Đầu tư nước ngoài
Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài đúng quy định pháp luật 2024

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài để mở rộng và phát triển thị trường, tăng cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, cũng như khai thác tiềm năng kỹ thuật. Hoạt động này ngày càng trở nên phổ biến và được chính phủ khuyến khích hội nhập. Tuy nhiên, để tiến hành đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài. Trong bài viết này, VIỆT MỸ sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết nhất về quy trình này!

1. Căn cứ pháp luật

Luật Đầu tư 2020;

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

2. Giấy phép đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào?

Trước khi thực hiện quy trình xin giấy phép đầu tư nước ngoài, quý độc giả cần hiểu rõ về các loại giấy tờ liên quan đến đầu tư nước ngoài. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước Việt Nam để cho phép cá nhân hoặc công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận này dưới dạng văn bản hoặc bản điện tử, ghi rõ thông tin đăng ký của nhà đầu tư.

Giấy phép đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào?
Giấy phép đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào?

Theo Điều 40 của Luật Đầu tư 2020, giấy phép đầu tư nước ngoài bao gồm các thông tin quan trọng sau:

 • Tên dự án đầu tư: chỉ định tên chính xác của dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư: ghi rõ tên đầy đủ của nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư: là một mã số đặc trưng để định danh dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: chỉ định địa điểm cụ thể mà dự án đầu tư sẽ được thực hiện, kèm theo diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư: mô tả ngắn gọn mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư.
 • Nguồn vốn của dự án đầu tư: gồm tổng nguồn vốn của dự án, bao gồm vốn góp từ nhà đầu tư và vốn huy động.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư: thời gian dự kiến cho hoạt động của dự án đầu tư.
 • Việc thực hiện dự án đầu tư đòi hỏi tiến độ rõ ràng về góp vốn, huy động nguồn vốn và hoạt động chính của dự án. Đối với dự án đầu tư được phân thành từng giai đoạn, cần thiết lập và tuân thủ tiến độ từng giai đoạn.
 • Thông tin về hình thức khuyến mại và hỗ trợ đầu tư bao gồm các giảm giá và hỗ trợ mà dự án đầu tư có quyền được nhận, kèm theo căn cứ và điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Điều kiện đối với nhà đầu tư: bất kỳ điều kiện nào mà nhà đầu tư phải tuân thủ hoặc thực hiện trong quá trình thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

3. Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng khi xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 60 của Luật Đầu tư 2020, để xin giấy phép đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cần thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư 2020.
 • Không thuộc vào các ngành, nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 53 của Luật Đầu tư 2020 và phải đáp ứng các điều kiện đầu tư ra nước ngoài cho các ngành, nghề có điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư 2020.
 • Nhà đầu tư cần có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc cam kết thu xếp ngoại tệ được tổ chức tín dụng phê duyệt để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Phải có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư 2020.
 • Cần có văn bản xác nhận từ cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận này không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư của Doanh nghiệp.

4. Các loại hình doanh nghiệp Việt xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Có một số hình thức đầu tư phổ biến mà bạn có thể thực hiện khi muốn đầu tư tại nước ngoài hoặc xin giấy phép đầu tư nước ngoài như sau:

 • Thành lập công ty tại nước ngoài: Bạn có thể thành lập một công ty tại quốc gia đầu tư và hoạt động theo quy định của pháp luật đất nước đó.
 • Thành lập chi nhánh công ty Việt Nam tại nước ngoài: Bạn có thể mở rộng hoạt động của công ty Việt Nam bằng cách thành lập một chi nhánh tại nước ngoài, tuân theo quy định của pháp luật đất nước đó.
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài: Bạn có thể ký kết và thực hiện hợp đồng BCC (Business Cooperation Contract) với các đối tác nước ngoài.
 • Mua lại phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ của tổ chức kinh tế nước ngoài: Bạn có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của một tổ chức kinh tế đang hoạt động ở nước ngoài để tham gia quản lý, vận hành và đầu tư kinh doanh tại nước đó.
 • Giao dịch chứng khoán và đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán: Bạn có thể thực hiện mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá trị khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán và các cơ chế tài chính trung gian khác tại nước ngoài.
 • Các hình thức đầu tư khác: Bên cạnh những hình thức trên, còn có các hình thức đầu tư khác mà bạn có thể áp dụng, tuân theo quy định của pháp luật đất nước đầu tư.

5. Các loại hình dự án xin giấy phép đầu tư nước ngoài khác

Theo quy định về số vốn đầu tư, việc xin giấy phép đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp được phân loại thành 4 nhóm như sau:

 1. Dự án không yêu cầu chủ trương của nhà nước, với số vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng.
 2. Dự án không yêu cầu chủ trương của nhà nước, nhưng có số vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20 tỷ đồng trở lên. Đối với loại này, cần phải xin ý kiến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 3. Dự án cần chủ trương từ Thủ tướng Chính phủ:
 • Trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông với số vốn từ 400 tỷ đồng trở lên.
 • Dự án đầu tư ngoài các lĩnh vực trên với số vốn từ 800 tỷ đồng trở lên.
 1. Dự án cần chủ trương từ Quốc Hội:
 • Dự án có số vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
 • Dự án có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội xem xét và phê duyệt.

6. Hồ sơ pháp lý xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Để xin giấy phép đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ với các giấy tờ sau:

 1. Văn bản xác nhận đăng ký kế hoạch đầu tư vốn ra nước ngoài.
 2. Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương chứng minh tư cách pháp nhân.
 3. Đề xuất chi tiết về dự án đầu tư dự kiến thực hiện.
 4. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến thời điểm nộp hồ sơ.
 5. Cam kết tự đảm bảo nguồn vốn ngoại tệ hoặc văn bản của ngân hàng cam kết cung cấp vốn ngoại tệ cho nhà đầu tư.
 6. Các tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự án đầu tư như: Giấy phép đầu tư, Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất, Thỏa thuận nguyên tắc về đất đai và hợp tác đầu tư được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư.
 7. Quyết định chính thức về việc đầu tư ra nước ngoài.
 8. Đối với lĩnh vực đầu tư đặc thù như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học công nghệ: Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về điều kiện đầu tư theo quy định.
 9. Văn bản ủy quyền cho Luật và Kế toán Việt Mỹ đại diện thực hiện thủ tục (nếu có nhu cầu).

Như vậy, hồ sơ xin giấy phép đầu tư nước ngoài đòi hỏi nhiều loại giấy tờ khác nhau để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư quốc tế.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

7. Thủ tục chuẩn pháp lý khi xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Để được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ:

 • Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Trong 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đánh giá ý kiến về nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định, trong 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, tổ chức giám định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
 • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước đánh giá và lập báo cáo thẩm định (trong 90 ngày) và Chính phủ gửi hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (khai mạc kỳ họp Quốc hội sau 60 ngày).

Bước 4: Cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan sẽ ban hành văn bản từ chối cấp phép với lý do rõ ràng và cụ thể.

Bước 5: Đăng ký giao dịch ngoại hối:

 • Nếu dự án được chấp thuận và nhà đầu tư có nhu cầu chuyển vốn ra nước ngoài, bước tiếp theo là lập hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được phép thực hiện việc chuyển vốn.

8. Những điều cần lưu ý khi xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Quá trình xin giấy phép đầu tư nước ngoài thường phức tạp và đòi hỏi nhiều công đoạn để chuẩn bị giấy tờ hồ sơ. Để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, nhà đầu tư cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Đối với dự án kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ: Các nhà đầu tư có thể đăng ký hoạt động phân phối buôn bán theo quy định. Tuy nhiên, hoạt động bán lẻ cần được cấp phép phân phối bởi Sở Công thương.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cần mở một tài khoản vốn đầu tư và nhà đầu tư phải gửi vào tài khoản đó số tiền tương ứng với vốn góp của mình.

Việc xin giấy phép đầu tư nước ngoài cho cá nhân và tổ chức nước ngoài là một quy trình khá phức tạp và thường mất nhiều thời gian hơn so với quy định pháp luật, cộng thêm những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Vì vậy, LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ  đề xuất bạn nên sử dụng dịch vụ của các đơn vị chuyên nghiệp và đáng tin cậy để tối ưu hóa thời gian và chi phí. Bạn có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi về xin cấp giấy chứng nhận đầu tư này nhé!

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.