Graphic hồ sơ thành lập công ty
bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT

Theo quy định mới thì sẽ bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT. Kể từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp sẽ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT nữa thay vào đó sẽ là các mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/ GTGT. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, bạn đọc cần nắm bắt để tránh xảy ra sai sót nhé!

1. Mẫu 06 GTGT là gì?

Theo Điều 2 Luật thuế GTGT 2008: Thuế GTGT là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến chuyển sang tiêu dùng.

Đối tượng chịu thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam không phân biệt lĩnh vực, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là “doanh nghiệp”), cũng như tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mua vào từ nước ngoài chịu thuế GTGT

Sổ đăng ký phương pháp kế toán thuế GTGT số 06/GTGT​ là Sổ đăng ký phương pháp kế toán thuế GTGT. Trong đơn phải ghi rõ dữ liệu cá nhân của người nộp thuế, mã số thuế để công ty quản lý quỹ căn cứ vào đó xem xét thay đổi bổ sung hồ sơ kế toán thuế theo cách khác.

Mẫu đăng ký số 06/GTGT ​​là mẫu đăng ký do người nộp thuế lập để báo cáo tình hình thực hiện tính thuế GTGT. Phiếu đăng ký phải thể hiện rõ dữ liệu của người nộp thuế, mã số thuế, nội dung thay đổi thực hiện phương pháp tính thuế GTGT và gửi cơ quan thuế.

2. Quy định về bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT

Kể từ ngày 05/11/2017, doanh nghiệp không cần nộp mẫu 06/GTGT ​​để đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế GTGT. Đây là một trong những điểm mới của thông tư số 93/2017/TT-BTC Bộ Tài chính.

Mẫu 06 GTGT là gì?
Mẫu 06 GTGT là gì?

2.1 Bỏ bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT với đối tượng nào?

Trước đây, theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp mới phải nộp Mẫu 06/GTGT ​​đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. phương pháp khấu trừ. .

Kể từ ngày 05/11/2017, doanh nghiệp không cần nộp mẫu 06/GTGT ​​để đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung điểm 3 và điểm 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC 93/2017/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT​Đăng ký tổ chức mới thành lập và cơ sở đang hoạt động có doanh thu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ dưới 1 tỷ đồng/đơn.

Trước đây, cơ sở, chi nhánh mới thành lập có doanh thu tính thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng phải nộp mẫu 06/GTGT ​​cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ thuế GTGT. Nếu không gửi mẫu 06/GTGT ​​cho cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Cũng theo quy định cũ, cơ sở phải gửi mẫu 06/GTGT ​​cho cơ quan thuế khi chuyển sang phương pháp tính thuế GTGT (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại).

Nay phần hướng dẫn nộp mẫu mẫu 06/gtgt cho công ty mới thành lập để ​​thay đổi cách tính thuế nêu trên đã bị loại bỏ bởi Thông tư số 93/2017/TT-BTC.

Quy định về bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT
Quy định về bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT

2.2 Bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT sẽ thay thế bằng mẫu nào?

Với việc bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT thì kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực (05/11/2017), việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ vào nội dung tờ khai thuế GTGT do nơi kinh doanh gửi đến cơ quan thuế như sau:

Trường hợp nơi kinh doanh tự đăng ký đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp kê khai thì phải gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GT GT đến cơ quan thuế.

Trường hợp cơ sở đăng ký phương pháp trực tiếp thì phải gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT ​​cho cơ quan thuế.

(Tờ khai thuế GTGT các mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT​, 04/GTGT​ ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015).

3. Tải xuống mẫu 01/GTGT mới khi bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT

Mẫu 01 GTGT
Mẫu 01 GTGT

Dưới đâu là file word mẫu 01/GTGT bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống qua: tai-xuong-to-khai-thue-gia-tri-gia-tang-01-GTGT

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu 01/GTGT mới

Người nộp thuế GTGT theo mẫu 01 lựa chọn một trong các hoạt động sau:

 • Sản xuất kinh doanh bình thường.
 •  Xổ số và xổ số điện toán.
 • Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí.
 • Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng nhà ở khác ngoài trụ sở chính của quận.
 • Các nhà máy điện không đặt trụ sở chính. Nhập chính xác hơn kỳ kế toán thuế GTGT: tháng, năm đối với người nộp thuế GTGT hoặc quý, năm đối với người nộp thuế GTGT theo quý.
 • Ghi đầy đủ họ và tên nếu người nộp thuế là cá nhân, nếu người nộp thuế là công ty thì ghi tên tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương tự.
 • Nhập số đăng ký người nộp thuế.
 • Ghi tên đại lý thuế nếu người nộp thuế có thỏa thuận với đại lý thuế khai thuế GTGT thay cho người nộp thuế.

Người nộp thuế chỉ phải cung cấp thông tin tại điểm [09], [10], [11] về đơn vị/doanh nghiệp dịch vụ đóng trụ sở chính ngoài tỉnh (tên, mã số thuế, địa chỉ) tại điểm [09], [10], [11 ] trong các trường hợp sau:

Trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng nhà ở (kể cả trường hợp khách hàng thanh toán tiền trước theo tiến độ) thì phải kê khai thuế GTGT nơi chuyển nhượng bất động sản.
Báo cáo thuế GTGT tại địa điểm nhà máy điện.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

Ghi chú. Trường hợp có nhiều đơn vị trực thuộc, điểm giao dịch trực thuộc cơ quan thuế đóng trên địa bàn nhiều quận, huyện thì lựa chọn một trong các đơn vị đại diện nêu tại các tiêu chí này. Trường hợp Chi cục thuế khu vực có nhiều đơn vị trực thuộc, có trụ sở đóng trên địa bàn nhiều quận, huyện thì chọn 01 đơn vị đại diện của quận, huyện trực thuộc Chi cục thuế khu vực để thể hiện vào các chỉ tiêu này

Bàn về giá trị hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

Tại mục II tờ khai bổ sung (nếu có) báo cáo số thuế đã khấu trừ.

Báo cáo theo phần lợi nhuận chịu thuế đã điều chỉnh tại mục II của tờ khai bổ sung (nếu có). Xin lưu ý mục tiêu của Bảng [37] và [38]:

Cụ thể, đối với cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử lý thuế của kỳ tính thuế có liên quan có sửa đổi, bổ sung. Báo cáo đầu tiên trong hồ sơ khai thuế để lấy quyết định tính thuế và kỳ tính thuế (không phải khai báo bổ sung).

Ngoài ra bạn có thể xem nhiều mẫu hồ sơ khác tại danh mục hồ sơ thành lập công ty ở Việt Mỹ.

Một số lưu ý về kỳ kê khai thuế GTGT
Một số lưu ý về kỳ kê khai thuế GTGT

5. Một số lưu ý về kỳ kê khai thuế GTGT

 • Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế hàng quý có thể chọn khai hàng tháng hoặc hàng quý trong suốt năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng và có quyền nhận tờ khai theo quý, quyết định chuyển sang khai theo quý thì phải gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I của quy định này. Hồ sơ chuyển kỳ tính thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp giải quyết chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế quý. Nếu quá thời hạn này mà người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục nộp tờ khai thuế ổn định hàng tháng trong năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế tự thông báo không thuộc diện khai thuế quý thì người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế tháng kể từ tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải xuất trình hồ sơ khai thuế tháng của các quý trước, nhưng theo quy định này phải xuất trình số thuế phải nộp hàng tháng ngoài số thuế đã khai của quý quy định tại Phụ lục I liên quan. đến thông tư này phải tính tiền chậm nộp theo quy định.
 • Trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc diện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số thuế phải nộp hàng tháng tương ứng với số lượng người nộp thuế đã kê khai và tính đến thời điểm chậm nộp. theo luật Người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế hàng tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm mẫu hồ sơ năng lực công ty xây dựng mới thành lập trong quá trình tiến hành thành lập công ty nhé!

6. Câu hỏi thường gặp liên quan đến bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT

6.1 Trường hợp áp dụng Mẫu 01/GTGT tờ khai thuế GTGT năm 2023 là trường hợp nào?

Mẫu khai báo GTGT được chuẩn bị theo Mẫu 01/GTGT ​​được xác định trong Phụ lục II và được ban hành với thông tư 80/2021/TT-BTC áp dụng cho người nộp thuế bị đánh thuế bằng phương pháp khấu trừ (xem chi tiết). Tại điểm 3) sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế (tháng/quý).

6.2 Trường hợp áp dụng Mẫu 02/GTGT tờ khai thuế GTGT năm 2023 là trường hợp nào?

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT​ (Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC) áp dụng theo phương pháp khấu trừ đối với người nộp thuế GTGT có dự án đầu tư theo phương pháp khấu trừ. được hoàn thuế.

6.3 Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT là ở đâu?

Theo quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế 2019, người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế giải quyết.

Trường hợp hồ sơ khai thuế được thể hiện trên hệ thống một cửa thì nơi nộp hồ sơ khai thuế phải thực hiện theo quy định của cơ chế này.

6.4 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào?

Thời hạn nộp hồ sơ khai GTGT được quy định là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kinh doanh tương ứng. Tuy nhiên, có thể có các quy định và điều chỉnh cụ thể khác nhau cho từng trường hợp cụ thể, vì vậy, cần tham khảo và tuân thủ các quy định hiện hành tại địa phương của bạn.

6.5 Đối tượng tính, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ là đối tượng nào?

Đối tượng tính và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động tài chính. Đối tượng này sẽ tính và nộp thuế dựa trên thu nhập chịu thuế của mình sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí, tỷ lệ phần trăm theo quy định của pháp luật thuế. Phương pháp khấu trừ giúp đối tượng thuế giảm bớt số thuế phải nộp dựa trên chi phí hợp lý và các khoản khấu trừ được quy định.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, phía Việt Nam phải khai báo và nộp.

Bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT là một chính sách mới nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Quyết định này giúp đơn giản hóa quy trình kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và giảm bớt thời gian, công sức cần thiết cho việc nộp thuế. Việc bỏ việc nộp mẫu 06 GTGT không ảnh hưởng đến việc tính toán và nộp thuế GTGT của doanh nghiệp, mà thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần duy trì hồ sơ, chứng từ và báo cáo kế toán phù hợp để có thể chứng minh việc tính toán và nộp thuế một cách chính xác. Vấn đề này bạn nên liên hệ với LUẬT VÀ KẾ TÓA VIỆT MỸ để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.