Tư vấn dịch vụ trong nước
thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Để mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu của mình, nhiều công ty lựa chọn thành lập các chi nhánh tại các địa phương cũng như nước ngoài. Việc thành lập chi nhánh công ty phải được thực hiện theo quy trình thủ tục của pháp luật đặt ra. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty, hãy tham khảo chi tiết thủ tục thành lập chi nhánh công ty dưới đây của chúng tôi nhé.

1. Chi nhánh công ty là gì?

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 thì chi nhánh công ty được quy định là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty, trong đó bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty.

Một công ty hoàn toàn có quyền thành lập chi nhánh ở cả trong nước và nước ngoài, được quyền thành lập một hoặc nhiều chi nhánh công ty tại một địa phương (khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020).

2. Điều kiện khi thành lập chi nhánh công ty

2.1 Điều kiện về tên chi nhánh

Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định tên của chi nhánh phải đáp ứng được các điều kiện về tên được quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 về việc tên trùng, tên gây nhầm lẫn khi đặt tên doanh nghiệp:

– Không được đặt tên chi nhánh trùng (viết hoàn toàn giống) với tên tiếng Việt của công ty khác đã được đăng ký.

– Không được đặt tên chi nhánh gây nhầm lẫn với công ty đã đăng ký: Đọc giống; không được trùng tên với tên viết tắt của công ty khác; trùng tên bằng tiếng anh với công ty khác đã đăng ký…

Ngoài tên tiếng Việt, chi nhánh công ty còn có thể đăng ký bằng tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt nhưng nếu là tiếng nước ngoài thì phải được dịch từ tiếng Việt sang 1 trong các ngôn ngữ thuộc hệ La-tinh. Còn tên viết tắt của chi nhánh công ty thì viết tắt từ tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài.

Theo đó, tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tên chi nhánh như sau:

– Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái có trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W, chữ số & các ký hiệu.

– Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.

– Tên chi nhánh phải được viết hoặc được gắn tại trụ sở chi nhánh.

Tên chi nhánh phải được in ấn hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn so với tên tiếng Việt của công ty trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu hồ sơ và ấn phẩm do chi nhánh công ty phát hành.

2.2 Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định thì với ngành nghề của chi nhánh thì bắt buộc phải đúng theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty. Nếu muốn chi nhánh kinh doanh ngành nghề khác thì trước hết công ty phải bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đó.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định công ty thành lập chi nhánh nộp hồ sơ đăng ký hoạt động/thành lập. chi nhánh công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Trong đó, hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thành lập chi nhánh công ty mà người đại diện theo pháp luật của công ty đã ký;

– Bản sao nghị quyết/quyết định và bản sao của biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người đứng đầu chi nhánh công ty.

Theo đó, tuỳ vào từng loại hình mà thành lập chi nhánh công ty sẽ có bộ hồ sơ khác nhau, cụ thể:

– Công ty TNHH 1 thành viên: Thông báo về việc thành lập chi nhánh; nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (bản sao); giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu (bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn…).

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Thông báo về việc thành lập chi nhánh; nghị quyết hay quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên (bản sao); giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu (bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn…).

– Công ty cổ phần: Thông báo về việc thành lập chi nhánh; nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Hội đồng quản trị (bản sao); giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu (bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn…).

– Công ty hợp danh: Thông báo về việc thành lập chi nhánh; nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên (bản sao); giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu (bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn…).

Chi tiết thủ tục thành lập chi nhánh công ty mới năm 2023
Chi tiết thủ tục thành lập chi nhánh công ty mới năm 2023

4. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, có thể lựa chọn hai hình thức:

– Đăng ký thành lập chi nhánh công ty trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.

– Đăng ký thành lập chi nhánh công ty online qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh công ty trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

– Công ty nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

– Trong thời hạn là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp bộ hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho công ty bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho hồ sơ.

Trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh công ty qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

– Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh kê khai thông tin công ty, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng thông tin điện tử và thực hiện thanh toán phí, lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh công ty theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng thông tin điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký thành lập chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thực hiện cấp đăng ký cho công ty và thông báo cho công ty về việc cấp đăng ký thành lập chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa có đủ điều kiện cấp đăng ký thành lập chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho công ty để yêu cầu sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ.

Trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh công ty qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin công ty, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty qua mạng thông tin điện tử mà sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh thì văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ như thế nào đến người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng thông tin điện tử.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký thì người nộp hồ sơ đăng ký sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng thông tin điện tử.

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký thành lập chi nhánh cho công ty trong trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện và thông báo cho công ty về việc cấp đăng ký thành lập chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa có đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phải gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho công ty để yêu cầu sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ.

Thời gian giải quyết

Căn cứ khoản 3 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì thời gian giải quyết về việc đăng ký thành lập chi nhánh là 03 ngày làm việc. Riêng thành lập chi nhánh ở nước ngoài thì sẽ được thực hiện theo pháp luật của nước đó.

Lệ phí thành lập

Căn cứ vào biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC thì:

– Lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh là 50.000 đồng/lần.

– Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng điện tử.

– Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh nộp lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh tại thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí này có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển lệ phí vào tài khoản của Phòng ĐKKD hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán app điện tử.

5. Câu hỏi thường gặp liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh công ty

5.1 Chi nhánh của công ty có tư cách pháp nhân không?

Theo Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì chi nhánh không có tư cách pháp nhân mà chỉ là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân và có nhiệm vụ thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ chức năng của pháp nhân.

5.2 Khi thành lập chi nhánh nhưng đăng ký theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Chi nhánh của công ty hoạt động mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng đối với tổ chức, còn đối với cá nhân sẽ bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức tức là từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng. Ngoài ra còn buộc phải thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền.

5.3 Việc thành lập chi nhánh công ty do ai quyết định?

Quyết định thành lập chi nhánh công ty không thuộc về một cá nhân của công ty mà thuộc về hội đồng thành viên, tức là bao gồm tất cả các thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là thành viên công ty.

5.4 Thẩm quyền cấp phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam?

Căn cứ vào Điều 6 Nghị định 07/2016/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài thì Bộ Công thương sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

5.5 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty có bị thu hồi không?

Có. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Trên đây bài viết về vấn đề Chi tiết thủ tục thành lập chi nhánh công ty mới năm 2023 của Việt Mỹ. Trong trường hợp gặp khó khăn về khi thành lập công ty chi nhánh công ty hoặc còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay với LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được tư vấn thêm và nhận thêm ưu đãi nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.