh nghiệp.
 • Thông tin cá nhânh người đại diện của chi nhánh công ty theo quy định của pháp luật.
 • Bạn phải chọn ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.
Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3.2 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của Việt Mỹ

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty là dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Việt Mỹ phục vụ các khách hàng trên toàn quốc. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, đăng ký hộ cá thể ngành nghề, thành lập giấy phép kinh doanh của công ty Việt Mỹ sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho khách hàng từng bước chuẩn bị, các thông tin cần thiết, thành lập theo quy định, thực hiện mọi thủ tục, tạo hồ sơ hồ sơ thành lập công ty, nộp hồ sơ thành lập công ty cho cơ quan cấp giấy phép thành lập.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Việt Mỹ, chúng tôi sẽ chủ động hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp cho quý khách, có trách nhiệm hỗ trợ 24/24 kể từ khi khách hàng có ý tưởng thành lập doanh nghiệp cho đến khi khách hàng nhận được giấy phép thành lập doanh nghiệp. giấy phép thành lập doanh nghiệp hợp lệ. Ngoài ra Việt Mỹ sẽ khắc dấu, đăng tờ khai thành lập trên website của chính phủ theo quy định của pháp luật, kê khai thuế ban đầu cho khách hàng.

Cam kết của Việt Mỹ:

Việt Mỹ cam kết với khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp:

 • Không phát sinh phí – giá Việt Mỹ báo là giá trọn gói.
 • Cung cấp kịp thời giấy chứng nhận chi nhánh đã đăng ký.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí hạch toán toán chi nhánh.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các quy định khi thành lập chi nhánh: tên, địa chỉ….
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí trong giờ hành chính.

4. Những câu hỏi thường gặp

4.1 Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không?

Theo quy định tại Điều 84 BLDS 2015, chi nhánh, đại diện của pháp nhân là:

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc vào pháp nhân, không phải là pháp nhân.
 • Chi nhánh chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ của pháp nhân.

4.2 Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty là bao nhiêu?

Lệ phí nhà nước thực hiện thủ tục chi nhánh được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

 • 50.000 đồng đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đăng ký kinh doanh.
 • Không có phí đăng ký trực tuyến. Phí công bố thông tin: 100.000 VNĐ

4.3 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có thể nộp qua mạng không?

Có. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện được nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử quốc gia https://dangkytinhdoanh.gov.vn. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trực tuyến và không cần nộp hồ sơ giấy khi đăng ký doanh nghiệp.

4.4 Có cần công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh công ty sau thành lập không?

Khi hoàn thành thủ tục đặt trụ sở chi nhánh thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đặt trụ sở chi nhánh. Tiếp theo, công ty phải nộp thông tin đăng ký chi nhánh cho cơ quan thuế. Nếu chi nhánh nằm ở tiểu bang/thành phố khác trực thuộc trung ương, vui lòng nộp bản khai thuế gốc cùng lúc. Ngoài ra, chi nhánh có trách nhiệm nộp báo cáo thuế hàng quý, hàng năm cho cơ quan thuế.

4.5 Thời gian thành lập chi nhánh công ty là bao lâu?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chi nhánh, công ty phải gửi văn bản thông báo đến Sở Thương mại cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. Bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty là một lựa chọn thông minh để mở rộng hoạt động kinh doanh. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn có thể tiết kiệm thời gian, đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình. Hãy tận dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty để đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Ngoài ra, nếu cần một bên hỗ trợ uy tín thì liên hệ ngay LUẬT VÀ KẾ TÓA VIỆT MỸ để được tư vấn miễn phí nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.