Tin tức sự kiện
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm thực hiện khi doanh nghiệp đó có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, bạn vẫn còn vướng mắc liên quan đến các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Để giải đáp thắc mắc này thì bài viết dưới đây của Luật và Kế toán Việt Mỹ sẽ hỗ trợ cho bạn.

1. Trường hợp nào phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có tương đối nhiều nội dung, bởi vậy, đơn vị cần xác định rõ nội dung sẽ thay đổi, bởi nó không chỉ tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định tới giấy tờ, lệ phí mà đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

Khi có sự thay đổi một trong những thông tin dưới đây trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp buộc phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

– Thay đổi tên tổ chức bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của công ty.

– Thay đổi địa chỉ của trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác.

– Thay đổi lĩnh vực kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành kinh doanh.

– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: nâng cao vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Thay đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng, góp thêm vốn.

– Thay đổi con dấu doanh nghiệp.

Lưu ý: doanh nghiệp có thể tiến hành 1 hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

2. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp năm 2024

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà sẽ có các bộ hồ sơ khác nhau. Cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Việc thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn nhiều so với các nội dung khác. Nguyên nhân là do ở mỗi trường hợp thay đổi trụ sở khác nhau, mọi người sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng biệt. Việc chuẩn bị loại hồ sơ này đối với một cán bộ pháp lý hay luật sư có kinh nghiệm sẽ không quá phiền phức, nhưng đối với các đối tượng khác sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

* Đối với trường hợp chuyển trụ sở doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập trước đó:

– 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định sẵn

– 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính công ty của Hội đồng thành viên

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp có đề cập đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty của Hội đồng thành viên

– 01 Giấy ủy quyền cho đơn vị thứ 3 (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

* Đối với trường hợp chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập:

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu đã ban hành

– 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung hợp lệ (bản sao)

– 01 Danh sách kê khai đầy đủ tổng số thành viên trong công ty

– 01 Quyết định về việc sẽ thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp của Hội đồng thành viên

– 01 Giấy ủy quyền cho đơn vị thứ 3 (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

2.2. Hồ sơ thay đổi tên Công ty

– 01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu đã quy định

– 01 Quyết định về việc sẽ thực hiện thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc sẽ thực hiện thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên

– 01 Giấy ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

2.3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– 01 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đã quy định tại mẫu Phụ lục II-1;

– 01 Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Người ký thông báo sẽ có quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là thuộc một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đó là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu. Áp dụng tương tự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH.

2.4. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

– 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

– 01 Biên bản, Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tùy theo loại hình công ty tương ứng;

– 01 Giấy ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

2.5. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

– 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ theo mẫu đã quy định của pháp luật;

– 01 Biên bản, quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp tùy theo loại hình kinh doanh của công ty tương ứng;

– 01 Bản danh sách tất cả thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

– Các giấy tờ chứng minh hoàn tất trong việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

– 01 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc sẽ thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– 01 Giấy ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

2.6. Hồ sơ thay đổi dấu công ty

– 01 Thông báo thay đổi dấu công ty theo mẫu quy định của pháp luật

– 01 Bản sao giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh

– 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp

– 01 Giấy ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện (nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh con dấu)

Vì các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh khá nhiều và phức tạp, nên trong giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ chỉ trình bày được một số loại hồ sơ được sử dụng nhiều nhất.

3. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ra sao?

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo một bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo các nội dung đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trong bài viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (online) qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký nội dung kinh doanh thay đổi

Trong quá trình thẩm tra, kiểm duyệt hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nếu rõ lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. các giấy tờ còn thiếu.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi hoàn thành thay đổi nội dung

Tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đó sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến cả việc thay đổi dấu công ty.

4. Lệ phí làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Chi phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là khoản phí doanh nghiệp bắt buộc phải nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền đăng ký và phải trả thêm phí dịch vụ trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh của bên thứ 3.

Lệ phí thay đổi công ty là miễn phí, doanh nghiệp chỉ cần phải có trách nhiệm nộp chi phí công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia là 100.000 VND và lệ phí thay đổi con dấu công ty là 200.000 VND (trường hợp thay đổi thêm dấu công ty) khi thay đổi.

5. Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ở đâu?

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ nộp online (trực tuyến) trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp tại địa chỉ tên miền: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ tới phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở Kế hoạch và Đầu tư cho riêng nơi đó.

Trong bài viết này, Luật và Kế toán Việt Mỹ sẽ chỉ đề cập đến một số địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư nổi bật:

– Địa chỉ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Hà Nội:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội: Khu liên cơ Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội ( Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

(Địa chỉ cũ nằm ở Tầng 3, toà nhà B10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

– Địa chỉ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh: Số 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng: Tầng 6 Toà nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mọi thông tin chi tiết về “thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp” đã được Luật và Kế toán Việt Mỹ trình bày chi tiết qua những nội dung phía trên. Nếu quý khách hàng còn bất kì thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết được câu trả lời chính xác nhất nhé.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.